Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

Szájhőseink…

A felvilágosodás – és a kétségbeesés…. vajon értjük a bajok okát?

 

Kizárólag szerencsére támaszkodni nem lehet – s mint azt teszi Orbán - szerencsejátékosként zsonglőrködik, hazardíroz - forgandó volta miatt saját romlásába rohan és romlásba viszi a népet is… szerencsétlenkedik és hazudik! Dicsőség és jólét csak a hatalomban van… biztonságunk már léthelyzetünknél fogva is bizonytalan – nincs nyugalom, van viszont elnyomorodás, vagy tudatos elnyomorításunk, ahogy mindig- módosítva törvényt alkot a hatalom! Lelkiállapotunk nagyon is labilis – nem hiszünk már el mindent, de nem is hihetünk, igazságtalanok a rendeletek, azok mindig megelőzik a valót, ezért is fordított az érzet. Pl. a munka kötelezővé tétele, de nincs munkahely, így oldódik fel negatívan az „elő-helyzet”, mert feltételezve és épp, a feltételek hiánya miatt a kigondolás pillanatában mond csődöt – ezért is a kötelék lazulni kezd és az állam máris hanyatlásnak indul! Ez van most!

„MERT NÉKÜNK ÍGY TETSZIK”  (mondja a Hatalom)– akié a föld, azé a haza (tudjuk)… most minden föld a Fideszé és a velük lojális embereké, következésképpen a haza is saját- magántulajdon és magánérdeküknek van alávetve- bizony! Egy baj azért ezzel is van – áthágták a törvényeket – fondorlattal, csalással, erőszakkal megtévesztéssel és vagy megfélemlítésekkel sértve a jogot… Orbánékat a jogos és méltányos szerződések sem akadályozták meg a végrehajtásban, hogy minden az övék legyen! Már elavult lett, hogy a Vezér beszédével (beszédeivel) minden „nép-baj” meggyógyítható… már másképpen nézzük a jelent és másképpen a jövendőt!

 

MSZP is „reklámozza” Orbán ténykedéseit, filmet készített róla…

 

A hatalom sötétben-tapogató-
                        csápjaiból már a vér csorog
alkalmi-forradalomért 'hibázott a tett… (szőke)

„A filmben egyebek mellett az hangzik el, hogy Orbán Viktor kormányzása tönkretette az országot, a kormánypropaganda pedig elszakadt a valóságtól. A társadalmi különbségek növekednek, a középosztály lecsúszik, négymillió a szegény ember, közülük másfél millióan a létminimum alatt élnek, a gazdaság teljesítménye csökken, a fiatalok menekülnek az országból - sorolja az alkotás, amely bírálja a kormány oktatási és kulturális politikáját, a stadionépítéseket, a szociális kiadások csökkentését is. A film konklúziója, hogy a Fidesz-kormánynak meg kell buknia, Orbán Viktornak pedig távoznia kell a közéletből.”

Csak azt nem mondják ki (egyik párt sem), hogy mit hogy csinálna jobban…(!) Ezzel az úttal csak a tehetetlenség kerül felszínre, megoldások felé, ha van is útkeresés nagyon gyengécske! Valamiféle lelki edzést tartanak… (?) - az érzelmi áthangolódás mégsem megy. Valahogy nem hiszi el már senki, hogy a kísérletezéseken kívül lehet más is – mindent tudunk, ami rossz – mert érezzük, hogy gazdasági fejlődés nem lesz, és semmit nem tudunk arról, hogyan legyen jobb… erre várnánk válaszokat és programokat. Az ellátatlanok ellátásáról, a nyomor felszámolásáról, a munkahelyekről, a gazdaság normális működéséről… stb.

„A háború folytatódni fog”! – mondja Bayer… roppant neveletlenség és üres-lelkűség jele e kinyilatkoztatás, olyan beteges és sápkóros, mint e nagyzoló újságíró! És ki lenne az ellen? Nos – Bayer! – a tapintatlanság, önhittség, fennhéjázás, követelőzés, elbizakodottság és műveletlenség kézzelfogható nálad – kihívó és nagyzoló a kihangsúlyozás… kit magasztal föl és kit tesz le ez a szerencsétlen- a félreértésre okot szolgáló illetlenség? Hogy tisztelhetnénk ezek után az általatok felnyújtott idulumokat (a szent zászlót, alkotmányukat, a koronatant, vagy akár a hősök emlékét is), ha – e bohózatba illő jellemtelenség szab irányt? Most, hogy ránk ijesztettél (jól be is szartunk) mit vársz, milyen előzékenységgel bírjunk? Orbánnak kezére játszunk, segítünk neki vagy kedvére cselekedjünk?  A fiatalok elmennek inkább, mert nem akarnak senkinek terhére lenni, de megélhetésre nékik is szükség van – a munkahelyeket nem hazudni kell, hanem létrehozni új és újabb vállalkozásokkal, vagy akár állami irányítású gyárakban akár! Ki a lófasz akar itt háborúzni? Csak öregek maradnak, de őket is kipécéztétek tiszteletlenül… köteles-tiszteletről Te! - Bayer és Orbán meg kolóniája még nem is hallottatok? Vagy ez csak felétek igaz, ahol kikövetelni kell és nem kiérdemelni azt? Ostobák vagytok!

Erkölcs és hitoktatás általatok? „Horn Gábor oktatáspolitikus szerint még az sem mindegy, hogy kinek az erkölcsét illetve etikáját tanítják, hiszen erről nincs közmegegyezés. „A kormányzatnak nincsenek nevelési feladatai ez alapvetően tévedés” – mondta. Hozzátette, Európában nagyon kevés olyan ország akad, ahol az állami oktatás szerves részévé válik a hitoktatás.”

„A hithez az államnak és az államilag fenntartott iskolának semmi köze nincs. Nem vagyok hajlandó államilag fenntartott közoktatási intézményben a saját hitemről vallást tenni, mert ez nonszensz”- ahogy azt Donáth László mondja…

 

Nézzük a Bajnai-féle „pártállást”!

Ön szerint politikai értelemben hány Magyarország van?

Bajnai Gordon: Legalább három.

Egyrészt vannak a mostani politikai kormányzat hívei, akiket a tények sem tántorítanak el attól, hogy higgyenek a kormányzati propagandának.  (A süketek és vakok!)

Másrészt vannak azok, akik már eldöntötték, hogy melyik ellenzéki pártot támogatják. (A már elkötelezettek!)

Harmadrészt – és ez most radikálisan sok ember - van az a csoport, akik nem tudják, hogy kire szavaznának. Utóbbiak apátiájának eltűnésén, politikai ébredésén múlik majd, hogy tudunk-e Magyarországra korszakváltást hozni.”

No – itt a baj! Mert felébredtek és rájöttek: senkinek nem lehet semmit sem elhinni! Becsapták e népet elégszer – akik így éreznek, azok száma csak növekedni fog és nem csökkenni… megszólítani egy párt sem tudja őket! Nem véletlen, hogy a Fidesz a választásokba behozta az egyszerű többséggel való győzelmet! Korszakváltás sem Bajnaival, sem az MSZP-vel nem lehet – mindkettőt jól ismerjük! Forradalmi lendület és hevület meg nincs! Szegényesek az eszmék- és a pártoknak már arcuk sincsen – álarcokkal „harcba” nem megyünk! Frázisok ide már kevesek – köntörfalazni meg minek (csak sántakutya esete!) ki milyen hatalmat képviselhet sejtjük néhányuknál, néhányuknál meg tudjuk is. A propaganda gyenge, program érthetetlen, vagy nincs…

A legfontosabb, hogy a kilátástalanság, a reménytelenség ellenére is elhiggyék a polgárok, hogy mi magyarok igenis képesek vagyunk jobban csinálni, mint az elmúlt 12 évben. Másrészt újra kell élednie az egymás iránti bizalomnak. Például annak, hogy a magyar ember bízzon a kormányában, a politikusokban, a vállalkozó a hatóságban. Ahhoz azonban, hogy bízzunk egymásban meg kell találnunk a saját önbizalmunkat, és ezzel kell elhiggyük: tudunk változtatni a sorsunkon 2014-ben.”

Nem hit és nem is bizalom kérdése – nem is lehet – itt valaki vagy tud, vagy elő se jöjjön semmivel – mert hatalma mindenképp „tiszavirág”- életű lesz csak! MUNKÁT ÉS KENYERET! – mert a hitből csak üdvözítő malaszt, bizalomból meg átbaszás lesz megint! Az emberméltóságú ember a gonosszal szemben sem tud gonosz lenni… mivel gyönge és tele van félelemmel inkább kívül áll, hogy ne kelljen megjárnia megint az erkölcsi mélységeket!

Bajnai „forma-kultúrája” sem áll közelebb a néphez, mert fájt a múlt (nem is kicsit) a jelen kisemmizett a jövő meg kilátástalan, de az MSZP sem tud „sohanemhallottat” produkálni – sajnos már nem is fog… lejáratódott, benne is csak a „bigott”- rész bízhat! Ezért is és érthetően nő a senkihez sem tartozók száma (talán – és itt ellentmondanék Bajnainak – mert felébredt és időben és visszahúzta magát – öntudatát - a rajongás egéből erre a valóságos földre)!

Hol van, hogy – hol nem a láthatatlan sugarakból árad valami? – hanem valóságos fényben, a vér áramában és a valóságosan boldogítóan a minden elvontnál igazabb és szebb pillanat adja meg az öntudatra-ébredést – ujjongással, hogy igen! – ez kell nekünk!

Duma és hazugság volt elég, azokból köszönjük szépen, nem kérünk!

 

…hol tapsoncokkal
új-mítoszait élteti a most,
hol sorjáz izzadságszaga,
                         színt formáz az ok
meglopva titkunk, átkozva szeretetünk,
így “szabódva” meddő-magunkra csalt
kétszerezett bűnünk:
a testtelen-eszme…
üstökös-farkától változtatott
új Megváltót teremt e Világnak (?) –
„gyönyörein” máris beláthatatlan kolonc--(szőke)

 

A Fidesz rosszabb mind a pokolbéli gonosz, és még buta is… a hangulati tömörség eredmény-meghatározója a nyomor! Devalváló kifejezésekben és leszólalásban nagyok. Világos az üzenet, hogy ki mennyit ér náluk… esze-ágában sincs „szabályosan” vezetni az országot! Orbán belekényelmesedett a hazugságban már maga is elhiszi a rátalálás (a magára találás) „friss” állapotát… hiába látja arcunkon a fintort – még mindig elhiszi, hogy a népnek ad és nem elvesz, hogy jobban teljesít és az nem megszorítás, hogy ad valamit és ez nálunk felértékelődik, miközben más részben ötszörösen elvetetik (bár volna vígjátéki bonyodalma!), érzetünkre és léthelyzetünkre tragédia! Valaki „homályosítsa” már fel, mert ugye nem hihetem el, hogy ennyire hülye lehessen? Zátonyra futott országa hajója, ahonnan már az MNB dobja a vontatókötelét – újszerűsége révén az idegingerek gyorsaságával kimozdítva e talpalatnyi helyről (míg a nép nem ocsúdik föl) - a jóllét érzéséből érzékletesen idézni az abszolút érzékelhetetlent, hogy milyen óriás ő! Miközben ránk zsugorodik érzékelhető valóságunk – léthelyzetünkben zsugorodunk magunk is a felismerhetetlenségig – bár tündértornya már billeg (de még nem eléggé!)! Matolcsy egy illuzionista ügyességével eljuttatott bennünket a semmiig… Orbán kultuszában a ziláltság, a kitérők, a szaggatottság és izgatottság, ahogy e lét sunyiságát mutatja (mert mutatja, sőt - ki figyelte tőle hallhatta) már fel sem tűnik! Horthy-időkre hajazó voltában erős érzelmi visszahatásokat jelez (a Jobbiknál leginkább) – ami a régvoltnak és e jelennek egységét hozza meseszintre hangulati-tartalmi betetőzésként! Ritka öröm, sose legyen több nékik! Ahogy Dsida mondaná ma – a létérzés: a szomorúság – a létállapot: a távolság, tompítottság, elérhetetlenség… ahol „Valami nagy, elérhetetlen szerelem kötődik a mezők felett, elnyújtott, fájó, végtelen kiáltás a boldogság után.”

Tehát – immár látjuk, hogy émelygős beszédekkel, hitre- és bizalomra való hivatkozással, erkölcsi szabályokkal hiába traktáljuk az ifjúságot- ettől már ennyi hazugság után, mit meg- és átéltünk senki öntudatára nem ébred, de elhagyják a hazát és lehet, hogy végleg! Egy olyan társadalomban, amit buta „nagyjaink” felépítettek, amely azon az elven alapul: hogy vagy te rabolod ki a másikat, vagy az rabol ki téged, vagy te dolgozol a másiknak, vagy az dolgozik neked, vagy rabszolgatartó vagy, vagy pedig rabszolga – aki ezeket a szokásokat ránk tukmálja, annak számolnia kell, hogy elhagyják! Ha van állásom - ott már semmi közöm a másikhoz felfogás dívik… szóval Orbánék olyan embereket neveltek ki (a középosztállyal pláne), akinek csak az a gondja, hogy megkapja a magáét, másokhoz pedig semmi köze. Bajnainál sem másként!

Ha a hatalomnak kedvébe járok, megtarthatom állásomat – hízelkedőkkel még előre is juthatok, talán még „burzsoá” is lehet belőlem… én máris hányok, hogy ilyen rendszerre építettük 1989-ben a jövőnket. Szégyenünk! Közös szégyenünk lett!

Kizsákmányolói érdekük, most isten nevében beszélni és prédikálni a hitet, az erkölcsöt, ami kizárólag az övék… jobb esetben is idealista és fél-idealista frázisokból azt vezetik le! Undorító ez a hatalmaskodás!

 

Óriási hír… a hülyeség milyen ragályos, ahogy a színes, ködszerű képekből kibontakozik az ismeretlen – feltételezésekkel körvonalain a visszavonhatatlan „valóság”, merthogy az élet megfáradtjainak elegük lett a titkolózásokból, majd a prózai kijózanodás sejtelmes bűvöletén követelnek valamiféle derengő szürkeséget, az önkívületben íródott látomás dokumentumait, mit a pszichiátrián elbocsátó-levélként adtak ki…

„A földönkívüliekkel foglalkozó szervezet azt kéri Orbán Viktor miniszterelnöktől és Hende Csaba honvédelmi minisztertől, hogy hozzák nyilvánosságra a magyarországi ufóaktákat - írja a Blikk.”

A válasz viszont jó: Mint Havasi Bertalan, a miniszterelnök szóvivője elmondta, „eddig sem ufóaktákkal, sem idegenekkel nem találkozott a Miniszterelnökségen, de lehet, hogy csak nagyon jól álcázzák magukat”.

Kívánom is az UFÓ- szövetségnek, soha ne legyen nagyobb gondja!

Érezzük már, hogy miért tartunk ott, ahol… mert a nagy „űrt” nem az élet részletszépségeivel töltik fel, hanem kitalált és remélt valamikkel – mert ettől várnánk a változást? Tétova értetlenséggel kémlelem az eget, mert bennem a cél-érzet munkál: az értelmetlen- sors-elleni lázongás - hogy alkonypírját felfedeztem az sem véletlen… költőien dokumentált már!

2013.03.04.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 120
Tegnapi: 74
Heti: 120
Havi: 4 420
Össz.: 373 531

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Szájhőseink...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »