Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

 

 

Orbán és az oktatás...

 

...zsíros pénzű kufár

jó-sorsa óbort kíván? – (szőke)

 

„Mi, akik nagyjából ismerjük a helyzetet, nem hittük el, hogy /.../ mindössze öt év alatt ennyit romolhat a magyar gyerekek teljesítménye. Azt gondoltuk, hogy ezt nem lehet ilyen rövid távon mérni. Pedig ez a helyzet. A tanárok lassan nem érnek rá tanítani, mert portfóliót írnak.” (Vekerdi)

 

Magyarországon nincs demokrácia. Ám ennél sokkal rosszabb is jöhet. A demokrácia és a nyílt diktatúra közötti senki földjén vagyunk, és mindenkin múlik, hogy milyen jövő vár ránk. A fideszes szavazóktól annyit kérek, tájékozódjanak, fontolják meg azt is, amit most leírtam, és ne tegyenek mást, mint vonják meg a bizalmukat Orbántól... nem kérem, hogy szavazzanak baloldali pártokra, csak azt kérem: vonják meg a bizalmukat Orbántól, amíg nem késő. Érzékelni fogja ezt a közvéleménykutatások eredményeiből, és még elég lesz neki ahhoz, hogy ne lépje át a senki földjét.”

Az oktatásban már sikerült átbillenni

...becselnek (BECS) és nem becsülnek, a munka során csak pöcsöl (mert PÖCS) mindenki – szegény gyerekek viselik ezek következményeit is - de már senki nincs biztonságban...

Ahogy Vekerdi mondta: „A túlszabályozott rendszerek ugyanis sokkal drágábbak, és szakmai alulteljesítéssel lehet megfelelni az elvárásoknak.” Volt egy német barátom, iskolaalapító Nyugat-Németországban, aki egyszer azt kérdezte tőlem: „Tudod, mi a világ leggonoszabb mondata? Megbízni jó, ellenőrizni még jobb. És tudod, ki mondta?” „Nem” – válaszoltam. „Lenin.”

Egy másik nézőpontból világítanám meg e kérdést... a tanárok oldaláról, akként- hogy ez a munka is egy-fajta szolgáltatás, de mínőség hibádzik! (perszei okait is érintem- de nem a teljesség igényével)

A legnagyobb baj az egészben (sok mellett), hogy az egésznek a tárgya (a lényege): a gyermek veszik el!

A magyar állam tervutasításos rendszerben működik, amelyben a terveket hetente újraírják, és az utasításnak egyetlen kútfeje van: a -- szomorú belátnunk, de -- a kormányzásra teljesen alkalmatlan Orbán.

Itt akár be is fejezhetném mondandómat... amiért nem teszem, az a jövőnk- gyerekeink.

A pedagógia elmélete kénytelen lesz végre szembenézni „a pedagógiai folyamat” szubjektív vonatkozásaival, ezen belül a tanár-diák- viszony kérdésével, és pedig nem csupán elvileg és általánosságban, hanem konkrétan és részletesen, elemzően. Ez nem csak megfogalmazás, de szemlélet kérdése is... nincs szörnyűbb dolog, hogy a gyermeket csak egyszerűen tanulónak tekintjük!

Sokkal több ennél- mint írtam: a jövőnk – a társadalom jövendő állampolgára, aki az iskolai idő alatt korántsem csupán a tantárgyak tanulásával készül fel az életre, hanem a közösségi életben való sokoldalú, aktív tevékenysége által is.

A szemléletmód beszűkülése a nevelő és a növendék viszony- azaz elsősorban a vezetés és a vezetettek viszonylatát láttatják: a tanár oktat, a tanuló tanul – a pedagógus nevel, a gyermek formálódik! Baromság! Orbán ebbe is beleavatkozott és vízfejet növesztett az oktatás fölé! Balogh meg egyszerűen belement a „játékba”! Nincs életre nevelés... pedig – és láthatjuk is a pedagógusvezetés nem abszolutizálható. Fel kell eleveníteni – helyesen értelmezve – a régi gondolatot: a pedagógusvezetés akkor jó, ha végső soron feleslegessé teszi magát (önmagát), vagyis a tanulókat eljuttatja az önállóságnak arra a fokára, amelyet az élet majd megkíván tőlük. Az életre nevelés fontos követelménye ez.

Az következik belőle, hogy a pedagógusvezetésnek a gyermek fejlődésével változnia kell. Amilyen súlyos hiba az, ha a kisgyermekeknek, akik még arra szorulnak, hogy kézen-fogva vezessük őket, nem adunk elég segítséget, konkrét irányítást, legalább olyan súlyú, de sokkal gyakoribb hiba, hogy a serdülőket, ifjakat úgy próbáljuk irányítani, mintha még kisgyermekek lennének.

Nem arról van szó csupán, hogy eleinte több és fokozatosan egyre kevesebb irányítást adjunk gyermekeinknek. Nem pusztán mennyiségi kérdés ez, hanem elsősorban a pedagógiai vezetés minőségének kérdése!

A pedagógusvezetésnek van három típusa: önkényuralmi- azaz autokratikus, azután van a laissez faire (ráhagyós) és a demokratikus vezetés (ami már kimegy a divatból, mert a nagy társadalmi Orbánt majmolják ott is – ezért nem kell a KLIK! Ám, ha a pedagógus magát adja és a tanultakat adja át a gyerekeknek, már emberibb a kép! Persze nem orbáni-módszerrel és lehülyézve a gyereket, majd egyszerűen csal ráfogva, hogy a gyermek-anyag nagyon gyenge és bármit tesznek (semmit nem tesznek), a gyerekek nem fejlődnek az elvárt ütemben! A gyereket tanítani kell és a gyermek, ha emberi nyelven szólnak hozzá teljesít is.

Tehát az autokratikus vezetés (ennek különféle változatai vannak a középkori önkényúr – amit Orbán játszik a társadalommal, az csapódik le az oktatásban is – típusától egészen a felvilágosult abszolutista uralkodóig) az a jellemző, hogy a nevelő minduntalan rákényszeríti a saját akaratát tanítványaira (ez a KLIK általi követelmény is!).

Szándékra hivatkoznak ilyenkor- a gyorsabb eredmény érdekében... de az autokratikus formában nincs tapintat!

Így nem fejlődik ki (kényszer hatása alatt) az aktivitás, önállóság, hacsak nem a pedagógus ellenében.

Lám: a légkör lett más!

Orbán diktatúrájában: „kaparj, kurta, neked is jut” elv rejlik, tehát csalunk, lopunk, miközben eljátsszuk a közösségi embert, törvényszerűen alulmaradnak. Nem mindegy, hogy legyél, aki vagy, illetve legyél, akivé én akarlak tenni. Itthon ma nem állampolgárokat akarnak nevelni, hanem alattvalókat”!

A pedagógusvezetés ezt nem veheti át!

...mert ez a legelavultabb, a korszerűségtől a lehető legtávolabb álló típusa a pedagógusvezetésnek, amely nyílt vagy burkolt formában lényegében véve az uralkodó és az alattvaló viszonylatát valósítja meg a nevelő és a növendék között. Ugyanez Orbánnál (nagyban) és a nép csak passzív engedelmeskedő... ekként kicsiben a pedagógusnál, ami a magolókat termeli ki – azaz mindkettőben (ami itt már egyként a valóság) a szolgalelkek tömegét!!!

Amit ebből ki akartam hozni, az- az, hogy a KLIK ellenére is a pedagógus adja saját magát, és emberségét a tanultak mellé! Elég a ráhagyós és autokratikus szerepekből... ha nincs normális irányítás és ez a pedagógus feladata, akkor az elmélet elmélet marad és gyakorlattá nem lesz soha... ha van KLIK, ha nincs Balogh- mindegy is! Az iskolákban nem Csunyinék, de még az Orbán-félék sem határoznak, a suszter maradjon a kaptafánál... mondanám, de a való egészen más...

Más pedagógusok, akik már ideológiát is gyártanak ehhez a magatartáshoz, és arra hivatkoznak, hogy minél kevesebb irányítást kapnak a gyerekek, (és a tanárok a KLIK- irányításával minél többet, akkor egy jobb lehetőség nyílik meg számukra) annál jobban kifejlődik bennük az önállóság, aktivitás (ami meg egyenesen agyrém) – ha valóban hisznek ebben, saját magukat csapják be mindenekelőtt.

A liberalizmus nem az oktatásba való de a parancsuralmi rendszer sem... torz formáit látjuk most az oktatásban- de már senki nem tudja, mi is itt a dolga, a gyermek meg, meg- és elszenvedi a fölöttesek ostobaságait! És mindez miért? - gyengeségből talán, vagy kényelemszeretetből esetleg a felelősségérzés nem kielégítő voltából, vagy a pedagógiai mesterségbéli tudás hiányosságaiból és sok más egyéb okokból- talán? Nem találgatok, értik így is mit akartam mondani... a viszonyokkal volt és ma is, azzal a baj.

Orbán beleszól mindenbe, aminek eredménye, hogy veszett az emberi méltóság!

Kupec ne szóljon bele a pedagógiába! Hogy ki- hogy viselkedjék ma: ám nézzen tükörbe néha és vonja le ott a következtetéseket! A valódi emberi kapcsolatokat hagyja a nevelőkre, konkrét tartalmát és az érzelmi tartalmakat vele! Viselkedni tudnia kell, még Orbánnak is! A tisztelet veszett, mert Orbán kiköveteli azt s nem kiérdemli, ekként a lehetőségekbe vetett szilárd hit és meggyőződés is elveszik...

Az ember iránti tisztelet komoly követelményeket jelent- minden emberre nézve – ez az emberek egymáshoz való viszonyának alapja – ez kell, hogy legyen a nevelők és a növendékek viszonyának alapja is...

A sztrájk nem feltétlen előny, bár- ha már a helyzet olyan, akkor a kikényszerítés eszköze lehet, de ebből bizony tisztelet nem lesz, csak- legfeljebb egy-egy részigazság jut fényre, az is megoldások nélkül. (Észérvek és tárgyalások kellenek!)

...azaz, egy eredménye lehet csak, ami Orbán politikájából itt:

„Nem kell a kreatív ember, nem kell a független vállalkozó ember, mert ők kiszámíthatatlanok mint szavazók. Nincs más cél, mint a jól irányítható, arctalan tömeg kialakítása.” Ez máris adott...

 

ész nélkül

 

Egyszer volt.. és

mindig a mese

csókot lop ott szerelmese

még- s édes imát mond a száj

ha könyörögve esdeklünk... szánalomért -

 

Ám tisztelete

s a gazdagok háza-táján lelt becsület vele

áldozatul így esett - rég

már álnokok osztják balszerencsénk

látom- mert emberek vagyunk - épp

kívánjuk is

senki ne bántsa lelkünk

ott- hová a magányban menekedünk...

 

Emberek vagyunk – kell hát tudnotok

nem mindenkiben jut ész fölül

 

...a lét ha csúfot tesz velünk

pihenésünk egy percnyi nem kerül...

és Istenhez a fohász

hogy legyen irgalommal vélünk? – (szőke)

 

2016. 02. 08.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 71
Tegnapi: 226
Heti: 71
Havi: 3 216
Össz.: 372 327

Látogatottság növelés
Oldal: Orbán és az oktatás...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »