Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

Értelmek különbözősége…

 

Huh! – itt valami bűzlik, ami szar vagy aki… de furcsa mindenképp a kép! Ezúttal nem akarok lebecsülni más kormányformákat, mert a mienk – magának hozza el a végzetet… merthogy minden emberi dolog egyszer véget ér… hogy ez a rendkívüli politikai szabadság megalázóan kell, hasson azokra, akik csak mérsékelt politikai szabadsággal rendelkeznek már tudott.

Gaudi-Nagy mestert komoly sérelem érte, járt neki némi kárpótlás – ezért aztán a Központi Nyomozó Főügyészség megszüntette ellene a nyomozást, annak a két feljelentésnek az ügyében, amit a holokauszt-tagadás, illetve relativizálás miatt tett ellene a DK, de az MSZP is tiltakozott, a Mazsihisz pedig Kövér László házelnökhöz fordult. Nos, Polt Péter azonban úgy határozott, nincs vizsgálat, mivel véleménye szerint nem történt bűncselekmény.

Csak egy kérdés nem tisztázott: ki van itt kivel? Éljen a szabadság! Akinek van… de most állok és nézek ki a fejemből (már csodálkozni sem tudok), hogy mondhatnám ezt én (kritikával, hogy illethetném?) – aki eddig meg voltam győződve arról, hogy még szerfelett nagy ész sem mindig kívánatos, és hogy az emberek általában jobban kijönnek a középszerűvel, mint a szélsőséggel, mégis és itt –ily lesújtva – tapasztalhatom… mindkettővel jól elvagyunk – fentebb a szinteken bizonyosan. Valamit valamiben félreismertem és a „credóba” találtam magam ily módon „felszentelve”!

„Az auschwitzi emlékhely kialakítása kapcsán sok kritika elhangzott már, hogy vajon az ott bemutatott események teljes mértékben, összhangban vannak-e a történelmi tényekkel., mondta Gaudi-Nagy”… de- mert régi szívügye a holokauszt témája, 2010-ben a költségvetés vitájakor azt kezdte el vitatni, hogy „a kiadási tételek között szerepel a párizsi békeszerződésből 1,7 milliárd forintos fizetési kötelezettség". Majd hozzátette: „én nem tudok arról, hogy zsidó honfitársainkkal háborúban álltunk volna a második világháborúban, arról sem tudok, hogy Izraellel háborúban álltunk volna, hiszen Izrael akkor nem is létezett."

Hát - nekem ez is sokk… de véleményezték mások is - még Rogán is: „a Fidesz frakcióvezetőjeként a leghatározottabban elítélek minden olyan kétértelmű kijelentést, mint - ami elhangzott a Parlamentben Gaudi-Nagy Tamás felszólalásában. Senkinek nincs joga megkérdőjeleznie a holokauszt tényét, milliók szenvedését és halálát."

Lám csak lám és mégis… minthogy a dolgok szükségszerű mozgása folytán haladni kénytelenek, mára arra kényszerülnek, hogy egyetértésben haladjanak. Amúgy a végrehajtó hatalom csak akadályozó-képessége által vesz részt a törvényhozó hatalomban, más joga nem is kell, legyen, kifogásolhat és elvethet dolgokat (határozatokat), amelyeket általa helytelenített indítványok ügyében hoztak. Összemosódtak a szálak ugye? Ezért nem tudom, ki- kivel van.

De nem Gaudi-Nagy az egyetlen a Jobbikból, aki többször utalt már rá, hogy nem veszi készpénznek azt, ami a második világháború eseményeiről a történelemkönyvekben olvasható…

Mi folyik minálunk? Kacsingatós, kacérkodós politizálás, nem egyéb. Ha a Törvény elveszi a Magyar Gárdát, megadja helyette a holokauszt tagadásának lehetőségét. És közben nyugodtan lehet masírozni is, azoknak, akiknek olyan kedvük van. Miért nem lesz baj semmiből? Mert az állami vezetés nem akarja, hogy baja essen azoknak a kincset érő, randalírozó, agresszív embereknek, akikkel olyan remekül sakkban lehet tartani a társadalom békés többségét (mint 2006-ban is).

Legalábbis nagyon úgy tűnik. Ha bármelyik más ellenzéki párt halmozott volna fel akkora bűnlajstromot, mint a szélsőjobboldali csoportok, igen nagy bajban lenne. Tán még be is tiltanák – de úgy látszik (még burkolt kötődésük miatt) a Jobbiknak szabad!

Velejéig romlott kormánya van az országnak… hazugságból építkeznek és mások lejáratásával kívánnak előnyt szerezni maguknak a választásokon – ha lesz választás! – a rendkívüli helyzetet kérésre megteremti majd a Jobbik (!) – és maradnak!

Ezek után az a hír, miszerint: „Mérhetetlenül népszerű Gyurcsány pártja!” – már felvillanyozott.

 Felvillanyozott, mert a legbecsületesebb párt ma a DK! Annak ellenére is, hogy a Fidesz mindent elkövet a lejáratásukra (sok ember be is veszi a vádakat). Gyurcsány nem vett el a társadalomtól semmit, még a fizetését sem vette fel (Bajnay sem) – velük szemben a Fidesz képviselőiből és kormánytagjaiból multik lettek. No – ezért is ködösítenek sok minden más mellett! Az MSZP-től sokkal életrevalóbb párt lett a DK, sajnálom Mesterházy félrevitte őket! Gyurcsány – bár „megfutott” anno, mikor lemondott – mégis szívesen látnám és várnám vissza…

A miértje egyszerű (merthogy ő is az), kiismerhető és jóindulatú vezető, keresi az etikai normákat, és benne szüntelenül jelenlevő racionalista és moralista szempont teszi őt a felvilágosodottak közé, bátran kritikus és nem fél (már nem, mert meg-tanult látni) – érzékeli a bajokat, látja a nyomort – a dolgok megítélésében nem ismer erkölcsi megalkuvást. Eddig azt írtam róla, hogy egy naiv, jóindulatú, jóhiszemű ember, de ma már ez sem szorul külön magyarázatra. Eltörölni akarták és „fölnőtt” az alattomos fenyegetések ellenére is. Azt hittem hiányzik belőle a robbanó feszültség, az ellentétek összeszikráztatása – ma már a kifejtés bizonyító-érvelő menetére épült… ahogy a költő mondja: szemlét tart az élet fölött (!) Noha az elején még kiábrándultan volt és számadás vagy változás igénye nélkül- ma értelmet mutat a jövőnek, példát nekünk kitartásból!

Ez az új benne: az érzelmi és gondolati anyagot felszabadító magatartás, amit érdemes lenne követnünk, hogy „valami fáradt pillanatból valami váratlan öröm” érkezését ünnepeljük!

Most a következő személy Vadai Ági, akit kikezd a hatalom, aljas pofátlan és gusztustalan módszerekkel kívánnák félreállítani az útból. Hende szolgai kiszolgálója lett Orbánnak, akaratát a hatalomért maradéktalanul végrehajtja! Szegény Ági nem tanulta még meg (most tanítják vele!), hogy a diktátort nem lehet diktátorozni!

A hatalom médiái túlharsogva mindent, a DK vesztét jósolják meg… nem kell bedőlni! Gyurcsány népszerűbb, mint volt valaha!

De erőből „dolgoznak” a leépítésén…

Ezért is – meg aztán is… a kormányzat hatalmának korlátozása lehetetlen – ámbár az egyesek fölött semmit nem veszít fontosságából a mindig fontoskodó Orbán, még akkor sem, ha az ellenzék, illetve annak legerősebb pártja rendszeresen felelősségre vonja (vonná) a hatalom birtokosait, helyesebben birtokosát… lepereg róla, mint zsírról a víz.

Rendőrség és Honvédség által megtámogatva, a TEK magánhadserege védelmében mindent megcsinálhat Orbán idehaza! Az érdekeiket szembefordították a demokráciával… zsarnokság van és önkényuralom. Ostoba gőg vezérli a hatalmat a vég felé.

A nép hagyja, de lám milyen definíciókat is alkalmaznak: a nép akarata gyakorlatilag a nép legnagyobb vagy legaktívabb részének akaratát jelenti (kétharmad a nép) – a Fideszi-többség akaratát, vagy azokét, akiknek sikerült többség gyanánt elfogadtatni magukat (és ez megint csak a Fidesz, bár hazugsággal ez is): itt mindegy is, hogy az ország fele már nyomorban él. A nép valóságában a nép elnyomja az összesség egy részét (elnyomás alatt – lassan – a valóságos kétharmad), s ez ellen kell tennünk (Orbán összeugrasztotta a népet, már a magyar is magyar ellen van). Orbán hajlamait, öntelt kormányzói gőgjéből saját érdeket kiszolgáló hatalmában korlátozni nem lehet… a választás is csalásra épül (mint az volt is) – az ellenőrzés is a Fidesz kezében, a Jobbik is várja parancsait: itt már kő-kövön nem marad! Rendkívüli helyzetben nincs szükség, választásra sem (amit kihirdet: a rendkívüli állapot majd!) – marad az Orbán hatalma felettünk. „Itt élned és halnod kell” alapon! És bár népszerűtlen ez a hatalom csak egy kiút maradhat már: a más államokban való letelepedés? Orbánnal élhetetlen lett az ország végleg! Hazugság, hazugság hátán, hol Farkas Flórián maga a cigányság, Semjén meg az egyszemélyi kereszténység… „vicces” formát adva a regnáló hatalom látható képének, ahol Orbán a rezsi-kormány feje!

Akinek véleménye van, annak ott a büntetetés, nevelő-hatás nélkül és mégis rászabja Kövér a nép képviselőjére… aki ezek után azt mondja, hogy demokrácia van Magyarországon (minden eleme felszámolva, alapig szétrombolva) az vizsgáltassa meg magát!

Január óta engedi törvény a renitens képviselők büntetését. Előbb pénzbírsággal sújthatták azokat, akik a Ház tekintélyét vagy valakit, illetve valamely csoportot – különösen nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget – kirívóan sértő kifejezést használnak, megsértik az Országgyűlés tekintélyét vagy rendjét, míg június óta a tiszteletdíjukat csökkenthetik.

Majd jönnek az elzárások is - a rövididejű kiszabás végrehajtható bárkivel szemben, a nép egyszerű gyermekét előzetes vizsgálat nélkül lecsukhatják 5-90 napig bármilyen okból- ugyanis fizetni nincs miből. Rosszul néz, visszaszól a hatóságnak stb. Durva- diktatúrában is!

Olvasói vélemény: Ez egészen elképesztő! Azok a képviselők, akik több százezer embert képviselnek és kimondják véleményüket, vagy az igazságot büntetésre ítélik. Az országgyűlés tekintélyére pedig ne hivatkozzanak, mert olyan nincs. Amikor a fele képviselő olvas, horgol vagy horkol, vagy ott sincs. Szavazáskor pedig nincs önálló véleményük, megmondva ott, mit kell nyomni! Nevelő hatás? Először is normális törvényeket kellene hozni, ami nem a Fidesz és élősködők táborát szolgálja, hanem az egész országét.

Orbán tudatáig ez nem jut el? Kövér is csak kiszolgálója az orbáni-akaratnak!

Tavares is velük ellentétben másként nyilatkozik: „Rui Tavares sajnálja, hogy az EP által július 3-án elfogadott, az alapjogok magyarországi helyzetével foglalkozó jelentéséről a magyar sajtóban számos téves információ jelenik meg. A zöldpárti politikus cáfolja, hogy a jelentésben foglaltakért bocsánatot kért, amikor Farkas Flóriánnal találkozott. „Semmi ilyesmi nem történt.” Farkas Flórián felvetette, hogy találkozniuk kellett volna a jelentés megírása előtt, mire azt válaszolta, ez nem rajta múlt, hiszen sokszor tárgyalt magyar képviselőkkel a magyar parlamentben, a Fidesz-frakcióval is, amelynek az ORÖ-elnök is tagja. Bár nem szívesen kommentálja találkozóját Farkas Flóriánnal, de azt „szokatlannak" tartja, hogy saját irodájában már várta egy kamera, noha ezt előre nem jelezték. Jelentése nem a magyar közüzemi díjakról szól, és nem is arról, hogy a magyar kormány rasszista, antiszemita vagy romaellenes.

Tényeket sorol fel – jó és rossz tényeket. Említést tesz például arról, hogy a magyar kormány romastratégiát tett közzé, elsőként a tagállamok közül. Szó sincs arról, hogy elfogult egyik vagy a másik oldal felé – teszi hozzá Tavares, aki szerint mi sem áll távolabb az igazságtól, mint hogy elhatárolódott volna saját jelentésétől, ami amúgy már nem is az övé, hanem az Európai Parlament határozata.”

Eljöttek számunkra a múlt-századi 20-as 30-as évek, mint a fasizmus készülődése idején, most sem másként a humanista ember lehetősége, mert a válasza az erőszakra, az alantasra a méltóságteljes lemondás lenne… (?) - lemondás a győzelemről, de megőrizni önmagunk becsülését és részt nem venni az embertelenségben (?!) Bojkott emberek! Bojkott a választásokon és felfigyel majd Európa, de a világ is, hogy ezt a hazát egy hitvány sereg bitorolja megint! Ahol szakadatlan pusztítjuk egymást, most még hazugságokkal és pénzbüntetésekkel (ha szólni mersz), ott (az országgyűlésben) az értelem elveszett, mindemellett kétségtelenül le is néznek bennünket! De később – mi még?

 

Megejtő kivetettség…

A gőg időz fölöttünk, időz a közön.
Vakmerőbb feljebb a „fokon” a közöny…
Bukásra-riasztott létében, leigázva égverő-
Díszéül az ember, „letört”…
Ott gyávul, lapul- az időn
Kinek szemeit már fényre pirulta a szégyen,
Melyből formát ölt rá a csönd—(szőke)

 

 

2013.07.12.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 51
Tegnapi: 74
Heti: 51
Havi: 4 351
Össz.: 373 462

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Értelmek különbözősége...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »