Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

Cselédsors…

 

„A cseléd helyzete a családban mindig alárendelt volt, de a régi időkben a cseléd csakugyan egy kissé családtagnak számított, akit az uraság kihasznált, holta napjáig dolgoztatott, rosszul, vagy sehogy sem fizetett, ám cserébe igazán a családhoz tartozónak tekintette, s öregkorában is ellátta.

A régi uraság fenyítette, pofozta, büntette a cselédet, életre-halálra rendelkezett vele, de a megöregedett cselédet ott tartotta a portán, a mindenest, ha engedélyével férjhez ment, kistafírozta, esetleg férjével együtt felfogadta; egyszóval, vállalta a cselédet, a család egyik távoli, alacsonyrangú rokonának tekintette. A polgári családnak nem volt tagja a cseléd. A kényúri felfogásból csak a rossz bánásmódot vették át, a családias összetartozás, a szociális felelősségérzet hiányzott a cseléd és az uraság kapcsolatából. A kiöregedett, munkára képtelen cselédet legtöbbször elküldték, különösebb ok nélkül, mert „megunták”.

Ezt a polgári-kort kívánja Orbán és „bandája” visszahozni? Igen ezt, a Horthy korral, hol már és akkor- tehet velünk, mit csak akar. Élet és halálura szeretne, á (!) - akar lenni! Ez ellen muszáj küzdeni… érthető már (annak is ki eddig nem értette), hogy a szocializmus 45 évét tűzzel-vassal kívánják kiégetni az emlékezetekből (kommunizmus csak cél volt- a teljes-szocializmus utáni minőségi színt (!) - soha nem is létezett). Mert ott az ember- ember volt! A cigányságnak sem kellett szégyellnie kissebségi-másságát – mivoltában sem volt ritka a vegyes-házasság. Ma mindez szégyen… szégyen, ha elfogadod társnak a cigányt és gyűlölet vesz körül immár, ha fordítva rokonulni kívánsz! A jobbik már kasztrálna (azóta módosított volna és bűncselekményekre vonatkoztatja ötletét?), szó volt róla anno, hogy a népesség miatt – a szaporulat miatt ezzel „szorítana”! Már soha nem lesz békesség… a szocializmusban minden cigánynak és magyarnak volt munkája – nem számított ki hová tartozott, mert minden ember egy volt- és ekként kezelve számíthatott a boldogulásra! Ma minden más (!) - és állati sorsokat teremtett a hatalom gőggel, más embert lenézve csak magért alakítja, formázza ezt a rendszert.

Ki szegény – az is marad, ki gazdag – lehet még gazdagabb! Egy lófaszt, Vezérem! És baszd meg a hatalmadat! Csaltok, loptok, hazudtok – kárunkra vagytok, immár négymillió embernek! Az már világosan látszik, hogy nem lesz könnyű „menet” a jövő, sem nektek, sem nekünk… a remény csak velünk, mert a történelem mindig megismétli önmagát… most még ti vagytok felül! Európa figyel! Rátok figyel! Kemény, puritán, céltudatos és értelmező, a lényegre koncentrál – és ez az a hév, amely egyszerre és együtt kelti fel bennünk nemcsak a szép, de az igazság- igazságosság érzetét is! Nehéz és rögös utat fogtok járni – a kettősbeszédeket és pávatáncaitok már senki nem veszi be! Orbán kellemetlen embere lett az EU-nak… én senki vagyok hozzá képest, mégis szégyellem - ahogy megosztott bennünket (az EU-ban hál’ Isten nem sikerült neki), hogy ilyen kabinet irányít bennünket – szégyellem helyette is a helyzetet, mit gőggel és valami fensőbbség érzettel ránk erőltet, melynek eredménye az lett, hogy a magyar népet Európának kell megvédenie saját kormánya ellenében. Ez meg a mi saját tehetetlenségünk és parlamenti képviselőink ostobaságából eredményezett! Itthon még Orbán és egyedüliként értelmez, ha kell, átírja a történelmet, ha kell a „sziklaszilárd és szent” alkotmányát is! – mert ember írta, ember meg is változtathatja azt! „Varázslata” szemfényvesztő, megelevenítő ereje szégyenteljes, históriáin a nyomor penészvirágai köszöntik e létet, ahogy kegyetlenkedik önmagából… amit a nagy-úri- hatalmasságok erőltetnek ránk erőből! Így élünk ma! – utolérhetetlen… ezért is: „Brüsszel nem engedhet abból, hogy Orbán bűneit elítélje, de az „atombomba" helyett inkább „okos szankciókat" kell alkalmazni, olyanokat, amelyek „nem Magyarországot, hanem csak Orbánt és kormányát sújtják".

 

Még bujkáló belső remegéssel…

           

Zavaros ritmusában a gondolat is motyog…
szavakkal a nyelv botol,
hogy belém sűrűsödött a gond:
ki-be hatalma s ütemén a bal-jobb
bajra hí’, mert számlálhatatlan
titkaival csalódott a kor—(szőke)

 

Az értelemnek sincs vígjátéki bonyodalma csak tragikus: így egyszerűen… mégis csodálkozással tölt el! Azt hiszem még mindegy, hogy bármily gyúlékony lélekkel állnék elébetek – igazságra-„hangolt fülem és értelmem, ízlésem, műveltségem és idegrostjaim ellenállnának, nem lobbannának lángra”. Még nem! Lét-gondjaim belső feszültsége még reálisabb helyzet-szemléletet kér – az érzés már továbbra is fennmarad, viszont a drámaiság egészére a cselekvés-vágy (mint egész) grimaszt vág és tehetetlenséggel járja át az embert!

Míg néhány nemzeti-érzelmű- motoros vívja saját harcát… vívja, bár nem kellene… Orbán mégiscsak lejáratódott, ezért bármily lopakodva is, de a csatát megnyerték a tüntetéssel (!) – igaz hogy többszörösen át- címkézték a demonstrációt, de akciójuk így is elérte célját, ám mégis fennáll itt egy sereg képzetet-szabadító különbség!

Beszélhetünk a Kossuth-téri fákról is még… hol már varázsának titka? – kivágva az, mert a téboly régi rendjével át- építkeznek, hogy a drámákban az új-régi magára találjon ismét! Mert Horthy Magyarországa másként nem épülhet fel, mint- hogy a szocializmusban ültetett átkos-fáit kivágják! Mert azok élő-eleven voltában fejezné ki az érzéseinket? - hangulati hullámzások belső polémiáját, az elmúlás riadalmát, amely éppen akkor tör rá az emberre, amikor a tavaszi mámorban az öröklét érzése tölt el minden élőt! Nehogy má’, ez nem engedhető meg, inkább pusztítunk… így szép az Orbáni jövő! És majd ültetnek újat(magyarkodva magyar fajtákat), minek kell félévszázadnyi idő, hogy az ágak-boga megbokrosodjon rajtuk…de mert nem emlékeztet az „átkosra”? Ezért kár volt!

Meg-nem- értetté vált egy „futóbolond”, ki most a becsületét árulja az ország-piacán. Egy távoli múltra építi történelmi- társadalmi okait- azzal „saját dallamára hangszereli” terét, amellyel – mint volt is – a nehéz és nyomasztó sorsot vetíti elénk! A fák látványa zavarta, az éhségkonyhák előtt kígyózó ezrek látványa meg nem zavarja?

 

Íme, egy KDMP-s maszlag… üdvözítő malasztként beadva!

 

Vagyunk, mert imádkozunk? Akkor imára magyar – mondhatnám így – és ezért, és mert a parlamentben nagy a tülekedés (beütött a választási hevület)… ahogy Prohászka O. mondotta egykor: „a hiúság színpada ahol a hiúság vezeti a felszólalók átlagát, a képviselők nagy része vén róka és irreális idealista”! Remélem magára ismert a KDNP? - felelősségérzet nincs – meggyőződésük meg háttérbe tolja a közérdeket, mert elsőbb a pártfegyelem! Pironkodjatok, mert e színt a szégyen kell, hogy felfesse arcaitokra, ha mégsem, akkor az érdek miatt - ahogy szónoki tehetséggel mellette, elfogadhatóvá teszitek a tévedéseket! A sértegető szenvedélyesség és az elvakultság már amúgyis tévutakra vitte vezéregyéniségeit…

 

„Juhász Péter egy drogliberalizációért demonstráló megmozduláson vett részt - írta szombat esti közleményében Semjén Zsolt, a KDNP elnöke és Harrach Péter a KDNP frakcióvezetője. Tette ezt úgy, hogy ő jelenleg az Együtt 2014 - Párbeszéd Magyarországért Választási Szövetség társelnöke, s akinek múltjában is fontos és központi helyet foglalt el a kábítószerek társadalmi elfogadtatása.”

Öntudatuk kopár örömével a kemény megállapítás és az érzéstől távol-eső megnyilvánulás - ki, hol, milyen megmozduláson vehet részt. Összekeverték a szezont a fazonnal… a KDNP, ami nem létezik már (csak zár, zárja sorait – kifelé meg „kiabál”) - csak egy battyú és nem édes-teher a Fidesz hátán, már megint ál-soraival eszmél és így púposkodik itt! Elmondják, mert a féreg bennük munkál és nyugtot nem hagy nekik – gyáván-hetvenkedő vénasszonyos rikácsolással, hogy a tény már a pusztulás leverő tudatával – íme, egy közlés… és mi a bajuk? – kérdem én (a senki), és mert az elszántság vagy inkább egy hamis hitvallás merész elszántságával dörög a két prominens… felkaptam fejemet: dicsekedésnek vegyem-e, vagy panaszkodásnak és nevessek-e vagy sírjak a két bárgyúlélek bánatos vágy-kifejezésén. Hogy gyávák felvállalni valamit… (!) – lehetne talán az ő bajuk. De- mert divat a másra-mutogatás és az irigység meg félelem náluk, hol mukkanni sem szabad, inkább felvállalnak egy valószínűtlen helyzetet.

Ezért „elverik” azt, aki valami különös csoda folytán (ellenükre remélve) erővé válhat, amikor is az új-régi- szólam egy elképzelésben indul útjára - ama gondolatban kábítva, ami mondandójában már az emberi lét „filozofikus” tűnődésével köti össze a szellemet és egy másik világot tár föl! - kérdésem, és mi a baj?

„A szabadosság eme "drogkábulatban közszereplő" élharcosa nem tekinthető másnak, mint olyan személynek, aki politikai köntösbe öltöztetve próbálja ráerőszakolni egy gyilkos szer elfogadtatását a valódi válaszokra és nem kábulatra vágyó magyar társadalomra - folytatták.”

Elmebeteg megnyilatkozás!(Bocs’ a minősítésért!)

Az életmagyarázat kifejező szerepét vállalták magukra? Mert betegek nem voltak soha (ennek örüljenek)… nem tudhatják, hogy némelykor milyen kín az élet – a mozgáskorlátozottak fájdalmára csillapító-szerként (esetleg tablettázva,, mint volt egykor a nerobol- gyerekeknek a neroboletta!) – vényre és vagy ellenőrizetten használva, akár életmentő is lehet… ja- hogy ez nem visz a vallás „ópiumának” fogyasztásához? – az üdvözítő- malaszttal, mit megetetnek az emberekkel- nem is szolgálják, nem is szolgálhatják javukat - de az nem is élvezet, pláne, hogy kötelezett lesz! Akkor, most- mit vehet be a „beteg”, a leszarom-tablettát talán?

„A Kereszténydemokrata Néppárt határozottan felszólítja Bajnai Gordont, hogy határolódjon el drogaktivista emberétől és öntsön tiszta vizet a pohárba: amennyiben ismét a hatalom közelébe jutna – a látható jelek alapján – valóban engedné-e, hogy fiataljaink mindennapjait immár legálisan mérgezzék a tudatot, a lelket és a testet is elpusztító drogok? - írták a kereszténydemokrata képviselők.”

Álságos és kétszínű duma!

Ostobán és tájékozatlanságukat fitogva fújnak, mint a veszett macska – mivel látvány-dallamain visszahatásokat keltve - a jelent és a majdanit összemosva ellenkezést kifejezni, ellenségességet szítani (ó be keresztényi) is kész e két nagy-keresztény, bár némelykor, mint náluk szokás már – gondolati kuszaságukat így foltozzák ránk… ily ellentétek oldanák fel az utolsó éveiket? Merthogy a választásért (a győzelemért) mindent: hogy a tudat telíthetetlen tárában fölgyűlt tapasztalat- csak és mindig - rideg számítással késztethet számadásokra? Hogy lehetne másként is? – fejükben meg sem fordul ma… az öregedés, a betegségekkel járó gondok, fájdalmak, új félelmek (amit épp ők generálnak) és utcán… és kisemmizetten, csak mert elvonnák még azt a kis segítséget is? – amivel „könnyít” az egyén magán, hogy hangulatában esetleg láthatná talán az életet szebbnek, ami fájóbbá lett és ebben a Fidesz-KDNP testvériség nagyban benne! Köszönet érte? – egy szart, de legyenek átkozottak, hogy a kirakatért a segítő kezet is megtagadnák már! A vallás vaskorát azért már mégse vezessék be! Azzal a történelemben nagyon sokszor eljutottunk már a semmiig, a teljes kifosztottság érzéséig. Mint most is (lám! - vallás nélkül is)!

Létharcaival lázam… vele perifériára került minden, mi értelmet adott eddigi életemnek… szinte már életidegen lett állapotában, rajtam és bennem. Bennem a ma ránk-sűrűsödött sötétsége, csak tétova életjeleivel van, melyben az áhítat is remeg… s a láthatatlan távolok hiányán a lélek tétlen magánya áll…

                              

Bűvölhetem már a pocsolyát?

 

Csak bajt hoztam magamra, s másra-
Rendváltással gabalyodott e lélek önmagára,
Tudta határát a rövid-szeretetnek
Gyászos ágain a lét,
Megbánásra lármázva.
A múlttól búcsút sem vehetett…
Megcsalatott már e nép,
Kiforgatva, pányvázva,
Újjá sem született, kedvessé sem lett…
Mint mindenféle hányt-vetett portéka,
Amúgy, e léttel megvetőleg:
A közből is kilakva!
Legalább nem mondhatja, hogy jó meg nem siratta—(szőke)
 

 

2013.04. 23.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 120
Tegnapi: 74
Heti: 120
Havi: 4 420
Össz.: 373 531

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Cselédsors...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »