Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

Orbán „függősége”…

               

Az tény, hogy az emberek maguk csinálják történelmüket – nem készen talált körülmények között, hanem adott és örökölt körülmények folytán. De a rögeszmés visszakacsintás sem hajtóerő a jobbítás felé, nem megoldás a visszamenekülés mit tesz Orbán (látnunk kell ezzel ismerte el, hogy nem működik semmi, az „eredmény” a múlt-század- eleji szinten. A szociális demokrácia nem meríthet poézist a múltból, hanem csakis a jövőből. Nem kezdheti el önmaga megvalósítását, amíg nem vetett le minden babonás hiedelmet a múltról… kellenek visszaemlékezések, a múltat tisztelnünk kell, de nem azért, hogy kábítsák magukat „nagyjaink” – amott a frázis túlhaladta a tartalmat, itt a tartalom haladja túl a frázist! Hamiskártyások cinkelt-lapjaival játszani több, mint bűn. Tartalmi élete rövid, és mindig, visszatérnek a látszólag elvégzettekhez, miközben csak gyatraságaikat és annak gyengéit erősítik. Orbán már a saját forradalmát is (fülke-forradalom) elsikkasztotta. Ahelyett, hogy maga a társadalom vívott volna ki magának új tartalmat, úgy látszik, mintha az állam térne vissza legrégibb formájához, a kard (harc) és a csuha szemérmetlenül egyszerű uralmához!

A tapasztalatot, igen a történelmit félretették (játsszák a vakot), pedig a történelem már bizonyított néhányszor, hogy nincs fordulópont, azaz a fordulópontja épp a saját hatalmának felszámolása…

Mert megteremtette azt a forradalmi kiindulópontot, azt a helyzetet, azokat a viszonyokat, azokat a feltételeket, melyek között a felszín a megrázkódtatásnál több kell, legyen, hogy tetőpontját elérve helyet adjon egy újnak, amelyik a jövőnek, a jövő útjának teremti meg a lehetőséget, hogy annak eredményeit sajátítsa ki magának a társadalom és nem egy ostoba feudális viszonyban kapitalizálódó rendnek hajtson fejet vagy törjön derekat! Orbán itt és most ezzel a tettével lett ostobán naiv… a társadalmat előbb-utóbb a csömör fogja el, és megcsömörlésével (igaz lassú folyamat az ébredés) Orbán felemásságait dobva, kiegyenesedik, hogy felnőjön a jövő feladataihoz.

De még mindig nincs, ki vezessen. Bajnai gazdasági szakember, de a felfelé tartó út meredeksége miatt sokáig tartó folyamatában sok lesz, ki feladja, és újból Orbánnak adja voksát. Mesterházy közgazdának tanult (pénz elosztásában is Mester…), de mindezzel még semmit nem bizonyított – viszont a kormány felé (mely sokunk számára a választási-csalás miatt is illegitim maradt) időnként „benyal”! Fel nem foghatom, miért teszi (reális volna? – nem hiszem).  Ahogy jó székelyem meg is jegyezte: „A pap es kenyérétt prédikál.”

Ki a legény a gáton műsorok önfényezésre és a kormány népszerűsítésére viszont kiváló volt egyéni nyilatkozata!

No – Orbán ezek után - már ezzel az országgal azt tehet, amit csak akar. Most még nem (talán nem). És még egy dologgal nem számolnak, a világ is változik és nem a legjobb az irány… a rossz irány épp a tőkének köszönhető, mert a profit és extraprofit ösztönző hatásának elmaradása miatt nem fektet be a tőkés – nincs gyáripar – tehát munkát sem teremtenek, ami forrongások után háborúkhoz vezet. De elég az új fegyverarzenált látni (el kell adni, mert jönnek az újabbak), ehhez pedig háborúk kellenek! Még mindig a legjobb üzlet a tőkének… a fejlődés menete (történelmi visszatekintéssel) a népirtás, hogy új alapokra lehessen helyezni a kizsákmányolást!

Amit diktatúrának mondanak, ha jóérzés is vezeti azt – inkább látszik egy gondoskodó államnak, mint kizsákmányolónak.

Amit ma demokráciának mondanak, csak egy nagy káosz - a gazdaságban ugyanúgy, mint lélekben, mert túlharsogják szabadságukat, mégis az irány az elnyomorodás felé mutat. Jóléti állam jelenleg nincs (a német hasonlít hozzá, de az sem az már nem az!). Félelem van mindenütt, félelem a jövőtől, mely kilátástalanságával nyomaszt! És már lehallgatnak!

„Elképzelhetjük a hangulatot az érintettnél. Ha szabadon akar beszélni, majd felhangosíthatja a tévéjét, mint a szocializmus idején" – fogalmaz a lap. „Független ellenőrzés nélkül a törvény kiváló eszköz a zsarolásra" – vélekedett a Libération, amely szerint a „sors fintora", hogy éppen most robbant ki a trafikpályázatok botránya. A lap szerint a trafikok, a termőföldek, a média és hamarosan a bankok kapcsán is elmondható, hogy a közelmúlt privatizációival a jobboldal járt jól, és arról csak a baloldali média és néhány internetes oldal számol be, a közmédia és a Fidesz által uralt kereskedelmi tévék keveset szólnak ezekről, a közmédia helyi hullámhosszain pedig csak magyar nótát játszanak. „A Nagy Testvér sem csinálhatta volna jobban" – zárja írását a Libération.

Ehhez még hozzátehetem, hogy egyes helyeken a kábel-szolgáltatók törölték a Duna TV-t – vele a parlamenti adást a repertoárból!… (!) – hihetetlen, de igaz!

 

Szánalmas az Orbáni törekvés – vissza a múltba, a kishitű kedvetlenség korszakába, hol igénytelen kedéllyel a szószék mennydörgése, a napi sajtó villongása mellett, a kultúra, a politikai előkelőségei maguk javára alakított alkotmányukkal fogják a bírák kezét s törvényeivel a büntető jogot emelik nevelőként (teherként) a nép fölé, úgy, hogy még a nép tartsa is el őket – a maga ellenében! Orbán délibábot épít, megcsinálja vele végrendeletét (még nem látja be), s mindezt a nép nevében, hogy a felelősség ne őt érje, ha eljön a számonkérés ideje – de láttatva, hogy minden, ami fennáll, most megérdemli, hogy tönkremenjen. Ezért nem kell ellenzék sem csak kerékkötőnek van az Orbáni-Horthyságban… irány a Vár: a Horthy rezidencia egy- ember mágikus igéjére, hol misztikum lesz megint az antiszemitizmus a „felfedezett” újdonság – bár a magyarság helyzetét nem oldják meg, csak formulázzák azt másképp, de legalább nem kell megmagyarázni, hogy hogyan vethet pár nagymenő Fideszes ellenállás nélkül fogságba egy tízmilliós nemzetet! Ez van! De még így is csak kicsiny törés és vagy repedés Európa száraz kérgén, mégis megmutatja, mit rejt a mélység! A keleti nyitás sem jön be, már nem vagyunk érdekesek számukra… az Orosz és az Amerikai működés megint hidegháborús jelleget ölt, hol a hová-is- tartozás számunkra hozhat még izgalmakat! Napjainkban úgy látszik, hogy minden a maga ellentétét hordja méhében… a látszó és még nem látható szörnyűségével együtt!  Orbán a tudatlanság sötét hátterén ragyoghat, hol (és egyre inkább!) - az anyagi erőket szellemi élettel ruházzák fel, az emberi életet pedig anyagi erővé tompítják… a bomlás kézzelfogható, ettől már sem Mesterházy, sem Bajnai nem ment meg bennünket.  Orbán valamiféle fortélyos szellemnek képzeli magát, ha tükörbe nézne (és felérné is azt) látná: csak egy senki a világ palettáján!

A Horthy-idők iparmágnásait ne hozza vissza. Nekünk nem kell a préseltpapírból gyártott bakancs, amelyben anno, katonáink halálra fagytak! Fénymázas dobozaival fedik egymást, egyformaságában tárgyiasul minőség nélkül már a politika is - szubsztanciája miatt a pénz uralma rajta. De a viszony ott lebeg dologi burokban egy-oldalra súlyozva, mint meghatározottságában mennyiségi aránya – egyenértéket így alkotnak – magától értetődően, a pénzen nem látszik meg a társadalmi viszonyuk - így az illúzió vele – mégis megkülönbözteti a „csóró” népétől, konkrétságával egybevon és mégis társadalmi viszonyként lép elő, amiről még az imént azt hitték, hogy mint dolgot kezükben tartják, már- csak megint, mint dolog incselkedik velük! Egyszer fenn, másszor lenn – még nem tanulták meg? De jaj! Sikolt az ellenzék és velük a nép egy része – akik a nyomor határán vannak – hol már tíz esetben kilenc csupán a létért küzd: a bérek, jaj (!) – a bérek nem emelkedtek! Ez volna az érem másik oldala! Sem az ellenzék (mert urizálni akar), az uralmi elit meg kiváltképp nem látja, hogy munkát a nagyipar (a gyárak) - és a mezőgazdasági szövetkezés teremthet…

Bár államosít Orbán, de a lényeget nem ismerte fel, túl szűk a kőr kinek kedvez – feledte az erkölcs és igazság egyszerű törvényeit! Ezért is – sok minden más mellett – bukásra ítélve… igen! – mert a magánemberek közötti viszonyt kormányozniuk kellene, a nemzetek közötti érintkezéseknek is legfőbb szabályai ezek legyenek…

És éppen ez volna a lényeg az ellenzéknél (felismerni kellene) – Európa ezért néz sanda szemekkel (esetenként csodálkozva – rácsodálkozva) – hogy a szükség megvan a változtatásra, megérett tettekre, hogy szükség esetén ezt a kormányt és munkáját minden hatalmukban levő eszközzel meghiúsítsák - ha már másként nem tudták elejét venni ennek a mostani tevékenységnek, egyesüljenek egyidejű leleplezésre és ezért szálljanak síkra. Itt ismétlem magamat: hogy az erkölcs és igazság egyszerű törvényei érvényesülhessenek! Olyan nehéz ezt felfogni? Vár – rezidencia – Horthy, antiszemitizmus már nem csak téma, a megoldás – eltörlése irányában már feladat! De szalonkodnak tovább (különösen az MSZP!) - és róják az udvariassági köröket, ami a népre nézve is szégyen.

A múlt tapasztalata megmutatta már, hogy – ahol semmibe veszik az a „testvéri” köteléket (szövetséget), amelyeknek fel kell állnia az ellenzék, különböző pártjainál, ösztönözve őket arra, hogy szilárdan kitartsanak egymás mellett (és nem róka meg a sajt meséjét betanulva) a korszakváltásért való küzdelemben, akkor összhang nélkül erőfeszítéseik közös kudarcával bűnhődnek!

 

 

…érzitek? – sötét tónusát rajzolja fel a fény
Egy magán bőg, 
                  eggyé a több és hidegén
egy új rend másul- közein szakadék…
már százezerszer tükréből dől  
                  ránk az ég
százezer könny-híd vele rajzol fényt—(szőke)
 

 

 

2013.06.18.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 28
Tegnapi: 74
Heti: 28
Havi: 4 328
Össz.: 373 439

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Orbán "függősége"...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »