Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

 

 

Orbán és 56...

 

Gyászdal ne zsongjon hantomon, oktalan

jajszó a sírom messzi kerülje el...”

s mint a halottakat, el ne gyászolj.

Bal-Rad komm: “… lett egy forradalmunk, mely 1956. október 23.-án délután kettőtől hatig tartott, mert ami utána következett, az már mindennek volt nevezhető, csak forradalomnak nem…” AZT” a forradalmat viszont-ami kettőtől-hatig a szocialista demokrácia kiszélesítését követelte- LETAPOSTA A BŰNÖZŐK, RIBANCOK, POLITIKAI KALANDOROK ELLENFORADALMA! Ezt az ellenforradalmat igyekszik glancolni, és ELFOGADTATNI-egyre nehezebben-az ügyet ’89-ben sikerre vivő, gátlástalan bűnbanda!

MERT BIZONY ŐK ’56-BAN AZT AKARTÁK, AMIT MEGVALÓSÍTOTTAK ’89-BEN! Hát megvalósították! És most elvárják, hogy ünnepelje őket a magyar!

AZÉRT! EZÉRT!

EZÉRT ÜNNEPELJEN A MAGYAR?”

 „Áder János Bajorországban van. Orbán Viktor az Európia Néppárt tisztújításán volt egészen tegnap estig, vasárnap EU-csúcs lesz a migrációról, a kettő közé nem fért be, hogy itthon legyen a nemzeti ünnepen”. Szégyen!

A Varga Mihályban lakó papagáj szerint 1956 legnagyobb hőse a Fidesz (!?) Te jó Ég!

Varga Mihály akkora történelmi párhuzamot talált, hogy felejtsük is el azonnal október 23-át.”

Varga, Kövér és Simicskó az „ünnep” bajnokai- gyerekek, akik valamit hallottak, lehet tanultak is az iskolában 56-ról... de semmit nem tudnak! Hazudtak akkor is és most is... az igazság mindeddig fedve maradt, és jön Máriánk (a Schmidt) éles-látó történészünk, a hithű Fideszes, miként vizsgálni és kutakodni kell az 56-os még fel nem tárt eseményeit, hiszen ő az ki jobbra is lát, meg balra is- egyszerre... no- ezért nem lesz igazsága 56-nak sohasem. Hiánycikk az erkölcs s

„Erkölcsi iránytű hiányában… a magyarok arra vannak kárhoztatva, hogy a végtelen félelem és reszketés tengerén hánykolódjanak, amíg el nem süllyednek az önsajnálat és a neheztelés örvényében.”

A zsigeri gyűlölet, az ötven év kitörlése még az emlékezetből is (lásd. Az egykori Kövér szavait), olyan színezetet adott 56-nak is, hogy nem lett egységes vélemény az eseményekről, s mintha az emlékezetek is szelektíven működnének ma.

"Ha a polgárok elveszítik a saját parlamentjükbe, a saját kormányukba és a saját alkotmányukba vetett hitüket, akkor még az oly biztosan kezünkben érzett demokrácia is semmivé foszlik, kicsúszhat ujjaink közül, s végül a szabadság is elpárologhat." - mondta egykor Orbán, és már látjuk, hogy mivé is lett országunk, ahol a demokráciát csak ugatjuk, a szabadság meg egy fantazmagória részeként van jelen életünkben... ki honnan nézi, szemléli, értékeli, mint 56-ot anno, mert még azt sem vázolták fel (senki sem) hogy mit értsünk ellenforradalmár és forradalmár között (perszehogy tudom ott és akkor- talán, hogy az út – a járda – melyik oldalán haladt az ember? - s azzá lett ami, hős vagy halott! :)), szabadságunk, mint akkor is, most sem másként- illa-berek elpárolgott! Az alkotmány meg, immár egy sajátos saláta-törvénnyé degradálódott... s anno így folytatta Orbán: "Nem fordulhat ismét elő az, ami 1956.novemberében történt. Ma bizonyosak lehetünk abban, hogy Magyarország polgárai nincsenek egyedül, a nemzetközi közösség ereje és akarata mellettünk áll, számíthatunk magunk választotta szövetségeseinkre". Azok akarata, ereje, akiktől épp ő akar megszabadulni egyedül? (egyébként a választott közösség sem szívesen kokettál vele már) Ugye, hogy hazugság minden, a történelem meg pláne, épp az adott kormány politikájának színeire átírva s mindig- asszerint elénk tárva- olvasgathatjuk a „val(l)óságot”! És már semmi felől nem lehetünk bizonyosak- „ruszkik haza” majd nyalva Putyin segge most! Erre varrjon gombot a fantázia!

Orbán, valahogy az októberi eseményekből kimaradt (sokszor)... kolbászfesztivál- beszéd nincs, vagy mostani lelépésük (a két első-számú) – másként láttat már mindent... a hatalom a lényeg, a többi csak kellék lett (56 is)! Azért még Orbán anno hozzátette, hogy az emberek: "Azt akarták, hogy az ország élén választott államférfi álljon, és ne politikai kalandor. Azt akarták, hogy Magyarországon a magyar ember legyen a legfontosabb. Azt akarták, hogy a szív diktálja a tapsot, és ne a politikai karmesterek. Hogy nyíljanak ki a megtévesztettek és becsapottak szemei. Ezt akarták, és mi megértjük az akkori magyarokat." Most jajgathatnék, mint akinek lábán átment a kerék, mert az államférfi csak mondva, politikai kalandorsága- valósággá lett. Ja- beszélni, így is lehet, de semmi értelme... no- és a „bér-tapsoncok” jelentenék a szívet? A karmester meg egy jelenlegi mivoltában lett kalandor, aki a nép hátát használja menedéknek, de az elismerésekre büszkén tárja ki keblét, diktátor és önkénye, hol már a bíróság is politikai megrendelésre dolgozik (!?) - és Orbán szavaival folytatom mégis: „Hazudtak, becsapták és félrevezették az embereket. Az ország nem dönthetett a valóság ismeretében, elvették tőle a szabad választás jogát.” Bizony, így van és ez már a Ti művetek! Ötvenhatról mit sem tudtok... miként "éleslátónk" (Mária) felvázolja, mit kell még tenni itt: Példaként azon pereknek az egyenkénti, részletes áttanulmányozását említette, amelyeket az '56-os ügyekkel kapcsolatban még nem kutattak: kik azok, akik tettesek voltak - bíróként, ügyészként, rendőrtisztként, feljelentőként. Az emlékévnek a büszkeségről, a magyarságról, a szabadságról, a hazaszeretetről és a nemzeti függetlenségről kell szólnia - mondta Schmidt Mária.” És most, a mai világunkban hogyan legyen? ...az erkölcsi színezet volna az elsődleges (így a jogalkotás, a végrehajtás és a bírói hatalom is) – minden más csak szavak sokasága – merthogy a cselekvés fogalma már azáltal is erkölcsi színezetet nyer, hogy mindig olyan cselekvést jelöl, amely másokra is tekintettel van, amely a legerősebb társadalmi hatalmat alkotó emberek akaratához alkalmazkodik, az erkölcsi felfogás egyik alapvető körülménye ugyanis éppen az, hogy másokra is tekintettel legyünk, hogy a mások javát mozdítsuk elő cselekvésünkkel. Immár ez mára vonatkoztatva! ...hogy mivé lett a politika hogy most mint korrupció van jelen, immáron a gondolkodás természete a hatalomban, és az emberi történetére vonatkozva mindent és kizárólagosan tagadva, ekként rendszerszerűségét is, mégis a belső-struktúrájuk arra épül fel, enélkül az orbáni politika nem is működik.

Igazság és erő és erős igazság és igazságos erő, csak szavak... ha mögüle hiányzik az érték, vagy az erkölcsi helyesség gondolata akár... A jog norma és minden norma mérték, a dolgok megítélésére és értékelésére. Talán ekként...

Vizsgálódás 56-tal, amiként is a lényeg elhallgatva, mert a hazafias szólam fontosabb mint a tárgy igazságtartalma? Vajon a sok köztörvényes, akit akkor szabadítottak a tüntetőkre, és fegyvert szereztek, majd halomra lődözték az ártatlanokat is... azokat hova illesztenék be? Csak nem a forradalmárok közé hősként? A kirakatot értékeitől megszabadítókat hová sorolnák most? A kalandvágy és a kimenekülés külföldi útja, és a történetek ezer-szálai vajon milyen igazságokat takarnak? Mese lett mára és épp ez vette fényét annak, hogy a magyar a szabadságért küzdött...

Orbán pedig példázatokkal üti azokat- a parlamentben, akik kimondják, amit igazságnak hittek... (a korrupciók kapcsán is, ami bennem csak erősíti azt az érzést, hogy van vaj a fülek mögött). „Amellett, hogy ultizó, gógyis, nyelveket beszélő az illető, nem árt, ha tud szotyolát köpködni a lelátón. Gyűlöletet kelteni, uszítani.” Hazug, és kíméletlenül igazságtalan a kormány, a saját népével szemben is- az idegenekkel szemben, pedig gyűlöletkeltő politikát folytat! Ez már a jelen...

Vizsgáljuk a mát inkább, minek a hatalom, ha illiberális és demokrácia ellenes, hol a szabadság is megnyirbált és rongyai közül nyújtogatjuk nyakunkat egy diktatúrának, ahol az önkény az úr és mindent Orbán visz (szó szerint is). Nnna, végre! „Már tudjuk, hogy egyetlenünk kormányzásával Magyarország mért tart ott, ahol, tehát sehol. Illetve dehogynem, valahol mégiscsak, a huszadik század ködbe vesző hajnalán, miközben a középkorba rohan. Most osztják épp a feudumokat. Megszületett a miniszterelnöki kiskáté, amelyben csak épp az nem szerepel, hogy vasvellát a kézben szorongatva hogyan híjjuk ki ellenünket az avas szagú parasztudvarra, hogy férfiasan lerendezzük a dolgokat, miközben hegyeset pökünk egyet a tyúkszaros porba.”

Mert hát, ha támadnak, nem maradhat más mint a vagdalkozás csak.

Gyurcsány mégis három lépésben döntené a hatalmat... ez már nem megy- először is nincs kivel összefogjon (egység nem létezik), a másik- a kellő erő sincs meg, a létszám még annyira sem... sajnos, hogy Orbán marad... hiteltelen az az ellenzék, aki nem látta be, amit sokan sokaknak mondtunk (TGM és jómagam is leírtunk már jóval előtte - a választások előtt), hogy bojkott kell és már Orbánékat Strasbourg elkaszálta volna – utána kiabálta Gyurcsány és az MSZP is, hogy illegitim a kormány- hát vagy ők, vagy én, de valaki itt meghülyült, mert a választással éppen hogy legitimálták Orbán hatalmát és az előzőket (éppen az előbbiekért) már senki nem vizsgálhatja... (érthető? - ha nem akkor az ön készülékében keresse a hibát!)

Tehát maradnak és ezen már a demokratikus erők nem tudnak változtatni. Még-egyszer (és kihangsúlyozva): Orbán addig marad, amíg önként ki nem száll a hatalomból! Már hallom is, hogy mit mond Gyurcsány: ezzel bizony nem értünk egyet! Évtizedek kellenének, ahhoz, hogy felébredjenek a „csipkejózsika” álmukból, és belássák, a demokratikus út már nem járható... igaz, addig – hol lesz már Magyarország – lesz-e még olyanunk? 1956 számomra más utat jelölt ki most- vagy maradok és elér a temetői illat, melyben elveszek magam is, vagy költözöm innen a jó fenébe (mindegy hová), mert másként a sors kerget el és erővel! Orbánék gyártják a törvényeket, végre is ők hajtják és a főügyész haverja, meg a bírói felügyelet is hatalmukban tartva, ekként az igazság (miként az ellenzék csapata bíróságra vonul, addig a Fidesz bajnokok felmentést kapnak!) ahol az érték csorbát szenved (erkölcs- meg csak egy maszlag)... és egy rendőrállami gyakorlatot kapunk (kaptunk)... a nyakunkba.

 

„...s egy-egy nagyobb kanyar

új tájaival

másult kellékeivel

még botrányt is kever...” (?)

 

új buzdulásod?

 

...mond- mit képzelsz magadról

mit a testvérviszályról?

Csendesedj már el – kérlek

még szép szóval... mint ki- vak -

hallom miként kiadod a vezényszót

s rohanunk az újba – az új tragédiákba

mit kijelöltél

de mindig másnak csak -

 

Ám az ok rajtunk roppant-

hevedben idő-lázad

sem enyhült -

mond- miért hogy

a hírnevet és a dicsőséget

fivéreknek osztod? Marad

titok?

S „akit most gáncsoltál el

oly makacs

oly boldog élő volt

úgy hitt

remélt

rád nem is gondolt” -

 

Előkelő hanyagság volna

vagy tudatos-

mi hánytató nekünk?

Vagy

valami nem is sejtett

ami értünk

csak

baljóslatú mód?

Vagy épp csak ellenünk?

...akkor

rá most igyunk

és fürge lábbal verdessük

a földet! - s imádkozzunk! (szőke)

2015. 10. 23.

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 252
Tegnapi: 330
Heti: 1 055
Havi: 4 200
Össz.: 373 311

Látogatottság növelés
Oldal: Orbán és 56...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »