Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

Bayer ügy kapcsán…

…rá egy „konferencia feketén fehéren” (!)

Áder János anno azt kérte, hogy „emeljünk közösen áthatolhatatlan lelki és szellemi falat minden rasszista, kirekesztő, öncélú gyűlölködésre okot adó megnyilvánulás elé. Javaslom, egyszer s mindenkorra tegyük világossá, senki sem érezheti magát feljogosítva arra, hogy bárkit vallási, származási, kulturális vagy nemzeti identitásában megsértsen, megalázzon, fenyegessen vagy kirekesszen. Aki mégis így cselekszik, az önmagát zárja ki a diktatúrák embertelen szellemiségét elutasító, szabadságszerető politikai nemzetünkből.

De is nagyon szépen beszél! Élvezet hallgatni őt, bár a gyakorlat egyezősége sok-sok kérdést hordoz magában… mert látnia kellene a diktatúrát az orra előtt, és mert a szabadság önmagában semmit nem ér (vékonyított formája mára) – műkedvelőkkel az ugra-bugra, és földhöz ragasztani kell a magyart, no – meg kenyérhez juttatni sem ártana! Ahogy Széchenyi mondotta: „Magyarország nem volt, hanem lesz”! És Orbán ezt vallja Kövérrel? – a baj vele, hogy nem az emberiséget átölelő szeretet látószögéből, mint azt gondolta egykor Széchenyi. A hatalomért, a hatalmaskodásért, a szolgaiság megteremtésével elébb a nyomor, aztán valamiféle cselédsorsot szánva a magyarnak! Van valami, valamit látunk is, de a valaminek mégsem örülünk… törik fejüket (persze hogy vigyázva), hogy a népet hogyan lehetne földhöz juttatni, és kenyérhez, amúgy színházian, hogy feléledjen valami új megállapítás, valami hévvel az – ahol még a mai Magyarország területébőlis bőségesen jutna - kijuthatna minden földet igénylőnek. És máris másolja a Horthy időket – hol a velük lojális és sógor-koma elébb kiharapja darabjait, majd a maradék a pórnépnek juttatva parasztvakításul e hazáért és magáért! És ezt egy olyan politikai párttal teszik nagy-magyar hazának fiai, amely minden pártok fölé emelkedik (Fidesz – és a keresztényi testvér!). Orbán hiszi is, hogy békével – elméletek és dogmák nélkül tartja elintézhetőnek, aki ebben a munkájában szintén nem vezetteti magát egyébbel, csak a munkájából élő ember józan eszével és a hazátlanság magánya által megélesített látással? Talán átérezve- bár, tudnia kellene, hogy az, hogy valaki munkájából él, egyáltalában nem jelenti azt, hogy józan esze is van, és azt is tudnia kellene, hogy a hazátlanság magánya nemhogy megélesítené az ember látását, hanem ellenkezőleg, eltompítja! Nézzük a hajléktalanokat nékik ki ígért valamit is – mást, mint menhelyes- szállást… szép élet lenne, ha volna e helyzetből kilábalás, és egyre több az éhen-konyhára várók sora. Orbán fejével így gondolkodni nehéz, talán mert ő sem tudja, hogy mit akar – pedig felsoroltam fenn, és milyen szép is lenne, de nem (!) - ám gyönyörű érveket sorakoztatnak fel, csak az út vele fordítva járható!

Lássuk a visszáját: elhagyja a hazát ki még valaki és egészsége engedi, szétszórva a magyar ezerfelé a világban, és Orbánéknak érdeke a kivándorlást megszervezni – vagy szervezetlensége által, hogy a munkaerő, amit az államhatalom félig és már egészen is ingyen hajt az igájába, ne tudjon kivándorolni, hanem szaporodjon idehaza és „dögöljön” is éhen esetleg, de szaporodásával nyomja le még jobban a már-úgyis- alacsony béreket! Nos- így Széchenyi mondása máris csak üres szólam!

Ezek tükrében és ismeretével olvassuk át még egyszer Áder szólamát! Mit érzünk? Nem mondott semmit, mert ellenkező az igazság és penetráns-dögszagával a valóság, és az üres csengése a szavaknak értékéről árulkodón, hogy semmit sem tudunk még… ám viszonyaink romlásából már érezzük, hogy minő üres csengés lehet neki az emberek gondolatcseréjének eszköze, ha a jót, a jóakaratot, a tapasztalást csak így kirepíti szájából – békeajánlás méltányossági alapon a teljes legyőzöttség percében- demokrácia felajánlása a népnek… (!)

S a kérdés máris ezerszeres erővel buggyan a szánkra: uram-isten, milyen lehet is a politika (ha belelátna magyarja) – ahol, amelynek ilyen művelt - ha nem a legbölcsebb s aránylag a legbecsületesebb embere pártjának, ekként beszél?

 

Áder János akkor úgy vélte: „Az elkövető hiába magányos és ismeretlen, az ilyen és ehhez hasonló, nemzetünk bármely tagját, értékét támadó tettek szégyenével nekünk, mindannyiunknak kell szembenéznünk. Nem elég tiltakoznunk, nincs más választásunk: mások mocskát nekünk kell eltakarítanunk.”

 

„A Der Standard című vezető liberális osztrák lap Orbánon a sorcímmel jelentetett meg jegyzetet. "Egyesek, akik úgy gondolják, hogy ismerik őt, hidegvérű cinikusnak tartják Orbán Viktort, aki leginkább a többségi hangulathoz igazodik" - írta a szerző, Josef Kirchengast. - Ez politikailag legitim, még ha nem is különösen rokonszenves dolog. Orbán Viktor kétségkívül se nem rasszista, se nem antiszemita, de "tart" olyan embereket, akik ezt a szegmenst szolgálják ki - írta. Közéjük tartozik a szerző szerint Bayer Zsolt is. Bayer átlépett egy vörös vonalat, "hallgatni vagy elbagatellizálni nem lehettöbbé", Orbán Viktornak magának kell állást foglalnia, félreérthetetlenül - olvasható a Der Standard cikkében.”

Nos, Strasbourgban lesz vastag nyak és kidagadó ereik is… de Istenkém, kibírja, mert értő, ha nem is megértő. ideológiája a kormánykofás hatalma, ahogy kormányhatalmon vezérkedi „csodabalzsamát”, amit nem mindenki szeret – ő viseli, mert jobbra- balra kerget - jobbról és balról és nem zavarja – mert középnek vallja magát – mégis a közvetlen tapasztalat mindig és mindenütt ellentmond ennek az ideológiának. Micsoda intuíció az, hogyan lehetne őszintének vélni egy olyan politikai intuíciót, amely fütyül a közvetlen tapasztalatra s mit továbbra is boldogító írként tukmál a népre, amiről már a nép apraja- nagyja azt mondja: néki az nem kell? Négymillió nyomorgó helyzete teszi világossá, hogy nincs bornírtabb valami, mint az őszinte intuíciótól megfosztott ideológia.

Csetlik-botlik politikájával a „Fő”! Lehet valamit valamivel összetéveszteni egy és más egymásra is találhat benne, de nem lehet mindent mindennel, mint azt teszi – és már gyakorlata is – mert akkor a tévedés benne van, mely összevisszaságot jelent és közmondásaival is nehezen emészthetővé lett! Íme, a gúny gúnyájában fellépő önbizalom! Alul a méltóságon, ha programja, hogy minden eszközzel (még- ha pokolbéli is járása) rombolja a régit (merthogy szocialista- így feledteti múltját), amiből már-már az tűnik ki, hogy a „mennyország”, mit ígér is csak a rombolás kedvéért ígért!

Bayer barátja munkálkodását – annak háttérbe szorítását károsnak ítélné (?) - (egy alom, miért is ne?) –feltételezve, de elfogadva nem, annak eredménye: hogy olyan tényekre alapítva, mely nem visz európai megerősödésre! Hatásában nem mond semmit (kötelezettnek érezheti magát) – nem is volt szándékában valamit is mondani, mert hiszen semmi mondanivalója sincsen… ki barát, az- az is marad, bármit követ el megmenti magának, mert „körültekintő”, avagy véleménytelenségében a helyzet mégiscsak általa általuk „fokozódik”… rosszabbá!

Cigánykérdésre mily válaszaik vannak? Semmi - a megoldások irányában…

„A tények pedig ezek: a cigányság jelentős része nem alkalmas az együttélésre. Nem alkalmas arra, hogy emberek között éljen. A cigányság ezen része állat, és állatként viselkedik. Akkor és azzal akar üzekedni, akit és ahol meglát. Ha ellenállásba ütközik, gyilkol. Ott és akkor ürít, ahol és amikor rájön. Ha valamiért ebben akadályoztatva érzi magát, gyilkol. Az kell neki, amit meglát. Ha nem kapja meg azonnal, elveszi és gyilkol. A cigányok ezen része bármiféle emberinek nevezhető kommunikációra képtelen /…/

és az egyetlen, amit ért ebből a nyomorult világból, az az erőszak”. (Bayer)

Valahogy megfoghatatlan a kép, vele az érzés is mélyebben, mint azt sejthetnénk! Baj is van és nagy a mindennapokban, és mert nékik is – felőlük és belőlük amorális a válasz (szinte minden megnyilatkozásaikban, és már tetteikben) – nehéz a megítélés a hangulati törvényszerűségekben sötét a kép, mert a személyes leszámolásokkal átléptek minden ingerküszöböt! Ám épp ezért és a pécsi esetet is tapasztalatul sorolva - egyéb más mellett - önmaguk „szépítik” meg a fenti írás tartalmi vonatkozásait! Véleményem: a hideg és kiszámíthatatlan kormányzati munka a rendészet területét is „hazavágta” – ígérgetések sora itt is, rend 2 hét múlva (Pintér) – miután már eltelt 3 év a türelem fonala vele szakad! (Bár lehet, hogy ebbe is Gyurcsány keze van? Ő az oka, nem igaz?) Idevezet a kormányzati semmittevés! Nincs megoldás semmire, a cigánykérdés huszad-rangja mára „testszerűen száladózó sötétség”-gé lett! Izgalmas „játék”! A rasszizmus erősödését hozta!

Bayer véleményez… egy barát (!) – barátja Orbánnak – ki „mellesleg” alapító is, aki csak fogalmi kényszerek alatt áll, a tényleges kényszerek országában – a mai magyar politikában potenciált senkisége az a legfőbb „impotenciált” valakiség, amit a mai Magyarország nyújtani tud. A mai magyar politikai piacon a Fidesz-lojálisok társasága is jól fogadja s ezen az alapon állítja össze nyilatkozatainak alapmondatait hangulatában is… rasszizmust, mint értelmezhető szót, a saját romlottsága miatt sem érzi romlottnak. Igen jó társaság, amely mindig odamegy a semmihez, hogy tőle ajándékba kapjon valamit, amelynek titkos és nemesebb vágya az, (hogy a nem-nélküli nemet, amely nem tagadás, hanem a bizonytalan igennek és nemnek halvány keveréke) – így ügy-tekintve, mint élre-teendőt, díszéül tegye nemének!

Ahol az erőt (mellyel oly nagyra vannak – így áldoznak a jelenlevő legrosszabbnak) – az ál-létet, a látszólagos „mozgást” épp ez az akarat adja (kölcsön) csak! Itt már senki nem érzeleg, nem mentegetőzik, csak felsorolja, egymás mellé s egymás fölé rója sorra a visszhangos szavakat a másik fél sommás elítélésévé!

Tehetsége minden embernek van az élete egy bizonyos pillanatában, a jóság azonban vagy születik valakivel, vagy nem… Bayer eszmevilága a politika logikájának „szenvedője”…

 

Vaskos-szavakkal fed és újaival int-, megint
A hatalom, ott tűnődök
Már hallgatag, ékein…
S félem, féltem jelenem, hol nem lelhetem
Jövőmnek útjait-
Ahogy április időtlenségébe hív —(szőke)

 

Németh György szociológus-közgazdász a konferencián kijelentette, „a cigányság bomlástermék, nem része a nyugati kultúrának”.

Nos, kár volt Lipótmezőt bezárni! Speciális a helyzet, a közege befogadni nem is akarja – Kádár idejében miért tudtak beilleszkedni? Mert volt munka, a jólétet ők is szeretik… ha van miért és van kiért élni- bennük is motiválja a létet, de a jelenlegi léthelyzetünk (itt már a magyar is beleértendő egy részben) beletörődést hozott a kilátástalanság okán elfogadást, belenyugvást a megváltoztathatatlan miatt. És- mert: A helyzetbe hozott cigány értelmiség sem „nem Mózes-fajta, nem pöröl, nem könyörög, nem rimánkodik, nem fenyeget – az fárasztó, és csorba esne népével való éteri, virtuális azonosulásán. Inkább jogot véd. Az kényelmesebb.”

A hatalomban duma van – megvalósítás programjaiba fulladt cselekvése, a politikai kérdéseiben a legutóbbi ideig a viszonyoknál fogva csak tetszetős jelszavakkal próbálkozik – várja, bedőljön ennek valaki…

„nem elég esélyegyenlőséget teremteni a törvények szintjén, esélyt kell teremteni. Húsz-huszonhárom éven keresztül voltak erre kísérletek, de olyan komplex formában, ahogy ma már ezt a keretstratégia lehetővé teszi, nem tettek erőfeszítés arra, hogy az esélyteremtés intézményesüljön, állami szinten jelenjen meg" - fogalmazott Kovács államtitkár.

Esélye már ebben az országban a magyarnak is kevés – eltekintve másfélmillió gazdagtól. Ahol négymillió ember él létminimum alatt ott esély nincs, viszont a hatalomnak: aki kormányozni akar – bőven akadna munka, ha nem pofázással töltekeznének magukban!

A kérdésre alapvetően két „szélsőséges” válasz létezik:

Az egyik: „a többségi társadalom szegregáló, diszkrimináló, kirekesztő jellegére utal.”

A másik szerint: „a cigányok beilleszkedését a rájuk jellemző hátráltató viselkedésminták nehezítik, és az, hogy sose akartak integrálódni."

Egyik rosszabb, mint a másik, hogy „divatos” legyek!

„Hogy a némethi kijelentés belefér-e a katolikus újságírók, a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárság, vagy az érintett szakemberek „értelmezési keretébe”, az egyelőre nem derült ki.”

Nálam kiverte a biztosítékot – ugyanis elhomályosítja a gondolkodást, cifrázza a „mást” – s ezzel aláássa a jövőben való cselekvő képességet. Az ilyen emberek a minden valamiből is semmit csinálnak… és mert mindenki magából indul ki, mikor véleményt alkot – gondolatilag is baj a baj – a kocsmagőzt máshol kellene kiengednie.

Kárt okoz ki így megnyilatkozhat, kijelentésével: a mindent lebírálni, leértékelni, lebecsülni, becsmérelni, tekintélyeket rombolni és minden felett pálcát törni akaró ember ismerhettük meg benne. Ártalmas mert nem csak az igazság, hanem az igazságosság ellen is vétett! Mindenféle igaz, fél-igaz és álokokkal másnak minősít mást – előrelátásnak, józanságnak, bölcsességnek utat nem ad. Lelki vak, aki még esztelen is – mindig elárulja magát, mert az ilyen ember már elvesztette józanságát és helyes ítéletét – igaz a ritka kivételek egyike: de így is szégyenpír fogja el az ember arcát!

„Németh György mondata a reakcióra is méltatlan.”

„Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige.” (!)

 

Sugallt- megilletődöttség okán támadt feszültségem
A lélek mélyebb bugyraiból tör fel.
Még szelídítetlen-magányom
Ízületeiben lüktető létem
Mégis éberen vigyáz,
Hogy megérdemelt békéjével
Az emberivé oldódott csöndben áhítatra teljen—(szőke)
 

 

2013.04.13.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 269
Tegnapi: 330
Heti: 1 072
Havi: 4 217
Össz.: 373 328

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Bayer-ügy kapcsán...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »