Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

Politikai töredékek…

 

„Karácsony Gergely hangsúlyozta, a Fidesz szándéka szerint nem lehet majd országokra lebontva tudni, hogy a határon túlról hányan adhatják szavazataikat név nélküli levélben. A választói névjegyzékek ezen részének titkossága egyértelműen felveti a választási csalás lehetőségét, hiszen így nem lehet tudni, valóban a határon túlról érkeztek-e szavazatok, vagy a Fidesz aktivistáitól - mondta. Néhány környező országban valóban védelemre szorulnak a magyar állampolgárságot felvevők, ám a titkos, "csak a Fidesz által irányított választási iroda" által kezelt névjegyzéket nem tartják erre jó megoldásnak. Szerinte kompromisszumos megoldás lehet, ha ezeket az információkat külföldi megfigyelőkkel, vagy a pártok képviselőivel is megosztják.”

Persze hogy a Fidesz azt mondhat, amit csak akar – ez rendben is volna – de hogy azt is csinálhat, amit akar már közel sem megnyugtató, mégis szentnek, erkölcsösnek, felelősségteljesnek mondják tetteiket! A sárga szín és piszkos-kezek technikáin feladhatjuk apró örömeinket is – csak percekre hihetjük el magunk győzelmét felettük, hiszen a cselekvés a munka tükröt ad, bár átmeneti benne a kép – víziókban mozdult arányaiban még itt is a sok-piszoknyi önző rész birtoklása van. Sárguló birtoklással a bőség nekik jár – náluk a varázspálca s „pénzgondra veszve lelke” ily örömben-birtoklása, hogy mi itt csak rejtve, lappangva létezhetünk…

Minden övék és azok felügyelete is határtalanságában adja az eredményt, bárhogy csűrik- csűrjük a magyarázatokat, az adott helyzet mindent meghatároz: a realitást, hangulatát és mondandóját – az ország szuverén – mások bele nem szólhatnak, igazság meg az, mit a Fidesz kinyilvánít magának. Nekünk, kuss! Még hogy nem diktatórikus Orbán politikája (!) Naiv az ellenzék? Vagy hisz a csodákban? Ugyan már! Színház a világ, a lapok leosztva… nekünk meg belenyugvást szab tapinthatóan: így adva „távlatunk” egyszerre a véges és végtelen felé! Egy biztos: a nyomor megmarad! Ők hirtelen gazdagodtak, Orbán is – most szorong az új helyzetben, új társadalmi pozíciójában megfelelési kényszer gyötri, rettenetes stressz nyomasztja, és előbb-utóbb utoléri a depresszió.

„Szigetvári Viktor (a képen) közölte: nem tudják elfogadni azt a módosítást sem, amely az országos listát állítani nem tudó, vagyis a társadalmi támogatottsággal nem rendelkező szervezeteknek lehetővé tenné a kereskedelmi médiumokban történő fizetett kampányokat. "Ez nem más, mint a lex Békemenet, tisztázatlan forrásokból, Simicska Lajos és Nyerges Zsolt pénzén mocskos lejárató kampányok beengedése a kereskedelmi médiumokba". Szigetvári szerint ez a javaslat védekezésre se adna lehetőséget a társadalmi támogatottsággal rendelkező pártoknak, amelyek csak a közmédiában hirdethetnének.”

Megszokhattuk és csak találgathatunk, hogy a hatalom bizonytalan játékaiban meddig… és mi az övék – mi a miénk? Jaj- szavak vannak, de senki nem hatódik meg rajtuk… a puszta sejtés-sejtetéssel, immár elkülönít – mit-sem- számít ezernyi tragédiával az erő lép felsőbb szintre, hitelesség a kétség, mit felülírnak az érdekek, nálunk ok csak a pesszimizmusra! És ők fogják elmondani, hogy ha véleményünk van: gyűlöletkampányt folytatunk, mi árt az országnak! Szóval: éljen a diktatúra!

„Karácsony Gergely a fentieken túl komoly eljárási aggályokat is emelt a változtatásokkal szemben. Mint mondta: remélték, a Fidesz egy új, széles körű társadalmi egyeztetéssel járó törvényalkotó munkába kezd azt követően, hogy az Alkotmánybíróság korábban "szitává lőtte" a választási eljárásról szóló jogszabályt. Ezzel szemben szomorúan kellett tapasztalniuk, hogy a kormánypárt egy csütörtökön benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslattal szeretné átírni a demokrácia egyik legfontosabb jogszabályát - mondta az ellenzéki parlamenti képviselő”!

A módosítás sem eredményez demokratikus, átlátható, tiszta választásokat Magyarországon: "Ugyanaz történik, ami az elmúlt évek során annyiszor: a Fidesz saját műhelyeiben, mindenfajta nyilvános egyeztetés, szakmai, civil vagy parlamenti párbeszéd nélkül elkészül egy módosító javaslat, amely a tarthatatlan kérdésekben visszalép valamelyest, de továbbra is számos bizonytalanságot hagy, amely veszélyeztetheti a 2014-es választás tisztaságát."

…a belföldi lakcímmel nem rendelkező választók névjegyzékbe kerülésével megkérdőjelezhetővé válhat a választás tisztasága, és ugyanígy bizonytalanságot okoz a levélben szavazás intézményének leírt formája is…

 „Már egy évvel a választások előtt csalással vádolja egymást az Együtt 2014 és a Fidesz. Az Együtt 2014 szerint a Fidesz a határon túli szavazók számának eltitkolásával szeretne trükközni és a kampányszabályokat is a Békemenetre szabják, míg a Fidesz szerint az Együtt 2014 épít törvénytelen adatbázist.”

Egyszóval, megy, az adok - kapok! Jogot megnyirbáló erővel szemben az erőlködés annyi, mint széllel szemben „üríteni”! Csak figyelmeztetnék a Fidesz- Jobbik megnyilatkozásokra, melyekkel megtagadják az európaiságot (!) – szavak mellett zászlóégetés… értelem és erkölcs megbontása, már a fantázia sem követheti őket! Nézünk tétován és semmit nem értünk. Homályosak a szavak, szövevényes a lét. Érdeklődöm még, mert feltétele és eredménye is a folyamatnak… de vonzó emberi tulajdonságok mégis sorra elmaradnak, a tükörben nem idealizált a kép… érthetetlennek tűnik számunkra, hogy milyen másodrangú kellemetlenségeket szívünkre hogy tudunk venni.

De mert a képességek, az adottságok és a tehetség kérdéseire nincs is válasz, így az elemi-jellegénél nagyon szűk körű dolgainkban, mindig másra összpontosulva fókuszált a dolog. Nos - ilyen a politika, hihetnénk széles távlatait, de az érdek leszűkíti egy pontra és az- az „én”! Éppen ezért „takart” és mégis kirakatban munkamódbeli sajátosságaikkal, ahogy a Fidesznél zsonglőrködnek, zsonglőrködhetnek önkényes magatartásra, ahol- amit e viselkedés kivált ott az „egyesből” agresszióival, renitenciáin apátiát vagy teljes behódolást eredményez!

Orbán tehát tudja, hogy mit csinál!

Erős kézzel szorongat - a munka Fideszen-belüli egybehangolódásához… nincs pardon. Orbán az „egyes” belőle sem gondolatilag, sem gyakorlatilag nem állítható elő a társadalom… az egy viszonyrendszer – maradhatna inkább magának, egy elszigetelten szemlélt bábnak – a társadalomnak több haszna származhatna úgy, mert az objektív közvetítő szféra ilyetén nem is létezik – szubjektíve meg senkit nem érdekel. Nem napiparancsra élek és nem is Orbán történelmi-visszavezetése érdekében tevékenykedek, még csak nem is ösztönös-természeti vagy pszichikus sajátosságainak lenyomataként élem a jelent! Felettem, a magasabb szintű társadalmi „viszonykomplexusok” leírhatók – viselkedés terminusaimban, megnyilvánulásaimmal „akciózok” (vagy olvasnak, vagy nem!), amit- ahogy gondolati-termékként is és kereteiként pszichológiai fogalmi rendben is előadhatok… az illúziók elvesztése után, mindent ellenségesen mérlegre tevő, rombolásra is kész kétségbeesésben. Szabály nincs – a felengedni nem akaró tartózkodás tapintható feszültsége rajtunk fojtott némasággal formázza azt a létbeli gyanakvó ellenállást, amit már idegeinkbe égetett a most – mert a tartalom belerejtett a gyötört lét-helyzetekkel nyomatékosítva: az aggodalom a jövőért – mélységeiben, anatómiai szövevényeiben – s amiért örökkévalóságában a kritika törvénye is, mint „képlet” rá éled – a viszonyok bonyolultságára tekintettel, itt a válasz már csak a tiszta beszéd lehet!

Persze, ha az egyes akaratok összeadódnak, akkor átalakíthatják a célszerű és célratörő cselekvés irányát – ilyetén lehetséges (itt „Gazsira” hivatkoznék), mert hogy a konkrét célelérés megszerveződésében, mértékéről kapott átszerveződéssel - annak folyamataként - magába rejti a megvalósulás tényét, ahogy a célképzet előlegező szerepére utalt! Kicsit bonyolultan írtam… bocs’ – érti, kinek kell! De- hogy mindenki értse: szavazunk, vagy nem szavazunk? Bojkottáljuk (!?) - vagy belebukunk gyávaságunkba… mert nyerni se így, se úgy nem fogunk! Orbán nyer, nála a csalás-lehetősége, ami már gyakorlata (minél jobban mosakodnak, annál igazabb a feltevés)! Az idő igazol majd… vagy a gyávaságot, vagy igazunkat! A léttartalom is tanúsítja nincs oldódás, nincs kompromisszum…

Orbán jelenségtartománya viselkedésében meghatározott és nem a társas- „szerkezeteknek”kedvez! 2/3-don kívül semmi nincs… a társadalmi objektivációk egyénileg sajátítva, fenyegetése (saját igényként, mit belelátok), azért bukkan fel újra és újra, mint egyéni igény (nála), hogy önmagát a társadalom tudományaként emancipálja! Ö maga a tudomány (egy-személyben mára minden!)! Elnök - Kormányzó, a Király!

Tartalmas oldaláról illetéktelen térhódítása – igénye jogosulatlan vele, totalitáson belüli egységük van, azonosságuk semmiképpen, bár a tényekben és társadalmi folyamatokban – a rendszeralkotás síkján lépten-nyomon egybecsúszik! Más szóval: a társadalom, mint rendszer és a személyiség, mint rendszer kölcsönösen feltételezik egymást, merthogy egyazon konkrét totalitás, a történetileg kialakult és adott, épp így létező társadalom vonatkozásait alkotják! Huh! – de bonyolult vagyok! „Könnyebb az elveinkért harcolni, mint azokkal összhangban élni.”(Alfred Adler)

Mert kell lennie: 1. engedékenységnek… (hol kedvező a reakció). 2. valamiféle azonosulásnak… (rábeszélés, kedvező viszony). 3. és egyfajta internalizációnak… (hatásában hogy illik bele az előbbi kettő). Meggyőzés és programok… technikák ismertek – s ezek nyomás-hatásainak is érvényesülni kell – viszont a befolyás valódi elfogadása nem közömbös… személyekre hatni egyéni értékrendszeréhez képest nehezebb – a befolyásnak a meglévő érték- és jelentésrendet meg kell változtatnia vagy újraszerveznie.

Itt most nem beszéltem a gőgösökről és az egyéb ostobákról – következményeit leszűrhetjük a regnáló hatalomnál. Célt tévesztettek, ennek a levét issza az egész ország! Előrelátás és a tapasztalati hiány (vagy azokból a nem tanulás) már fenyegetően hatnak ránk…

 

„Mindig annak van igaza

aki vakmerőbben hazudik.

Fontos, hogy a kolbászt

mindkét végén

 egyszerre kezdjük rágni

 különben a gyilkos

és bírája között

nem lehet kiegyenlíteni a mérleget”!

 

2013. 03. 25.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 71
Tegnapi: 226
Heti: 71
Havi: 3 216
Össz.: 372 327

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Politikai töredékek...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »