Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

Játssz demokráciát...

„Görögország és Magyarország a két legaggasztóbb "visszaeső bűnös" a demokratikus értékek rongálása terén, de nem szabad megfeledkezni Bulgáriáról, Romániáról, Spanyolországról és Olaszországról sem - állítja jelentésében a Demos kutatóintézet, amely az Európai Parlament szocialista frakciójának megrendelésére készített felmérést az demokrácia helyzetéről Európában.
Az első a tradicionális politikába vetett hit gyengülése, ami megmutatkozik a szélsőjobboldali pártok erősödésében. Ilyenek az Arany Hajnal Görögországban és a Jobbik Magyarországon.
A második a mindent behálózó korrupció, elsősorban Görögországban. A Demos kutatói szerint ez az ország az Európai Unió legkorruptabb állama.
A harmadik a bíróságok és a jogszolgáltatás gyengeségei, ami elsősorban a volt szovjet blokk kelet-közép-európai országait érinti.
A negyedik a média szabadságának hiánya, ami különösen erősen jelentkezik Magyarországon - állítja a jelentés.
Az ötödik a kisebbségek kezelése. Európa-szerte főként a romákat nem szeretnének a szomszédságukban látni az emberek, őket a melegek és a muzulmánok követik. A legkeményebb elutasítás a hollandokra, az osztrákokra, a csehekre és a szlovénokra jellemző.”

A hivatkozás majd, hogy lám másoknál sem másként! Ám a túlságosan rövid definíciók, bármilyen kényelmesek is, mert összegezik a legfontosabbat, mégis elégtelenek, mihelyt külön le kell vezetnünk belőle a definiálható jelenség igen lényeges vonásait. A helyzet- helyzetünk még ennél is rosszabb... 2010 óta látszik, hogy mire ment ki a játék... a kizárólagos hatalomra-törés akaratával Orbán, hogy fokozatosan leépül a demokrácia, mert a régmúltból vett és vesz példákat a hatalom, másolja a múlt történelmét és történésein építi ki hatalmát, immár bebetonozva monopolhelyzetüket. Hogy ébred Európa és csipás szemeit dörzsölve még álmosan, de már rácsodálkozik, hogy Magyarország hová jutott és merre is tart, merthogy a kiosztott kokikra és sallerokra fel sem figyelt anno (ami akkor újszerűen jópofának hatott) most már a szélsőségek előretörése és erőre kapása miatt látható jellegzetességével máris ellentétbe csap át az érzet és vonatkoztatja azt egyenes folytatásként, hogy már veszik (vagy leépül) a demokrácia...
Jobb később, mint soha (már hogy ráébredünk a valóra!) - mert együgyűség nem mentség, a gerinctelenség meg bűn – így úszni az árral, mikor egy rossz eszmei áramlattal állunk itt szemben, hol az érdek egyeseknek kedvez, a helyzet meg népeket dönt romlásba gyakorlatában- legalábbis „Itt az Idő”, hogy tegyenek és tegyünk is valamit ami megváltoztatja jelenlegi viszonyainkat. Orbán „régi pilléreit” le kell rombolni – nem kell Horthy és nem kell a múlt, a XXI. század másról kell szóljon, nem támogathatjuk Orbán olyan egyeduralmát, amely a világtól való „menekülés vágyáról” szól és- mint hun-vezér egyediként ábrázolja még Európa előtt is a hangulatot, az idegenedést, a gonosz-képet, de markát tartja az elosztásnál egyenlőként! Eközben nem Európai, hanem éhbérért dolgoztatja az embereket (már akinek van munkája), hol a kétségbeesés feltartóztathatatlanul növekszik. Félelemben- félelemmel nem lehet élni! Persze hogy igaz az is, hogy a kétségbeesés azok sajátja, akik nem értik a bajok okát, nem látják a kivezető utat, képtelenek harcolni... no, de ilyen ellenzék mellett nem is csodálkozom, és- bár a felfogásban beállt törés tükrözi nagy vonalakban a valót, az érzelmi erő még így is hiányzik. Hiányzik a szenvedélyesség, a meggyőző erő, a frissesség, az őszinteség, az olyan merészség a „dolgok nyitjának kutatásában”, a tömegnyomor igazi okának keresésében, hogy ábrázolják a hangulatot, mert a nép naiv, de- mert megint ravaszdik váltják a sort a hatalomért és „hagyományos” gondolatokkal oltják belénk, hogy az egész mai élet- azt átható erőszakon és képmutatáson alapul... csak erőlködés, és szétforgácsoláshoz vezet megint, így soha nem lesz együttműködő egység! „Forradalmi”-harc kell és olyan propaganda, amelyben fontosabb a jövőnk, mint a múlt és nem mennyei paradicsomról ábrándozik! A Fidesz minden gondja és mindenütt gondja, mert gondja van rá, hogy gyűlölködést szítson, de mert éppen ezzel terelheti el a figyelmet a valóban fontos és lényeges gazdasági és politikai kérdésekről.

A Demos megállapítása szerint a demokrácia minőségét tekintve Bulgária és Románia az EU két legrosszabbul teljesítő tagállama. Figyelembe véve ezeknek az országoknak a történelmét, ez nem meglepő. Ugyanakkor a demokratikus alapértékek eróziója Görögországban és Magyarországon a leggyorsabb. Görögországban jelentős nyomás alatt áll a demokrácia: rá nehezedik a magas munkanélküliség, a korrupció, a társadalmi elégedetlenség, a szélsőségesség erősödése és a siralmas közhangulat.”
És a helyezkedés a hatalomért, önfényezéssel sem szégyen- háttéri megállapodásokkal? „Gyurcsány egyik korábbi, a Fapados Alapítvány zártkörű fórumbeszélgetésére is alapozzák, ahol azt mondta: nem kíván szerepet vállalni egy új baloldali kormányban, a következő Országgyűlésben pedig még frakcióvezető sem kíván lenni, „azt pedig meg kell fontolnia, hogy hol legyen parlamenti képviselő: itthon vagy Brüsszelben".  Hát így vagyunk? Ez volna az a történelmi helyzet, ahol néhány polgári értelmiségi és demokrata csinálja a történelmet az álmos és alvó emberek feje fölött?
„A DK-val való egyezség így egyszerűbben tető alá hozható, Gyurcsány ráadásul gesztust gyakorolna az MSZP és az ellenzéki együttműködés irányába, ami nyilván kedvezőbb feltételeket szülhet a tárgyalóasztalnál a DK számára is.”
És még mindig a „tárgyalás” a téma. Egyedül nem megy? Mert kell a „zsíros” hely, hol a jólét csak neki biztosított? Súlyos és megalázó is egyben... felénk! Nem szépítget- akar (!) - és- vagy kötelességét teljesíti az összefogásban, amikor az egyetlen utat választja maga számára – ami még menthető, kaland nélkül, hogy időt nyerjen? Jól kihasználva „szüneteit” a tárgyalásokban, hogy összeszedte erejét! Ez hozná el a „kigyógyulást” számunkra? Szerintem ez a bomlás és a demoralizáció igazi arcát mutatja- arcátlanul! De miért is ne tenné, amit tesz, ha Mesterházy sem másként és Bajnai sem gondolkodik csak kettejükben, de a népért ki tesz? - és hogyan... már mellékes?
„A volt kormányfő ráadásul könnyen meg is szerezheti az EP-mandátumot (ehhez öt százalékot kell elérnie a pártlistának egy arányos választási rendszerben), amit a DK elnöke úgy is értékelhet: Brüsszelből hatékonyabban és harcosabban tudja támadni az újraválasztott Fidesz-kormányt, vagy támogatni a baloldali új kormányzatot.” No- ez az: hogy bármi lesz itthon ott biztos helye van és beleszólhat a politikába... a valóság és a nép találkozása?
És már túlzás nélkül mondhatjuk: lám a felszabadító (!) - aki az MSZP-vel (aki kitudja hányszor szúrta már hátba), mégis van az a pénz, amiért egyezségre lépnek? Itt a pillanat, ahol némelyek megszédülnek, némelyeket meg a kétségbeesés fog el, mert ilyen- és leírhatatlan kínjaik közepette születik valami „új”, ami oly régi, mint az emberiség- ime a valóság és mily keserű!
Mesterházy Attila: „Én vagyok a legnépszerűbb ellenzéki...” (hogy bazd meg!)
„Készen állunk a kormányzásra. A kormányzásból elégtelenre vizsgázó Fidesszel ellentétben mi tanultunk a saját hibáinkból, és persze az Orbán-kormány háromévnyi ámokfutásából is. Ezért mi jobban fogjuk csinálni.”
Jaj! Vagy csak a folyó harc- csak azért, hogy megteremtsék a legerősebb rablók által összeharácsolt zsákmány felosztásának új rendjét- és mi – a nép – mehetünk a vágóhídra (?) - kíntól és elvadulástól és éhezéstől meg a pipától sem látunk, mert- már szinte az országban oly képlékenyen szertemállunk... és csak nyomort látunk. Elutasítva kívánja Mesterházy a nép „igazi” értékeit érvényre juttatni? Eszményeinek a valóságos emberekkel – a néppel – való találkozása igencsak gyatrára sikeredett... megegyezés csak a nagyobb szelet reményével lehet (?) -
másként fel sem vetődhet (?) Készen áll? „Ne tedd  másnak azt, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek”! Merthogy a jóakarat veszett, és amit képvisel az a rossz- szándéka- a magántulajdon kapitalista mivoltával benyalni a tőkének... biztos, hogy felemelkedésünk egyedüli útja? Erkölcs és eszme és terror, mert lelkünket terrorizálja már minden hatalom... és mivel született meg a rossz-akarat... a magántulajdonnal – igen (!) - a rossz eszméje – és a rosszakaratú cselekedetek lehetősége itt. Alaptörvények megváltoztatása nélkül minden marad eredeti valójában. A rendeleti-kormányzás, az erre való felhatalmazás csak a Fidesznek szólt  (Kövér elszólásában) – az MSZP kormányára nem vonatkozik, akkor (?) - hogy lesz itt váltás, mert e-nélkül (2/3-d nem jön össze, de a váltásra az erő is csak álom még) - csak a káosz marad! Bajnai a szakértelem – Mesterházy meg az érzelem?
Bűn van- hogy miért nem látják? Népellenes már minden cselekmény... másként nem is lehet, hiszen a kapitalista profitért „küzd”, a nép meg már a napi betevőjéért könyörög, alamizsnát osztó kezektől várja a változást. Ezen hogy segítenek, ha már se pénz, se posztó nincsen... foglalkoztatás náluk is csak ígéret marad, aki meg nem dolgozik, azok eltartásáról melyik közösség gondoskodik, mert az állam – mint most is – „tesz” ránk! És kötelességnek sem tudunk már eleget tenni, mert sem a képesség- sem a tehetség nincs figyelembe véve. Ha van egészség még ellébecolunk- de ha jön a betegség, hát az egészségügy gyakorlata most olyan, hogy inkább a halál jöjjön elébb! Mesterházy? Bajnai? Hm...tudják, hogy az igazi közérdek szelleme elhalt, és az egoizmus – mely uralkodik – semmire nem jó, mint gyűlöletre, elnyomásra, félelemkeltésre... van egy mondás régről: ha semmit sem lehet elérni a rendszernél, akkor mindent kell követelni! A hatalmi hierarchia merevsége velük is megmarad és ettől a mi összeszűkült gyomrunk még befogadóképességre sem- nem lesz nagyobb! Szarügy a mostani, nagy a tét, de csak radikálisan lehet már újat teremteni. Tesze-tosza munkával, ami eddig is jellemezte az önjelölt- „váltókat”, nos azzal semmi nem lesz és semmire sem megyünk. Szabadság és a jog és a demokrácia csak szavak (mindig is azok voltak) elemekből épülnek össze és csak egy elem, ha hiányzik is- már összedől – így hozták a társadalmi korlátok! Az érdek mindenhol- mindent felülír... náluk is!
Nálam maradt a bojkott, mert látni kell! A „vakkal” meg láttatni, hogy morálisan nem egy idióta,, mert minden rossz a hatalommal-való- visszaélésből származik (Saint Just) – de- mert a demokrácia erőszakolt (csak elnevezésében van) és erényesnek mondott (hogy miért az ellenkezője igaz?), utópia itt nem játszhat szerepet, ide ember kell, akire a nép hallgat! Azzal, hogy szépek a színek és árnyalatában szívhez-szóló a szó – még nem elég ide -  már nem szájhősök kellenek (ők képtelenek az ismereteket egybefoglalni, magukon tovább látni) – munka nélkül szart nem ér az élet és továbbra is fennáll az elmélet és a gyakorlat közötti régi szakadék...
A Fidesz sem jó (bár irányként az elképzelés hozhatott volna a „konyhára) de Orbán elébb beszél (sajnos mindig), majd utána cselekednek (összecsapnak valamit) – kapkodva és máris ott a felületesség! Ez végzetes lett... mert egy fő sem tudhat mindent,a gyűlölet meg sehová sem kapcsolható – elszántság talán volt az elején, képesség majd a készség is lassan kifújt, műveltség szempontjából a jaj meg juj (!) - betanult formulákkal... nincs agitációra képesség csak valamiféle áltatás és ámítás, de már mindkét oldal „büszkélkedhetik” vele – tanácsok, receptek, előírások, programok, hogy eleven erővé lépjen egybe – arra nincs vezérfonal! És így lett érthető, hogy ebben a társadalomban nevelkedett emberek, mondhatnám, anyatejjel szívták magukba azt a gondolkodásmódot, szokást, felfogást, akinek csak az a gondja, hogy megkapja a magáét, másokhoz pedig semmi köze...

Tudom terveidbe nem fér bele, hogy lennék szövetségesed,
elűzve vágyaidtól, mert füttyszóra nem mozdulok -
                                                                   megcsalva téged
módfelett erőmmel, s éppen ellened –
                   bár javadra lenne,
                   ha én felém is hajolna büszkeséged -
inkább ellenségesen, mint nagyobb vagy más itt,
kínra vett koldusként kezelsz, ki- itt annyit is érek,
súlyos-röggel- takart irgalmasságra ítéltetsz,
                   ezek tények, csoda-e, hogy félek?--(szőke)

2013.09.27.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 43
Tegnapi: 54
Heti: 359
Havi: 3 504
Össz.: 372 615

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Játssz demokráciát...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »