Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

Orbániával sehovába… I.

 

 

Bajban vagyok, mert nem tudhatom, hogy fél-ázsiaiként Orbán magát mintázta- e ránk… hol így, hol úgy beszél – zavaros képpel a történetek képtelenségein - egy-pontra kimerevítve történelmét jött, ahogy… hágóin át – keletről – jött, mint Nap-fia (piros-pettyekről nem beszélek most). Táncosként nyughatatlan (ezért is vonzódása a pávatánchoz?) - nyugatra vonta a szükség, de mert Magyarország tönkretette a gazdasági növekedési pályáját, a „sehovába” tartunk … most!

Orbán a hun vezér: „hogyha leborulok előtte, bűneim elfelejti” – és mesél Európáról, hogy irigy, és mesél, hogy kilábaltunk ők meg nem - mert ő tudja a legszebb meséket… mindegy is, hogy itt ki milyen értő vagy „meg-nem- értőn gazul”… undokul itt vagy füstjével „veri búsan lelked tetőjét”! Neked- nekünk itt a rög, adta ő értünk és láncol bennünk, ezért is a szívfájdító mélabú…

„Orbán politikája és a hitleri hatalom működése között meglepő hasonlatosságot mutat be Várhegyi Éva közgazdász az ÉS-ben megjelent Orbán „népállama” című cikkében.”

 A „centrális erőtér” létrehozásán és megőrzésén munkálkodó Orbán is élt a hatalmi bázisát alkotó csoportok lekenyerezésének módszerével. De a legfőbb hasonlatosság a Harmadik Birodalommal, az „elsősorban a jogállami akadályok kiiktatása és a rendeleti kormányzás mind kiterjedtebb alkalmazása…”

„Orbán szabadságharcos politikája most is kudarcot vallott, /…/ de ennek belátására éppúgy nem képes, mint annak idején a mind nagyobb háborús veszteségeket elszenvedő Führer. „Az IMF „kipaterolása” és a „függetlenségi háború” meghirdetése súlyos többletköltségekbe verte a magyar gazdaság szereplőit…” Ezért a társadalmi béke fenntartása érdekében a kormány kénytelen időről időre megjutalmazni a politikai bázisának tekintett csoportokat”!

És a mutyik sorával „Itt az Idő”! – élvezzük bátran!

„Az EU legnagyobb baja velünk az, hogy nincs hiteles gazdasági politika. Miért hinnének nekünk, ha minden szerződést megszeg Orbán. A másik probléma még súlyosabb, és ez zuhant rá a kormányra. Ez pedig a negyedik alkotmánymódosítás. Orbán korábban megígérte, hogy nem nyúl az Alkotmányhoz. Majd, amikor az unió ezt elhitte, azonnal megtette. Az unió sok dolgot eltűr, de, hogy a szemébe hazudjanak, azt nem. Ha te belerúgsz abba, akitől segítséget vársz, ne lepődj meg, ha nem kapod meg.

Európával, hogy kikezdett már felborzolt idegzettel hegyezi fülét az elkövetkezőkre. Túláradó már-már vígjátéki bonyodalma (mondanám az értelemnek, de értelmezhetetlen butaságában nem bontogatnám), amibe- ahogy belekeveredett Orbán a „crédóba” – csodálkozással tölt el, de lassan már belenyugszom, ahogy elhitetem magammal ennek így kell lennie (?!) - láthatóan és érezhetően - ahogy életemnek ezzel a legelevenebb konfliktusával, illetve ennek „beérésével”, hogy készülök az exitusra. Mert itt a vég (idő kérdése) – eddig hittem, elhittem, hogy ezt túlélni lehet még, mára az ország lassú hervadásával megrajzolt Európa pokolbéli tüze…(!) 

És íme!

„Kyle Bass, a dallasi székhelyű Hayman Capital Management befektetési alap elnöke, egyben alapítója úgy véli, az eurózónának nincs jövője. A borúlátó szakember ezen túlmenően globális szinten a jelenlegi adósságteher elkerülhetetlen következményeként katasztrófákat vizionál. „Ez háborúval fog végződni" – hangsúlyozta. „Nem tudom, ki ki ellen harcol majd, de egészen biztos vagyok benne, hogy a következő években háborúk kitörésére lehet számítani, és itt nem csak kisebb hadviselésekre kell gondolni" – jósolta a napokban egy konferencián”.

Egy biztos csak, ha bekövetkezne, Magyarország a vesztesekhez csatlakozik majd, mint azt már igazolta a történelem nem egyszer- mindig! Baj van és nem kicsi, de nagy – Orbán elszállt magától, ahogy írtam… külföld 2/3-ot mond és országosan tudja és a Fidesz javára írja – holott nincs és nem is volt soha 2/3-a, kizárólag az országgyűlésben a törvények miatt, bezzeg ezt megváltoztatni nem akarja. Szeretik a hatalmat, a hatalmaskodást, ami önző-rész birtoklása. Magyarországon kétmillió ember javát szolgálja, a többi pusztulásra van ítélve. Éppen ezért biztos itthon úgy, mint Európában:

„…a teljes megsemmisülés, a társadalmi és politikai kötelékek lassú eróziójának és egy „alattomos" bizalomvesztésnek a veszélye mindenképpen fennáll.”

Orbán államfő is, el tudja dönteni, hogy a szedett-vedett rész melyik és azzal ne dolgozzon, de mert mind a haverja is, maradnak helyükön, mert ugye a „fejétől bűzlik a hal”, ahogy a mondás tartja…

Így aztán nem csoda a társadalom egészének leszakadása Európától. Minden más itt hazug és számaival is kíntorna- ugyan úgy, mint vele gyakorlata.

Cigányság kérdéséről is a „fehér” magyar beszél és dönt! Hiba, ha különítve a népcsoport, akkor kizárólag ők mondják el mi a bánatuk… ha meg nincs elkülönítve, akkor tekintsük egyenrangú félnek, munkahelyek teremtésével munkához jutásukat támogatva élvezzék az átlag megbecsülését. Pl.: Kádár rezsim alatt mindeniknek volt munkája… egyenrangúként volt kezelt, megkülönböztetésük is bűn volt- kialakultak a vegyes házasságok és nem volt semmi baj (legfeljebb elvétve, rendőr sem kellett ennyi). Miért most jön felszínre, hogy kitaszítva lettek, ezáltal perifériára kerülve kapjuk az amorális válaszokat? Mert szar a gazdaság, szar a vezetés és minden jó, amivel a figyelmet elterelhetik magukról a „kormányzók”. Tömören ennyi. „Kedves” politikusaink szégyelljék magukat!  Szaremberek egy-rakáson (hol embernek ember a farkasa, következésképpen: cigánynak meg cigány), hol jó-pénzért ítélnek rajtunk és ítélkeznek felettünk! Ide soroltam a fél Magyarországot is, akik mára már nyomorban tengődnek egyik napról a másikra, a népellenes orbáni-politika jóvoltából!

Félénkek lettünk, de helyesebb szó ide a gyáva – töprengj el rajta – alkalmazkodni akkor sem tudsz, ha akarsz, e társadalom értelmetlen és értelmetlenségével céltalan, céltalanságával meg furcsán egyéni és különc… ezzel megalapozva egy társadalmi robbanás!

Írhattam volna szebben is, de a képzelőerőt kívántam megmozgatni, eredeti hatásával ily módon kifejezni a pillanat élettörténéseit, ahol is e világ átéléseivel - élethabzsoló óriásainak elnyomása által, hogy evickél egy ország a halál mellett, hogy énekli meg himnuszát, dicsérő és az ujjongásról csak a mindig- szomorúsága miatt, benne lemondó megragadottsággal… immár tévedései tudatában!

Remélem, egyszer majd ezért meglakolnak a „hatalmasok” és összevont-szemű bíráik fogják boncolgatni gyarlóságaikat… kézzelfogható emlékezésekből a tetten-érhető hibáikig! Négymillió ember nyomorát bűntelenül meg nem úszhatják!

Orbán álmodik, és éli a méhecskék magának-gyűjtő életét nagy- szorgalommal. Reggel felébred, majd önkívületében még félig éjszakai állapotát idézve színes ködképeit rendezi sejtelmes bűvölettel, az irodában már a nappali valóság kiábrándultsága veszi elő (estig siratva rajta) - kiábrándult- ki nem józanodott valóságát. És konstatálva állapít (választékossága izzó mámorában): „A gazdasági növekedéssel egyelőre nehézségek vannak, tavaly nem volt növekedés, de minden szakértői előrejelzés szerint a növekedés az idén visszatér, és jövőre már egész jó ütemű lesz…” (!) Évvégéig ez megy, majd megint nagyszavai boldog örömét adja közre (mert hangulatokra fogékony – a pillanat nagyszerűségében): „A magyarok alapvetően szabadságharcosok, erőteljes nemzeti érzelmekkel; ezt hazafiasságnak is lehet nevezni”! Minek is másnak? Fél-Ázsia bennünk ragadt- a fordított lovaglás (hátra nyilazva módja) impresszionista rögzítésével valója! Új-régi egyéni ízre eredetietlen egyéni borzongásában lázadva!

AlMa „jelentés”: „Történelmi tévedés ez, hiszen miközben az EU tagországaiban közös veszély a populizmus, arra válaszul Orbán Viktor, mint a szocializmusban, államkapitalizmusban szocializálódott öreg Fideszes (a régi elit egyik kulcsfigurája) csak a Horthy-kor ásatag üzeneteit ismételgeti. Európának szóló, hiteles, valóban új üzenete nincs a magyarok kormányfőjének, aki burkoltan vagy nyíltan, de mindig visszatér a hagyományos sérelmi politika mantráihoz" – emlékeztet az AlMa, amely szerint posztkommunistázni sem ildomos olyan időkben, amikor jelenleg sokak éppen azzal vádolják a magyar kormányt, hogy a szocializmusnak nevezett államkapitalizmust építi gőzerővel vissza. Röhög a történelem, miközben önmagát ismétli.

A diktatúra összeomlása után ugyanis az EU szinte azonnal kardjába dőlhetett volna, amikor szárba szökkent minden mélyen vad-keleti gyökerű hagyományunk. Hiszen emlékszünk, jöttek az árulások, öncsalások, becsapások, például az egykori maroknyi, de népszerű Fidesz lezüllése a mai trafikmutyizással vádolt szövetséggé." Mit kezdett volna Brüsszel a „székház-üggyel”, Kaya Ibrahimmal? Ezekkel a hungarikumainkkal erősítettük volna? – teszi fel a kérdést az AlMa, emlékeztetve rá, hogy a Fidesz valójában mindent, ami EU, lefordít belpolitikává.”

Nos – bennem is a sok kérdő-mondat teszi egyre drámaiabbá léthelyzetünket… már-hogy végkifejlet közelg’ Orbán vezet – vezeti, és olykor belekényszeríti az embereket a saját világába és pszichéjével meg is lep bennünket.  Miatta folyik harc, miatta élvezzük renitens idilljét hatalmának… Istenként vezényel és ítél – távlatot egyszerre a véges és a véghetetlen felé!

„Ez persze nem a közösségnek árt, hanem az országnak, de ha a hatalom megtartása az egyetlen cél, akkor az eszköz nem számít. Ha mi, magyarok, vagyis a fideszesek időben elkezdhettük volna a rendcsinálást az EU-politikában, akkor az EU sokkal szebb és jobb lenne.”

Orbán ragaszkodik a XX. századhoz, eddig sikeresek akciói: leépítés mindenhol a régmúlt szintre…

Most épp (sok minden más mellett) a benzinkutakat is elérte a leépítés szele. Ó! – de nagy hasznunkra van a MOL megvásárlása, pénz elköltve, pozitívumait ennek sem élvezhetjük.

„A Shell a már bejelentett 34 helyett 45-50 töltőállomást zár be év végéig, az OMV az elmúlt időszakban már bezárt néhányat, az Agipot üzemeltető ENI pedig most adna túl féltucatnyi kúton.
Az összeállítás szerint az Agip legforgalmasabb benzinkútjai kivételével szinte mindegyik zárva tart éjjel, a Molnál ez az arány 50 százalék, az OMV- és Shell-kutaknak pedig körülbelül negyede nem üzemel.”

Azt hiszem, az autóipar is befuccsol szép lassan. Gazdaságunk tönkrement! Mi lesz vajon az újmódi? Kíváncsian várom… persze a magyarkodás így sem marad el – eltévedt a dakota, hogy lova megdöglött (ezt már észrevette, le is szállt róla) gyalog indul az „új hínárú útnak”! Írhatnám az ellentétpárokat (remény és reménytelenség, szeretet és elutasítása), de fölöslegesen – ez az ember nem tanul, nemzeti lét helyett nemlétezés létre vágyik! Nem-tudásukat leginkább visszahivatkozásuk bizonyítja, hogy mit tettek a szocialisták, és mit ők, inkább- és helyesebben mit nem tettek, mert a semmi nem valami! Ennyit is ér Orbán!
A kormány munkája csak negatívan beszélhető magának - persze van magyarázat- kifelé is próbálkoznak, de Európa furcsállja leginkább már: gondjaiban, politikai elképzeléseiben – ahogy vívja szabadságharcát e „szerencsétlen” – múltra-kacsintással a keltezés adja rá a sötét kontrasztot, a történelmi hátteret, szobrok „mozgatása”, tér- és utcanevek változása, miközben nem vesz tudomást a hatalmi-barbárságukban sínylődő emberek mérhetetlen szenvedéseiről! A további sem piskóta:
"A Nemzeti Együttlopási Rendszer szemérmetlen módon immáron nem csak a fideszes képviselők haverjait és kiszolgálóit jutalmazza a koncessziós pályázatokon, de a miniszterelnök érdekeltsége sem marad üzlet nélkül. A felcsúti birodalom hektárról hektárra, trafikról trafikra épül. Egy szociálisan megzuhant ország nézi azt, ahogyan a felcsúti kiskirályok bekebeleznek iparágakat, földeket, trafikokat, a teljes magyar államot, az adófizetők pénzét. Egy Felcsút által foglyul ejtett ország nézi, ahogyan a trafikgyőztes Junek Károly apósa cserélgeti a földeket a miniszterelnök családjával, majd pedig azok őrzője és felügyelője lesz" - írta közleményében Szabó Rebeka…

Ha ez még nem elég - tette hozzá az ellenzéki képviselő -, "úgy Flier János – akinek lánya a Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársa – még Bicskén is nyert dohányboltot.

A trafikpályáztatás az orbáni rendszer mintaprojektje. Elvenni, kisajátítani, elűzni – Felcsúton ezt a modellt már ismerik, immáron országos szintre emelkedett az oligarchastratégia.”

Így vagyunk most Európában. Vádak ellenérvek és a nagy „pofánvágás”! Oda minden és nem számítana? Oda a Vezér hitele, bölcsessége… lám! – a nagyszájú anarchista mivé lett „jól”-tevő és „jóvátevő” világában… ebben az „áldott” sötétségben! Mert mit is kell elképzelni a világról? – érzet megfagyott, a mindent felülmúló Orbánunk jóvoltából így kerek, így teljes!

Részválasztásokat magasztalnak egekig? Lásd! – Komló… nagy-cucc! Már elérte legfelsőbb csúcsát, már nem szállhatnak magasabbra, innen már a lejt jön, hiába a fáradhatatlan és véghetetlen csavar (hazugság) – már megfosztotta magát „ékeitől” a Fidesz, ahol is, amiért egyenlőségi jelet tettek a magyarral (Fidesz = Magyar!). Úgy viselkednek az országban, mintha egypártrendszer volna! Ahogy már eleresztette magát Fónagy úrrr is, ahogy „pofán nyomta” az embereket, ahogy részt vesz a Fidesz játékaiban, bújócskában és öncsalásban (kényszerből (?) – de állatian), hol csak az undor és megvetés van – az maga a sokk…

„…már az ősember is szitkozódott, éspedig azért, hogy emelje agressziószintjét és csökkentse fájdalmát. A szitkozódás a nyelv meglehetősen érzelmekkel telt formája és szinte univerzális emberi nyelvi jelenség” - a káromkodások univerzálisak, pártsemlegesek… („pokoli kéjed önzése”)!

Az már csak egy személyes kérdés, hogy mennyivel volt különb, mint Szanyi (ugye emlékszünk a középujjra? Büntetés, az eddig legmagasabb összeg volt!)? És a büntetés elmaradt az államtitkárnál! Pofátlan pofa, általa megnevezve a tény és viszonylat, ahogy degradált az államtitkár (illúzió lefosztva)? – hm… senkit nem zavart a Fidesznél!

A Fidesz azt hangoztatta: „békét, nyugalmat, biztonságot és egy erős országot akarnak. Azt írták: „Gyűlölködés helyett a magyar családok, a nyugdíjasok, a bérből és fizetésből élők, a hazai vállalkozások kezét fogva kimászunk abból a gödörből, amit a baloldal ásott.”

Akik még mindig hazudnak az a Fidesz… akik másoknak gödröt ásnak az a Fidesz, akik ma húzó-gazdaságnak mondják az országot, hogy az 2013 első negyedévére lett csodás, az számokat és statisztikát hamisított és az megint a Fidesz… egyre nagyobb a nyomor… és ki miatt, nos – az is a Fidesz! Könnyű úgy jó-képet festeniük magukról, hogy immár a fél ország nyomorban él. Szóval hol is az a húzó-gazdaság?

Gyűlölet meg épp náluk van, már az is elég, ha azt nézi valaki, hogy Kövér mit művel az elnöki székből… „Mindig annak van igaza, aki vakmerőbben hazudik”! És már tudjuk (tudtuk is, kik azok). A meztelenre vetkőztetett indulat épp azáltal oly hatásos, hogy harmonizál vele a kifejezésmód, és ahogy telibe talál, úgy tanulja jaját a gége! Ugyebár?

Ám az ellenzék egymáshoz való viszonyában is van mit kutakodni!

Durva, kiszámíthatatlan, szükségtelen a Milla hozzáállása az együtt szerveződéshez. Végül is a DK ugyanúgy benne foglaltatik leváltó-pártként, mint az őt elutasító Milla-szerveződés… számomra hihetetlen hozzáállásuk miatt bedőlhet az egész ellenzéki szerveződés. Már érteni vélem Boross volt miniszterelnök „röhögését” – annak okán, miszerint a szerveződésből semmi sem lesz!

Gyurcsányhoz írt levelük sem a hangulat magasztosságát fejezi ki, de parasztnak elég paraszt!

„Képtelenek vagyunk elfeledni, hogy a jelenleg regnáló rezsim pofátlanságához közel huszonnégy éves út vezetett, amelynek Ön is jelentős, az emberek politikától való elfordulását elősegítő szereplője volt, s ma méltán az egyik legmegosztóbb politikus Magyarországon” – írta a Milla válaszlevelében a Demokratikus Koalíció (DK) elnökének, aki szombatra szervez tüntetést a Fidesz székháza elé.

Az ember azt hinné itt béke lesz… távolban, mint a „fehér vitorla”! Hittem ez-idáig, hogy egységes a vágy legalább, hogy az mindig összekapcsolódik a jövő megteremtésének akaratával és legyőzik együtt hittel az egy-emberes időlegesen torzító hatalmaskodásait, mely hatalmasabb erejű lehetett volna akár (mert ennek is vége már), mint bármilyen „szolgálati szabályzat”! Itt is már az ember méltóságát megnyirbáló „erőszak” vette kezdetét, amit láthatunk innen a választásig napi-folytatásban! Ostobák!

A Milla „álnaivnak” tartja Gyurcsány felháborodását, „hiszen tudjuk, hogy olyan országban élünk, amelynek miniszterelnökei, politikusai hazudnak éjjel, este és reggel – és még a napszakokat sem tudják rendesen felsorolni –, amelyben szétprivatizáltak és lenyúltak mindent, hülyének nézik és megtévesztik a választókat… hogy aztán megbukva ellenzékben próbáljanak meglovagolni minden jó és új kezdeményezést, kihasználni minden elképzelhető lehetőséget még pár másodperc nyilvánosságért”.

A Fidesz választási győzelme garantált, az ellenzéknek csak a parlamentbe való bejutás a céljuk, a jövő a semmittevésről szól majd megint (újabb négy év, hol a béke látomása tovább bomlik!) – a Fidesz-bosszú meg nem marad el, mint- ahogy eddig sem, hiszen ezért szívunk most is (emlékszünk a 2002-es bukásukra? - ezért a nyomor a fél országon!). Ezért a saját klientúra „kitömése”… az ellenzék felé újabb futóárkok kiásása, bizarr tündérisége! Politikusok felé csak undorom van. Íme, az undor megmagyaráztatott! „Bajnai ezzel szemben az interjúban hangsúlyozta, hogy nem az ellenzék vezérének jelentkezett be, szerinte visszataszító üzenetet küld a választóknak, aki már most személyi kérdésekről, pozíciók elosztásáról beszél… Bajnai Gordon, hozzáfűzve, hogy ebben a vitába, illetve a kezelésében nem akar részt venni.” Akkor mi a faszt akar?

Olvasói tahótalanítás…

„Az MSZP egész egyszerűen túlérett. S nem a résztvevők életkorára gondolok ez esetben. Anno, s hagyjuk a névmágiát, az elitváltásban eljátszott szerepük idején voltak talán igazán a csúcson. Jól mutatja, hogy a Németh-kormány valóban a szakértői irányzat felé indult. Utána a Horn-kormány még meg tudta lovagolni a piaci nosztalgiát, majd utána is tulajdonképpen az ellenzés nyerte meg a választást nekik. Ha a Fidesz nem megy bele a "több hangocka van a fejeckémben, mint négy éve" típusú kampányba, akkor a Gyurcsány-kormány is megbukik.
A Fidesz alapvetően a "nekünk semmi sem jó" pártja. Amióta létrejött, végig csak valakivel szemben, és alig ritkán valami mellett köteleződött el. Kontra-KISZ-ként született és Kontra-MSZP-ként létezik (ld. elmútnyócév). Valójában most sincs valós programja. S nem tud kilábalni a reflexiós komplexusból. Agyon is fogja nyomni.
Az LMP előtt nagy lehetőség volt, de elsz@.rták. Üres kézzel jöttek, és üres szívvel léteznek. Nem nacionalista értelemben, hanem elköteleződésként.
Ja, és a DK. Gyurcsány igazándiból csak Orbán komplexusának fényében ütőképes. Lehet, hogy szuper közgazdász és jó debattőr. De Vadai, akármennyire szidják a Fideszben, jobb politikus szerintem. De gyanítom Gy.F. is látja. S mert van létező egzisztenciális háttere a politikától, na jó, a napi politikától függetlenül, nincs rászorulva, hogy 40 körömmel kapaszkodjon.
A Jobbik? Fennmarad, amíg konzerválni tudják az anarchizmus szélén táncoló válságkommunikációt. Optikai tunninggal erősítve a saját neohorthysta nézeteiken hizlalt zéró emberkéket. Fenntartom, hogy Orbán nekik szánta a piszkos munka elvégzését.
De visszatérve az MSZP-re. Lendületből akár szerezhetnek is szavazatokat, de gyanítom, nem fognak tudni már felkapaszkodni a politikai csúcsra a cselekvés szintjén.”

Ahogy jó székelyem mondja: „a dologtól kímélgeti magát, amúgy vonítólag nyúl hozzá, így bíztatja a mást: ne félj tőlle, dőlj melléje, szorítsd, markold, nyólj feléje”!

 

Mit őrizzek meg? - e jelenben 
éjsötétben - oly’ tettek
csapnak el közszolgák segédletével,
hogy éhínséggé  milliókkal telt…
 
Vakon, részvételen-rémületben élhetem.
Ám jóllakva dől le a gazdag, s az úri-kegy
ítélete már útszéliben pihentet el, 
ott szent nem, csak megvetett lehetek.
Kell ez nekem?—(szőke)

 

2013.05.19.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 70
Tegnapi: 54
Heti: 386
Havi: 3 531
Össz.: 372 642

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: I.Orbániával sehovába...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »