Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

Egy kis filozófiai eszme-menés...

 

„Az ember nem tulajdon!”

 

Alakoskodások, sunyiságok, félelmek... hajlott a gerinc és a fej is lehajtott. Nincs őszinteség, nincs szembenézés- lassan már magunkkal sem...

Az emberben élő erkölcsi törvény egyeseknek nagy teher, másoknak épp a béke érzését adja...

Orbán társadalmában csak a kényszer határoz, mert az emberi szabadságot korlátozza, megjegyzem: amúgy felebaráti szeretetbe is ütközik. Csak kérdezném, hol is a fene-nagy keresztényi érzület?

(ha még korrupt és lopnak, csalnak, hazudnak)

Ez önmagában nem is jó, de nem is rossz (mármint a kényszer) – attól függ, milyen célra használják.

Ám a nyomor (épp a fentiek okán), mely már több-millió embert kényszerített egy olyan nem várt helyzetbe, hogy tűrni kénytelen és süketen- tompán, hogy a kavargásban csak bánata van, nem hoz reményt, nem is ad- a későbbiekben sem a jövőnek. Így csak őgyelegnek a napok és mi lehorgonyoztunk... nincs már önismeretünk sem – megfigyelőképesség csökken, feledékenységünk nőtt – emlékezetünk nem eléggé szelektív, nem a lényeges elemeket rögzíti, de megtapad, leragad a lényegtelen részleteknél.

Hazugságokra épít Orbán és így építette fel rendszerét...

Homályok, félreértések sora, torz realitás és rendezetlenség- hamis ítélkezések, öndics és hiúság mániás rögeszméin épít szakadékot a nép és a hatalom közé. Csak- mert a hazugság mindenük!

Bár illúziótlan a való, mégis illúzióin bukdácsolunk – elhárítás, meghamisítások- az illúziók csak azt eredményezik, hogy a lehetőségekről is lemondtunk (kiengedtük a kezünkből) csak- hogy a pillanatnyi közérzetünk jobb legyen (!?)

És Orbán a visszajelzéseket egyáltalán nem veszi figyelembe, megy a saját feje után, akinek meg véleménye van, azt a rosszindulat bélyegével látják el stigmaként.

A vád felé: hogy nem akarja látni, amit láthat- pedig látnia kellett volna önmagában és környezetében is, hogy a hamis illúziók hová vezetik, mégis a hamis látszatokat tartja fenn a mai napig is!

Önmaga paródiája lett, ahogy csúfolódnak rajta saját „finomságai” - immár – akár a közröhej tárgya is lehetne (ha lenne hozzá kedv), ha nem volna annyira elszomorító vak butasága. Túlságosan nehéz a szellemi-súly - még iróniával sem lesz könnyebb neki, vízióiban elmozdultak az arányok, egysíkú országlással (kormányzással) a szolgai rögzítés varázsa akadályozza az „együtt-légzést” a nép és a hatalom között.

A hatalom homokórája gyorsan pereg... de a lepergéséig még mennyi riadalom lesz, annak csak a jó-isten a megmondhatója. Az érzés egyre szarabb bennünk, e pazarló gesztusban csak a kifosztottság adja a keserű tudást.

Kuszaság, rendezetlenség, rendetlenség, ziláltság, izgatottság kitérőin az elveszett múlt emlékeitől eljutottunk a semmiig! Gratulálok „Nagyjainknak”! Ha már a semmit kaptuk, jöhet a hit és vezéreink butasága máris vallási-köntösben erkölcsi magaslatokban mutatkozhat erőnek... hogy tűrjük a kényszert - az orbáni fülkeforradalom után, a szerződéses elméleteken keresztül, az orbáni „tökéletesség” abszolút megnyilvánulásáig.

Azonban organikus minden (a társadalom is) – lásd a pszichológiát: az emberi tulajdonságokon át, a biológia segítségén keresztül az organizmusok kialakulását – az él, mozog, cselekszik fejlődés törvényein keresztül - máris természettudományos a felfogás, ami mind az élet- mind a jog fejlődésének törvényeit adja, mi az ember fejlődésének alapja- vezérlő elvként kell működjön..

a hibák sora, a megmagyarázatlan dolgaink, a butaság elkendőzése, a léthelyzetek elfogadására, máris előkaparják a vallást... jön a hit és lásd- mint napjainkban – a hazugságot tekintik (bár nem annak mondják) orbáni felfogásban a fejlődés mozgató rugójának, a gazdasági viszonyok vagy más viszonyaikban az okozatos érték-eszmék irányának.

Amint (ha mégis gondolatilag eljut odáig Orbán... ezt kétlem, mert az ideológiától, eszméktől fél, mint ördög a tömjénfüsttől) elsősorban a vallási, vagy az erkölcsi, vagy a filozófiai és ismereti, vagy jogi haladást- társadalmi fejlődésében, a maga valóságában veszi értéknek, ott egyből (ha úgy tetszik zsigerből) politikai irányú kérdésként kezeli és feledi az értékeszmékben az okozatos összefüggések irányát - a kifejező-eszme mint olyan- tudás hiányában veszik – következésképpen elveti azt a tételt, hogy az ideológiai szociológia és objektív ész-jog sokban érintkeznek egymással... és vet minden logikai tételt is vele.

Orbán, lehet nem tudatosan, de az eszmék elvetésével a történelmi fejlődést is tagadja (rögeszmésen vissza az időben)!

Elméleti spekulációit nem díjazom!

A gyakorlati meg elnyomorít!

Furcsaságában a „szemétre” dobott Marx szobor jutott eszembe, miszerint a marxi nyilatkozatokból az alap-irányok (Marx filozófusnak készült, talán ezért sem nyerte el Orbán szimpátiáját, nem mintha számítana valamit is – az értékéből semmit nem von le):

a létező teljesen megismerhető –

a létező nem egyéb mint anyag, különböző mozgási állapotokban: a szellem az anyag terméke (még a nagy-szellem is, amit Istennek hívnak – teszem hozzá) –

az ismeret minden eleme a tapasztalásból származik, a lélek egy „üres tábla”, melyet a tapasztalat ír tele...

„Nem az emberek tudata határozza meg a létet, hanem fordítva, társadalmi létük tudatukat”

„Az emberi lény valójában nem egyéb, mint a társadalmi viszonyok foglalata” (amely az emberi akarat és egyéniség teremtő tevékenysége számára nem enged teret?).

A kauzalitás mégpedig a materializmusból folyó mechanikus kauzalitás érvényesül a világ minden jelenségében, az emberi és a társadalmi történésben is... és ez vezetne egy fatalista felfogáshoz? - törődj bele a végzetedbe, mert előre elrendelt a sorsod? Megmásíthatatlan? Egy lófaszt!

Éppen- hogy a történések az ellentétek fellépésének és megoldásának „lépcsőjén” haladnak...

a fejlődést az ellentétek küzdelme viszi előre!

De hol itt a megoldás?

Hol itt a küzdelem, az ellenzék örüljön, hogy a parlamentben ülhet!

Lám a Marx-féle dialektika, mennyire más volt (és még most is bírva), mint a mostani dialektikus felfogás: amely szerint a lét lényegét az eszme öntevékeny kifejlésének tértől és időtől független logikai ellentétekben lefolyó előhaladásban láttatja (olyan hégeli).

Olyan Rétvárias sunnyogóban előadott mai gyakorlat...

Madáchi elgondolásban is- az ember tragédiája, hogy feledni kényszerül a „milliók egy miatt” elvét!

A nagy úr és urak miatt a nép szenvedése mindig egy-emberesek, miattuk történik ami... rá az érzéki felfogás, erkölcsiek hiánya és az amoralizmus: amely szerint a dolgok csakis a szükségszerűség szempontjából vizsgálandók.

Marx szerint illetve a filozófiájában az erkölcs az ő szociológiai felfogása szerint a gazdasági állapot puszta reflexe... teszem hozzá - folyomány folyományaként a társadalmi élet és annak történeti folyása is – ahogy a természettörvények jellegével bíró okozati törvények uralmának van alávetve (szigorúan).

Tehát minden a gazdaságtól való függésben nyilvánul meg. A gazdasági viszonyok az emberek akaratától független viszonyok és ilyetén, ami volt, van és lesz, a gazdasági tényezők által van létrehozva... egy szubjektív tényező nem befolyásolhatja a nép akaratát!

A fatalista irányzat így is felejtős!

Azután itt van a kizsákmányolt és a kizsákmányoló viszonya, meg a tőke – elnyomorodás, elnyomorítás és válságok sora, melyek az ellentéteket csak kiélezik- nem feloldják és még inkább meg nem oldják.

Orbán megkapta, immár háromszor is a felhatalmazást, kezébe a politikai hatalmat tette a nép (egy része, aminek egésze issza a levét) – a hatalom már erőszakos eszközeivel kormányoz, az állam nemhogy elhalni látszana, de önkényével- a diktatúrájában csak egyre erősebb lesz (már szeméthegyein is)!

A gerinc – a társadalmi is – megtört.

Zár-alatt díjra-érdemsült (bolt, út)!

A tudat és öntudat az elnyomorodás alapjain tengődik- válságelméletek és szocializálódási elméletek szemétdombján kapirgál... az orbáni rendszer hazugság-pillérei hiába repedeznek oly hangosan, a gazdasági káosz, a statisztikák meghamisítása, Orbán akarat-átalakító szerepéből adódott ellentmondásain csak a hibás egyoldalúság magját találni!

Orbán direkt-akciói mindent keresztbe vertek...

il-liberalizmus = antidemokrácia = önkényuralom = diktatúra... mind (mi egyként) együtt adja megalkotója magyaros nevét: „Geci”! - visszahívás nem létezik, a választások lecsalva (először a buszoztatások és idő-hosszabbítás, majd a törvények átírása, pénzügyi manővereik miatt, és kitudja mi még?)! Átmeneti állapota anarchikus, lehetségességében a teljes káosz valóságát mutatja... állami-funkciók egyszemélyi irányítása sem ad az emberek számára - e fennálló rendhez való - alkalmazkodást –

ez a rendszer (az orbáni) lehet szükségszerűen jött létre, de szükségszerűen el is fog tűnni!

Kérdés: meddig lehet nézni a gazdát hűséges szemmel, ha jutalom mindig egy farbarúgás?

A korrekciós élmény már meg van...

 

Hangzavar, mit rám-gyűrt a hit,

rémít és vonít... már holtomig?

Senki lettem,

világom eltaszít-

Csontokat rág a rend,

vázaival űz csúfot itt,

hol a bizalom is lelkifurdalással

ad hitet csapdáin?-- (szőke)

 

2015. 02. 13.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 25
Tegnapi: 54
Heti: 341
Havi: 3 486
Össz.: 372 597

Látogatottság növelés
Oldal: Egy kis filozófiai eszme-menés...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »