Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

Egység és a nemzet…

 

 

 

"S ha valaki nem erősíti meg, vagy újakkal nem váltja ki a megereszkedett abroncsokat, a dongák a gravitáció törvényének engedelmeskedve széthullanak, s helyükön nem marad más, mint egy halom haszontalan hulladék" – fogalmazott Orbán…

 

Hozzátéve konklúziójaként: „így enyésztek el tucatszám Európa hajdan volt nemzetei is.”  Hm…

 

Istenem! Szíven ütött – Szent Istvánhoz mennyiben hasonlít, azt nem tudom eldönteni, de ahol a beszéd és a tett egysége sincs meg, hogy van és lesz a nemzetnek egysége (csak nem megint Erdélyre gondol?)? Némán (még némán) várakozunk – hogy a gravitáció elvégezze munkáját (talán, mert így volna jobb mindnyájunknak most), az nem kerül pénzbe és a haszontalan hulladék kisöprése már ránk vár utána… a jövő- árulkodó zajaival még a jelent kéri – segélykérően. Ámbár… amikor a tudomány összefonódik a karrierrel, bizony könnyen lidérc- mutatta utakra téved, egészen az öntudatlan vagy tudatos csalásig.

 

„Áldásos működésükért, nagy-képességű vezetőinknek!
„Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul” (Máté evangéliuma 25.) És- ha egy ország önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az- az ország! (Márk evangéliuma).”

 

Egy olvasói vélemény szerint: nagyon demagóg dumának tartom Szent István királyra való állandó hivatkozásokat. Akkor egészen mások voltak a történelmi viszonyok. Hogy mely államférfiaknak köszönhetjük eddigi fennmaradásunkat, szívesen hallanék példákat. Volt néhány karizmatikus személyiség elismerem, de a többi hosszú sorban sorolhatóknak csak egyet köszönhetünk, csökkenő méretű Magyarországot, eladósodottságot és kilátástalanságot. A megereszkedett abroncsok és dongák jelző durva és igazságtalan hasonlat. Mint a finom célzás arra, hogy így enyésztek el tucatszám Európa hajdan volt nemzetei is.
Hacsak nem arra gondolt a nagyvezírünk, hogy csak ő tudja a nemzet mostani sanyarú sorsát megoldani. Abban viszont biztos vagyok, hogy Szent Istvánhoz hasonlítja önmagát, sőt fontosságban túl is szárnyalja őt…

 

Egyszóval a példázat és a hasonlat nem mindig ül, de mindig visszaüt - mindig! Azt hiszem a széthullt kötelék olyan freudi – valóban az beszél egységről, akiben egy csepp jellem- és mások iránti tisztelet sincs - aki az országot szétverte, megnyomorította, az embereket megsarcolta, kifosztotta, a gyerekek ezreit éhezteti, akiben ember-tisztelet nincs. És mégis extázisa- és annak megfelelő lélekállapota (?) - hogy bűnbeesett… (?) - a vezeklés és a megtisztulás sem emberileg, sem politikailag nem követte az akaratot… elmaradt. Mit tesz egyesekkel a lila-köd! Pénzt „gyűjtenek” maguknak, ahogy kivonulnak a társadalomból és fölébünk helyeztetnek (ahol meg a hawaii idillt játsszák el) – az ország válságban és éppen általuk, hogy dongaként szétrohad… vagy nevezzük nagyvonalúságnak, hogy a folyamatból kihagyta a szerves anyag bizonytalan formációit (?) - a mikroorganizmusokat, a vírusokat, gombákat, baktériumokat és az egysejtű véglényeket. Uram! – ő az erkölcsi nagyság (?) - és bele így kiált a kozmoszba, hogy a szabadságlángját kezében tartva - árulja a bukást, a kárhozatát, mint a sötétség fejedelme – osztozna a sorsban, mit nekünk ilyetén megteremtett (?) - de cselekszik minden helyzetben (igaz mindig fordítva- soha nem egyenesen). Rossz nívón kötekedő vezérünk – nehezen elviselhető, próbára tett és tesz is mindent. Indulatilag feltöltött, könnyen haragvó, támadó emberünk lett a vezér. Önmagát és környezetét rombolja ekként – hajlamos a szenvedélybetegségekre, kriminalitásra (talán csak öngyilkos hajlama nincs!). Nehéz már róla jót mondani! Látjuk- a közélet, és az egyéni élet kritikus fordulói, konfliktusai jól megmutatják, hogy mennyire nincs „ártalmatlan” világnézet. Jól megmutatja, hogy baj esetén, hogy számíthatunk a segítségre – hát nem számíthatunk – aki útban, az már árokban és nem ’szélen. Itt az orbáni - un- ortodoxiában már negatív az előjel – a kialakult kép nem épülésünkre és nem is a gondolkodásról szól, inkább egy olyan időt idéz (hívhatnám fasiszta időknek) - Horthyt idéző képében, aminek romboló, haladásellenes a népek irtását szentesítő hatása a probléma (minek hívhatnám másnak a négymillió fölötti nyomorgók létét, amit most tudatosan teremtettek meg e társadalomban, népellenes együttélésre?). Nos – nem csodálkozom, hogy Brüsszel is unja és a pénzforrásokat időnként elapasztja… nem a tudás vezényel (a Fideszre az soha nem is volt mondható) csak egy önös – önző érdek! Mutyira kell a pénz… és a választásokra morzsákat osztogatni (bár a pályázatok tartalma nem arról szól) – mégis riasztó eredményekre jutottunk velük. Nincs öröm, nincs siker és kedvesség – megértést sem várhatunk el a kormánytól, de amit nem akartunk: a bánat, a megbántás, a félelem a jelentől és a jövőtől – a munkanélküli lét és a nyomor az mind a miénk! Ezt kaptuk „jutalmul”. Bukott az értékrend, bukott a kiegyensúlyozottság, de az egység is, amit Orbán összetartani akar! De- ezt az időt felfogtam egy gyakorlatnak, és- mert túl- kell élni – túlélni kell – toleránsabb lettem, és megnöveltem (mert erre vitt a kényszer) – ellenálló-képességemet az élet mindennapos terheléseivel szemben!

 

 

Üres évek, üres napok.
 
Besötétült, ahol a nóta szólt…
 
Jajszó facsarja már a torkom- hogy
 
Hazán túl, vagy innen játszhatom,
 
Játszom bárgyú szerepemet, hol
 
Komor arcaival gyűr magot
 
                           a gondolat.
 
Élő-halott – hit-vallása a harangszó alól:
 
Itt a vég csírkázva- kiáltja győzelmét, míg az
 
Ima zokog ki szavaimból—(szőke)

 

 

 

És az ellenzék (?) - mint egymástól is idegen – így mára céljukat el nem érik.  Lám! – a diktatúra megfegyelmezi az embereket. Az emberek (ország fele legalább) – már félnek. A hatalomban nincs mérték (ezt látjuk és érezzük is) – valami kurvára nem jól működik, nincsenek külső korlátaik. Lebontják az európai-kapcsolatokat is, hogy ellenőrzés ne legyen – így már nem tudnak (nem is akarnak) mértéket tartani! Gyűlölet van, és a pénzt hajszolják mind!

 

És az ellenzék (?) - nem találja magát – csak lárma van- tartalom meg semmi… ma lelkesednek valamiért, holnap rálegyintenek arra. Szalmaláng – ennek okán a megszerzés örömével élnek és csak addig, majd- ami már megvan nem érdekes – partnere könnyen devalválódik szemében (csak szekértolók lehetnek másod- harmadrendűként a sorban!). Ez most az MSZP (csak – mert ők a legnagyobb ellenzéki párt – így jogot formálnak elsőként mindenre)! Másodrendű az Együtt-PM, harmadrendű a DK s így tovább: mindig a nép, az emberek állnak a legvégén. Ezért soha többé nyerni nem fognak, nem is tudnak (mindig kihagyják a számításból a lényeget /amit már írtam/: nem számít, kire szavaznak (!) – csak az – ki számolja azokat!). Furcsa a szűk- csőlátás… (!)

 

Brüsszel kiéheztetne bennünket? Nincs a Fidesznél rálátás a dolgokra? Mindig másban a hiba? Ostobák! Ez a mai magyar vezetés! Ötletemberek ülnek ott, jellemzően nem a tudás számít, hanem a hovatartozás- a hűség, a lojalitás számít. Orbán és emberei a kalandok emberei! Kalandorok és a magyar nép életével játszanak – csak kihasználják az embereket.

 

Mesterházy: „Jövő nyáron szövetségeseinkkel együtt megkezdjük a kormányzást. Egyes számú célunk, hogy megállítsuk Magyarország végzetes társadalmi kettészakadását. Nem megy majd egy csapásra. De kemény munkával elérjük, hogy a fiatalok egyre több fantáziát lássanak az itthon maradásban. Vonzó, megbecsült hazát akarunk - mindenkinek!” Talán a választást meg kellene nyerni… a szép szavak önmagukban nem elegendők – és a bizalom nem egy-könnyen helyreállítható valami, egy olyan érték, amit nehéz visszakapni, ha már egyszer elveszett – és elveszett már egyszer!

 

Bajnai: „…mindannyiunknak, választópolgároknak, civil szervezeteknek, politika pártoknak, tudomásul kell vennünk, hogy 2014 Magyarországa már alapvetően egy más ország lesz, mint a válság és a fülkeforradalom előtti világ. Fáradtabb, kétkedőbb, tapasztaltabb és talán bölcsebb is, de alapvetően más. Máshol lesz a közepe, máshol az ingerküszöbe és mások a prioritásai. Talán azt a tanulságot vonja le ebből a korszakból, hogy a csodavárás és a reményvesztettség a biztonságos gyarapodás két legnagyobb ellenfele. És talán azt is, hogy a demokrácia olyan, akár a levegő: míg körülvesz, fel sem tűnik, de a hiánya azonnal fojtogat.”  Felvilágosodtunk? Az emberi természet sajátja: a szabadság és egyenlőség eszméje. Lehet még célja? – ésszerű rend esetében. Ma sajátosak a viszonyok és még egy kudarc a halálunkat jelentheti… átléphetünk-e az orbáni társadalmi szerződésen (nemzeti együttműködés és a többi maszlag tartalmán?)? Nem! Az emberek, amikor (itt mindegy is, hogy csalással kerültek a hatalomba) „megválasztották Orbánt vele rendszerét jóváhagyva, elfogadták elméletét! Igen, az emberek ezzel lemondtak szabadságuk egy részéről abban a reményben, hogy a létrehozott államszervezet majd biztosítja a szabadságot (!) – a konkrét elképzelés Orbánnál volt (ha gondolkodott valaha is) – mert a nép a mai napig nem tudja, mit akarnak a Fideszesek, a hatalom, a kormány- Orbán! A harc már mindenki ellen folyik – de ez a harc nem mindenki harca – Orbán korlátait kiépítette, az embereket meghódította, együttésre, jellegére erős kézzel- erőből a diktatúráig. Idealista felfogása máris – ilyetén átalakult a valóság, hogy történelmi jogosultsága nincsen, mert nem lett haladó hatalma ez-által… érdek lett egy szűk réteg kezében, hol úgy osztotta ki a szerepeket, amelyben másfélmillió gazdag uralkodik kétmillió középosztályhoz tartozóval, a többi szolga! Tehát a társadalmi érdek sem másként- mert kiderűlt az kizárólagos és Fideszi’ – a szabadság meg nem más, mint a szabad-rablás – kizsákmányolás szabadsága. Ésszerűségéből indult és mára kiderült ésszerűtlensége. Romokban Magyarország! Itt nem a városok szép tereire gondolok, de minden másra igen! Ellentmondásain, rosszindulatain, korlátain ma egy szubjektív akarat „kakaskodik”! Átvitele épphogy spekulatív, teoretikus magánvalósága Orbánnak. Ezeket vajon Bajnai, hogy küzdi le, hol a közép? – és hol lesz az egyensúly-pontja… hiszen még az sem tisztázott itt (és még) – ki van itt, és kivel?

 

Gyurcsány: „A Demokratikus Koalíció nem ünnepel együtt ezzel a hazug kormánnyal. A Demokratikus Koalíció azért dolgozik, hogy az idei legyen az Orbán-kormány utolsó nemzeti ünnepe. Jövőre ünnepeljük közösen a demokratikus, Európába visszatért Magyar Köztársaságot, egy jobb, szabadabb, igazságosabb Magyarországot!” Orbán valóban megcsúfolta Magyarországot és vele a Szent Istváni örökséget.. hol van itt az alkotmány- és az alkotmányosság – szegény van és gazdag. Ami volt elmúlt és soha nem jöhet vissza már… erről gondoskodott Orbán. Gyurcsány meg könnyedén lemondott azok javára, akik ma semmibe veszik véleményét (akarata meg nem is lehet).  Tetszik radikalizmusa, de nem késett meg vele? Hogy lesz megint a munka érték, ha nincs munka. A semmirekellők munka nélkül is milliókat keresnek (beleértem a parlamentet is), míg a nép örülhet a közmunkának nettó 50- ért! Vagy szociális ellátásban a 22,8- nak! Aljas viszonyaiban- viszonyait a jelen hatalmának csak viszonyíthatom és vicsoroghatom… itt már a bőség szüli a szegénységet!  Megalázva egy nép és félig lerongyolt állapotában már nem is lehet egyesíteni… abszurd! Akkor, most- hogy is tovább?A ma szükségszerűen rossz képet ad – rajzol a társadalmi valóságról (még a külső szemlélő is elborzad) – ehhez még jön a hamis történelemfelfogás és az orbáni irányzat Kormányzói-elképzeléssel, hozzáigazítani torz világképét! Logikai bicsak, tudás nélkül a mai viszonyokon - alapkoncepcióin. Hol a határ, ha nincs határvonal… kérdezhetném.  Az irracionális átélésre tehát nem érvényesek a logika szabályai, az általa nyert ismeretek igaz vagy nem igaz voltának a logika sem lehet mércéje. Buktunk!

 

2013.08.20.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 54
Heti: 382
Havi: 3 527
Össz.: 372 638

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Egység és a nemzet...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »