Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

A bánásmód pszichológiája.

 

A külföldi szélsőségesek kiutasításáról és rendezvényeik betiltásáról terjesztett törvénytervezetet a bukaresti parlament elé ery román parlamenti képviselő - közölték csütörtökön a román lapok. A jogszabály betiltana minden olyan rendezvényt, amely akár csak közvetve is megkérdőjelezi Románia egységes és oszthatatlan nemzetállam jellegét, és nemkívánatos személynek nyilvánítana Romániában minden olyan külföldit, aki - bárhol a világon - megkérdőjelezi a román alkotmány első cikkelyét. (MTI)

Nos - bezavarhat a szomszéd, - harsogó vélemények Erdélyben és idehaza, ránk mutogatnak és igazságuk vagyon… élmény- a megzavart elme, és kedvezőtlen hatását magamutogatón a szabad ég alá helyezve, hol az üzenete kocsmai alapgyakorlatokkal sikerét bírta átélésre. Csalfa benyomások áldozatai lettek ott - a hallgatóság nagy-részében is felmerültek kétségek, hogy mire föl e társadalmi mozgás mások „udvarában”, melynek során az ott élő embereket megbolygatva lélekben – mára, öncélra felhasznált mázt festenek magukra… Zseniális átváltozásra és mégis hamis képpel – az öndicséret fényében tiszteletlen Orbán és a többi „vezír”, a vendéglátók jóhiszeműségével visszaélve orbánilag, az orbáni-taktikázásban – hol hiszik (mert elhitették velük), hogy megtisztulnak, ha autonóm a törekvés, ha kiragadják magukat a törvények alól, mit az ottani hatalom előír. Hm… szart keverni már hagyomány a Fidesznél – ezzel javulna gazdasági helyzetünk? – ezzel megszűnik az éhség és a nyomor? De lám a fenntartott helyek már foghíjasan, mert így nem tudnak élni- együtt élni másokkal. Orbán így fordul a világ felé, hogy Erdélyben kifordul magából. Üzenetet küld a magyar-sors nagy kérdéseire, hogy lám! – kapaszkodni kel (muszáj) - bár az üresség sötétséggel jár (ott is), de a kíváncsiságuk mára már kívánság lett, hogy ott is értük (nem értünk). Így a hatalom képviselői csak magukért izgatják a létezés titkait, fantáziátlan értelmetlen – hol a hit még és így is van a lecsapódás, ám más előjellel marad a felszínen, mert a székely sem hülye – vannak vágyai, érzelmei indulatai… figyel és emlékezik is. Erkölcs, hit, gondolkodásmód, ízlés tekintetében és eldönti ő maga (mint mi itthon is), hogy mitől félünk, minek örüljünk, mit gondoljunk az orbáni-dumáról, ha érzetünk merőben más. De odáig süllyedt a magyarja, hogy mindezek ellenére is – már önmagával és önmagában sem őszinte – az értenivalót nem súlyozva elhesseget mindent magától, magából. Hát így lettünk felvilágosultak. Orbán még mindig nem látja, hogy – amit felkavar, az mind- mind ráömlik majd és levét mégis mi isszuk meg, akik átszenvedjük (nem megéljük) a jelent vele. Az ingerelhetőség lélek-hatásaiban bizonytalan tartalommal csakis (mégis) a zsörtölődés sémáit adja – miközben Orbán (a Jobbik is) csak annyit fog fel az egészből amennyit az álmodó álmodozásaiból tudatilag – így okait emberismereti-érzelmein, indulattal vagy szenvedéllyel lekerekítve (jobb híján, koncepcióin) játékain éljük meg. Tudatos kontroll nélkül, és évek óta ez ismétlődik. Szégyenletes. Az igazság ott Orbánnál és Semjénnél – akár a többinél is hazugsággal éled, a tények trónjáról szónokolva banális voltában összefüggések és törvényszerűségek nélkül kizárólag érdeknek igazolt semmitmondó és unalmas, meg téves- vergődésében is nevetségesen – egy logikai-bukfenc. Már csak azért is, hogy Erdélyben Orbánék csak azért léteznek, mert őket valójukban nem ismerték meg! Idehaza sem más, mint neorótikus-legenda egy törpe- tudós-fenomén csak – mert más dimenzióban él, mint a nép, akiben bűntudatot kelt szigorával, hogy hazudja a valót is – már ismeretelméleti-borotvaélen táncol! Úri-pimaszságával nem csodát tett, de lejáratott bennünket a világban, aki még úgy hívja magát, hogy magyar… ám ez az emberi-teremtmény nem lehet örökkévaló, pusztulnia kell…

Itthoni kép: „Nehéz feladat számba venni, hogy mi mindent tett tönkre eddig a második Orbán-kormány, és milyen területek azok, ahol helyrehozhatatlan károkat okozott demokrácia-, és sokszor törvényellenes féktelen ámokfutásával, harácsolásával és hozzá nem értésével! Szintén kihívás lenne felsorolni mindazon társadalmi csoportokat, akiket megsértett, ellehetetlenített, vagy tönkretett az Orbán-rezsim. A helyzet mégis az, hogy az emberek vagy „beálltak a sorba” és boldogulásuk érdekében (elveiket háttérbe szorítva) inkább a rendszer támogatói lettek, vagy alkalmazkodtak ehhez az új, erkölcstelen és igazságtalan világhoz a túlélésük érdekében. Ők azok, akik mélyen hallgató passzív szerepkörbe helyezkedtek! Nagyon kevesek vállalják ma őszinte véleményüket, főleg ha ez a vélemény ellentétes a hatalom tömjénezésével! Ma Magyarországon a félelem, az óvatosság, a munkahelyek megtartása miatti aggodalom mindent áthat. Minden magyar számára ismerős helyzet ez: átélhettük az előző rendszerben, nagyszüleink átélhették a Horthy korban, még korábbi felmenőink pedig az osztrák elnyomás idején. Azonban a világ sok más népe szerencsésebb történelmi utat járt végig, sokkal kevésbé megtapasztalva mit jelent elnyomásban élni, mit jelent megalkudni a hatalom disznóságaival. Az angolok, a franciák, a spanyolok és németek soha nem tűrték sokáig az elnyomást. Nyugat-Európa mindig kivetette magából az Orbán-féléket. Ott már rég megbukott volna Fidesz-rezsim is.”

Más-más gondolat, egy gondolkodásmód és a kíváncsiság motiválta létezés, mely úgy humanizálta az emberi létet, hogy az idő előtt szerzett tudás veszélyes. Színes világunkban, szürke egyéniségével Orbán mást vall… szereti a veszélyt – bár a tükörben magát is így csak homályosan láthatja. Éleslátása (de nem fizikai értelemben) homályos – és a gőg, ami nem álca rajta, azzal még rosszul járhat… gőgös kultúrája pórul jár majd (egy idő- csőd-tömeg). Vannak olyan dolgok, amelyeknek alakítása, formálása a hatalmunkban van, ezért vagyunk felelősek… Orbánt nem kínozza az öntudat, következésképpen a lelkiismeretét is tisztának vallja, nem érzi a kihagyott lehetőségeket, amit elmulasztott, hogy dolgait rendbe tegye a világgal, az emberekkel és önmagával! Nem is érti - mire gondolhatunk, ha elégedetlenek vagyunk. Bár bonyolult a képlet, amit (ha már vállalta) fel kellene, ismerjen, mert önkényes magatartása szélsőséges viselkedéseket produkál (azt is vált ki). Fokozza az agressziót, másoknál vagy renitenciát - vagy apátiát vált ki, és megint másoknál (a kényszerek hatása alatt) a teljes behódolást. A feszültség egyre nő, mert kiszolgáltatottságot már nem toleráljuk… nincs egybehangolódás (nemzeti együttműködés) a nagyobb teljesítményhez.  Hacsak nem hiszi a közmunkát megváltásnak. elmarad a visszamaradt érzelmek feldolgozása, ezért is a „robbanásveszély” társadalmunkban, a kiszínezett érzelmek nem egy védelmi-burokként működő valamik, hanem indulati folyamataiban kölcsönhatás – illene már felülvizsgálnunk eddigi felfogásunkat Orbánról. A kutyahűségből lett elegem mára…

Gyurcsány is kiakadt az ózdi vízügy kapcsán: „Romlott ember vagy te Fürjes Pál, Ózd polgármestere. Van képed azzal érvelni embertelen döntésed mellett, - miszerint a legnagyobb hőségben elzártattad városod szegénytelepei melletti közkutakat -, hogy a döntés megváltoztatása szavazókat venne el tőled? És mondd, eszedbe jutott-e, hogy döntésed fenntartása nem szavazatokba, hanem emberéletekbe kerülhet? Milyen ember vagy te? Szavazatokat akarsz szerezni emberéletek veszélyeztetése árán? A te állítólagos keresztényi világodban, ahol az ősbűn, hogy Júdás 30 ezüstért eladta Jézus életét, mit gondolsz önmagadról, hogy pár szavazatért eladod akár százak életét is? Fürjes Pál, nem utálod önmagad?” Lám az ózdi példa – itt úgy, mint fent a kormányban: a hatalmaskodó fölényéreztetés. És még mond, hogy ezt hívják demokráciának és a tettet vele demokratikus lépésnek! Parancsuralom van lenn és fenn… a szerepek által kikényszerített magatartás szankciókkal megkövetelt volt, senki nem is értette, fejbólintást várt talán reakciónak? Hatalmas ellenállást váltott ki és a vélemények is alulról felfelé irányulók fordított hatássorral éledtek. A polgármester - a magán is túlterjedő irányító funkciója folytán nem volt nyitott a problémára – belenyúlt a darázsfészekbe, egy népellenes szabálytalansággal! Elzárta a csapokat, meg szűkített – és tette ezt akkor, amikor negyven-fok volt a külső hőmérséklet. Azonnal le kell, mondjon posztjáról, ha erkölcsileg még egyáltalán embernek bírja magát! A tényezők a maguk bonyolultságában és összefonódottságában egészet alkotnak és lám! - milyen embertelenül, és- hogy ráadásnak rászilárdult a személyiségére és jellemére is e tett! Mondhatnánk és mondjuk is… véleményezünk, megállapítunk, kritikátlanul kritizálunk – és az igazság mindig más. Van egy testület meg ülés, abban a területi képviselők is szavaznak… és a kérdést hányan tették fel maguknak, hogy az érintett terület képviselője rá- vagy ellen szavazott-e? Neki bizony – ezért a tettéért felelni kell választói előtt. De- hát fenn sem másként ég a világ! Túlzott magabiztossággal, amely kritikátlan következményeket szül – egyetértéshez nem vezet, de középszerűségével mégis veszélyes magatartásban nyilvánul meg a mód, ahogy vezetnek bennünket – a magatartás, ami félműveltséggel, a sok-mindenhez való hozzászólás lehetőségével, de a semmihez sem értés állapotával jár együtt. Jóslásoknak cselekszik a Fő is és rendszerint kudarcot vall, elfogadás mértéke csökken, csak mutyikkal, csak híveknek adott jutalomként – balsikereikkel – meggondolatlan megkülönböztetéseket tesz. Ezek már elfogadhatatlanok… ész hiánya, az ész korlátai - itt a vége.

Választani fogunk – és vajon kikre adjuk a voksot? Mert az MSZP- a hatalomért való görcsös ragaszkodása miatt egyre lejjebb süllyed a politikai mocsárban… Bajnai és az „Együtt-PM” szándéka ellenére nem akarnak megegyezni – nincs együttműködés, nincs ellenzék, nincs politikai egység, de még arról sem dönthetnek így, hogy ki- mit akar képviselni! Várunk és várjuk, hogy az utolsó nap trombitája megszólaljon az „antikrisztus” fölfútt-száján… vagy eszmél és szedi tagjait már, „aszott csontvázát Magyarország”! És én még mindig a bojkott mellett szavazok, mert nem igazolom – nem igazolhatom az orbáni-múltat – tekintélyuralmi rendszerét – az Orbán diktatúráját,  a demokrácia eszközével - egy demokratikus választással! Azzal elfogadnám a 2010 választási csalást (a választók utaztatását még éjfél után is) – a kizárólagos hatalom megszerzésére való törekvését! Következményként igazolást adnék (mert nyerni fognak, ez nem kérdés!)- egyfajta prezidenciális rendszer felállítására (amit már pedzegetett Orbán), hogy Horthy után szabadon Orbán, kormányzóként igazgasson a Várból! Mindenképp rosszul járunk, de legalább a lelkiismeretemmel elszámolhatok… „ami lényegem s a titkom: formálom azt is, amivé ti válhattok…”!

Átkozott vagyok,
                            
ki-árnya önmagának, kis-embere e világnak,
hol bűnöm fel mégsem sokasodhatott.
Nem értheti senki, eltűnt ki értett-
már én vagyok a múlt, ki- kifakult földig itt.
Kinek, e gerinctörő kegyetlen alkalmakban
                              régszele befújta nyomait…
A Jelen rég-álmait már nem zavarhatom!
 Látom- kínoznál tovább, de félsz, félted hatalmad,
Te népszellemű- szabadság-várandós
                              hangos forradalmár,
                              hogy időd-piócáin egybeolvad és gyávasággá emel,
                              a befoghatatlan fájdalom! – (szőke)
 

2013.08.17.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 20
Tegnapi: 74
Heti: 20
Havi: 4 320
Össz.: 373 431

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: A bánásmód pszichológiája...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »