Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

„Pocsodalmak”…

 

Milyen indulat vezérli a megnyilatkozót? Demokrácia hol van? Vagy elég csak mondani? Semmi szabály semmi elvárás…

Morálgyártmány? Ló van és négy lába (remélhetőleg még) és mégis megbotlik… adhat-e felmentést a mai politikai valónak, ha tévedés van, vagy inkább van tévedés… (?) - jó elismerem a lábak sokasága még nem zárja ki a botlás lehetőségét – de ideológus-vezérek megnyilatkozásaiban már bornírtabb a kép, ha részigazságaival van a tapasztalat és az őszinte intiúció erejétől megfosztva az ideológia – legalább is szellemi és erkölcsi erejét teszi ki veszélynek.

A hazugságokat lehet szajkózni (dolgos ember fáradságos verejtékével), azért- hogy ezerszer elmondják, még nem válik igazzá! Lám egy jobb-érzelmű nagy demokrata (Fideszes) véleményező- az igazság prominens képviselője így nyilatkozik… a „műsorok” azt mutatják, hogy a németek nem értenek bennünket, pedig több okból is illene érteniük e régió problémáit (persze hogy mindig másnak – itt csak ők azok, akik értetlenkedhetnek!).

Teszem hozzá: Magyarországon mindent szabad (persze hogy a kormánypártoknak), mehet a "hangulatkeltés", mi- a majdani választásokra is előrevetíthető.

„Ez annak ellenére (vagy az mellett – mondom csöndben) így van, hogy az elmúlt két évben nem múlt el úgy hét, hogy a baloldali napilapok ne siránkoztak volna a demokrácia és a sajtószabadság megszűnése miatt - megjegyezve: a demokráciáért és a jogállamiságért most aggódók "annak idején semmit nem szóltak akkor, amikor itt tüntetőkre támadták rá rendőrök".

Ez meg egy kurva-nagy hazugság és ferdítése a valóságos eseményeknek, mert megint a visszamutogatás (a 2006 eseményeire és kik azok, akik e témát melegen tartják? A Fideszesek!)! Mert ugye nem a randalírozók támadtak a rendőrökre – á (!) – nem! Pedig ez a valóság, és mennél jobban takargatják a valót, annál inkább figyelik minden megmozdulásaikat és megnyilatkozásaikat! Titkok- burkolta mélyeken hiba a rejtelem… kitudatlan, mint a végzet! És jön a sánta-kutya meg a hazugember esete, hol a hazug elébb utolérve…

Fidesznél a „nyugalom” (?) - mert nyernek, de ez nem elég nekik – szeretnék javukra „heccelni” már az egész Európát! No - ez nem megy! Jobb, ha belenyugszanak ebbe! Ott (a német is beleértendő – talán már a Fidesszel nem is olyan nagy a barátság) vagy itt inkább szúrják a szemet, tüske mindenik! Igen! – a magatartás, és- mert magukra nincs rálátásuk, ezért ébresztgetik a zavaros- bölcs nagy Vezért! Nála a valóság egyre inkább képzeletivé, gondolativá lesz – valahogy nagyon tétova, s így is szemlélődik…

Így alszik, vagy ébren csak rosszabb? Ha ébren van, akkor miért nem veszi észre, hogy a jog és jogtalanság összekeveredik – a hangulatot megalapozza! És megy a csodálkozás - a sápadt irtózat ellenére is mellőzni kész okainak megfejtését?

Szélhámosok csak, így egyszóval jellemezve vannak! Amit mondanak, annak mindig a fordítottja igaz ez látszott már a 2/3 megalakítása óta!

Mégis csodálkozásuknak adnak hangot, hogy a vélemények ellenük szólnak: „Egész Európa törvényeire kihatnak az olyan kormányok, mint a magyar, épp ezért létre kell hozni az unióban a jogállamiság felügyeletét – sürgeti Jan-Müller Werner, a Princeton-i Egyetem politikai elmélet professzora. Mint írja, a láthatólag javíthatatlan populista miniszterelnökre, Orbán Viktorra mindenfelől záporoznak a bírálatok, újabban még Münchenből is, ahol pedig a politikus állítólag teljesen normális kereszténydemokrata pártja idáig mindig szószólóra talált.”

 

Másként másképp…

Hová is kell az „ingyen-hitel” és az eu-s pénzek többsége?

Földszerzés. „Magyarországon Fidesz-párttagkönyvvel rendelkező új földbirtokosok javára államosítják a kisbirtokokat. - a miniszterelnök családja és régi barátai mezőgazdasággal és építőipari tevékenységgel foglalkoznak nagystílűen.” - írja a Salzburger Nachrichten.

Érthetetlen, ha valamit tudni akarok, akkor a külföldi lapokat kell olvasnom! De természetesen nem állhatunk meg a puszta szónál vagy a szavakat összekötő szólamoknál – nézzük mit ad a gyakorlat, és mit ad Isten? – újszerű megfontolásain, sógor, barát, koma és ki hozzájuk közelálló rokon vagy barát – nékik mindent! Ez volna Magyarország? Az érdek telíti a képet. Eszünkbe jut Ady szava: „És hogyha véget mondanál, hát – akkor sincs vége.” Az „úri-Magyarországgal” szemben lesz még lázadás… válság már elérte kormányunkat is, vagy ez is csak felszíni tünet volna? – hibáin bűneivel, történelmi tévedések sorával az indíttatás… hogy merjünk hülyék lenni?  Nő a nyomor! – ez nem hazugság… persze, hogy Gyurcsány tehet róla (!) – ki más? Miközben, immár három éve Orbán a király! – és hatalmával züllik, bomladozik… „ez az összetákolt földdarab”! Már oly régen volt a 20-as 30-as években, most megint divatba jön - hogy a rend őreivel dobatja ki a képviselőinket, s azokat kinek véleménye még van a parlamentből is…

Reakciós konokságában még az sem ingatja meg, hogy a külföld is ellen- szól (sőt nagyjaikat már nem is fogadja - lásd: Kövér eseteit) – a gazdagok megmentésére, hatalomra jutott Vezér, szerepét jól tudja – erőt mutat és – ha „kap” - már szájal, mert legjobb védekezés a támadás (no – és a visszamutogatás!).

A népirtások mindig listázással kezdődtek.

Ezért is (sok-minden más miatt is) az adatgyűjtéseket elítélem, meg is tagadom… akik ezt művelik gusztustalanul pofátlanok! Ugyanis a visszásságok ezzel nem oldódtak meg – de a csalások lehetősége benne van, hogy még mire másra is felhasználva, azt ki tudja? Hogy bizalmatlan vagyok? És ez csoda? És- ha csak az értelmét nézem nem is a szándékot, akkor sem kaptam választ!

Érdemet meg nem tudom nézni, mert voltaképpen lehetetlen is a nincsre (vagy morzsáira, annak is gyengécske) ily módon „választ” adni! De felmentésükre gyűjtve- a hiteltelenségük okán sem adhatom aláírásomat! Olyasmit kérnek tőlem, amit, ahogy kérik, nem adhatok meg – erőből meg felesleges is…

 

„s elnémít látni, hogy a végtelen
zajlásban minden, ami volt, milyen
tökéletesen jelentéktelen.”
 

Kétes a vigasz, majdhogy nem azt kérik: hazudjuk széppé azt is, ami nem volt szép, remekké azt is, ami romlandó e „műben” – „bűvöljük ezüstté a pocsolyát is”? Komolytalan és súlytalan e tett! Vigyázz, mert furcsaságában is átlátszó és nem talány, hogy a csavar benne a jövőre vonatkozó kérdés után például - hogy így siklatja át a jelenbe, sőt a jövőhöz viszonyítva múltba az időt! Nem tudom, hogy érthető voltam e… (?) - de a jelen-hatalommal félve várt a jövő (a hamiskodásokon alapuló választás, csalásokkal, törvények átírásával stb.), fájó a jelen (mert négy millió ember él létminimum alatt), és kínzó a múlt,(ahogy történelmünkből körvonalazódik egy megint rossz „kormányzói” politika, hol egy-személy kezében minden – éhségkonyhákkal bizonyítottan!). És még írjam is alá?! – hogy a bűnös bűntelenné legyen, hogy kvázi bizalmat szavazzak annak, aki a változókkal bűvészkedik csak! Morális mérlege negatív billenéssel - így csak a magam pusztulására adnék felhatalmazást! Ebbe minden párt beleértendő, akik adatot gyűjtenek – mert koncentrikus körökben szövődik ránk a lét hálója…

Janus-arcú nagyjaink igenlést kérnek – még mosolyognak… csak magukért, de a másik arc már eltorzultan néz le ránk (mert a nép csak teher)… velünk meg a céltalanság-érzet, az ideges félelem, a depressziósok szélsőséges kedélyhullámzása van (mindenféle affektáció és póz ellenére!). Létminimum, emelések (valós adatok ugyan és részben), de hazug a szó mégis – nem beszélnek az ingyen munkákról… hogy már nincs a 47 ezer Forint sem (már nem bizonygatják, hogy abból meg lehet élni, inkább elveszik), viszont van az ingyen robot - igazolásával 22.800 Forint, hogy a fenntartás meglegyen… nem értik ugye? Fényezés megy tovább a deviza hitelesek megsegítésével is - több-szinten is… ajánlások a behajtók felé, de azokról meg nem szól a fáma, akik eladták már lakásukat (évekkel ezelőtt), hogy kifizessék a banki adóságokat, a szolgáltatók felé az elmaradásokat. És akkor még azokról sem, akiknek többet kellett fizetni Kósa és Szijjártó pofázása miatt, de ők mégis nagy mellénnyel vannak, miféleképpen – el sem ismerik, hogy a szart megkeverték! És nekiálltak inkább az egyéni hiúságukon esett sérelmet kipreparálni.

Bár a következő idézet inkább csak a tavasznak szólna, de vehetik magukra is (kinek nem inge…): „rázd a sörényed, ló! bömbölj bika, ríjj patak ágya! ébredj már aluvó!”

 

Rigófütty, csicsergés, zenebona ezerféleségén
Ébred a tavasz.
Füstös ízén
A természet megújulni kész-
Zöld foltjait szövögeti a rét… fák bimbóin még henyén
Hangolódik a fény.
Békesség van?
Csak a macska ragadozókarma mélyült belém,
Tudtul adva közérzetét-
Szeszéllyel gondja, míg elfekvő árnyán
Teljes-érzést rejt a mély-
Addig a testtelen ámulat éltetővalóján
Az elheverő-gyöngeség is megfáradt ébredésén—(szőke)

 

 

Időközi (polgármester választások) megmérettetés és a jobbik máris mellét döngeti, hogy rávert az MSZP-DK együttesre… korai a mérleg, mert kihívója nem lehet a Fidesznek, bár a mérleg hozhat még velük együttműködésre igényt! Eszmeiségük egymásra-találásában éled a Horthy- kép… „vak ügetését hallani… eltévedt lovasnak”!

A közhitből elemezve a történeti igazságokat, legendák szerepére utalva és a jelen meséin koplalva mondhatom: a múlt nagyon fájó (kinek melyik része, az már változó), de a hatalom sohasem értünk a magyar nemzetért volt – mint most sem - mert múltjára nézve mindig kellemes csalásokat és csalódásokat dúdoltat magának…

Maradjunk is a mánál: a szavazatok összeadhatók? Akkor össze is adódnak és győznek, amit a „Jobbik” elnyerhet az csak „júdás-pénz”, némi engedménnyel - hogy eszmeiségét megosztja, mert fogadóképes keresletre talált!  „Áldom az értelmetlen életet”! Alapvonásain a tapasztalat és rideg számításban az érdek… nagy találkozása mindannak, ami összenőhet (az össze is nő). Annyival áttekinthető az egység, amennyivel összezsugorodik a befogadott (majdnem azt írtam: a befogott!) – Meghökkentő újszerűségében ravaszul az érdek – tudatra is úgy csempészett, hogy szinte restellnünk kell, ha nem értenénk meg ezt a fúziót! Uralmuk állandóságában - a Fidesz engedményein kapnak „boldogságot” és „biztonságot” eszmeiségükben? Szomorúságra hangol már az elképzelés is, közérzetem- a létérzés és állapota így is mélyponton… miközben a távolság a hatalomtól csak egyre nő – szürke tónusú, éles hangú világ ez egy szívbajos ember számára (aki már túl van három infarktuson!).

 

„s az emberségen, mint rajta a rák,
nem egy szörny-állam iszonyata rág
s mi borzadva kérdezzük mi lesz még…” (?)

 

Aki nem látja a drámát- szíve rajta… vizsgálódóknak szabadságában áll, hogy a találgatás bizonytalan játékában részt vegyen. Látomás, indulat – határtalanságán, a pesszimizmus szívhangjain a végső „kicsengés”: az iszony! A pirulni- nem-tudásnak és a tisztességtelenségnek olyan készleteivel rendelkezik ez a hatalom, hogy „bátran” mondhatom: minden kitelik tőlük! Ámde a vak erőszak (erőhirdetés, annak fitogtatása) s a felbérelt hazugság sok mindent elérhet ugyan – leigázhatja a testet (lásd a nyomort, a munkanélküliséget, a kenyértelenséget) és gúzsba kötheti a gondolatot (a kultúra hóhéraival) – de tartósan nem lehet képes kiforgatni egy egész korszak értelmét és történelmi küldetését. Magyarország vagy elpusztul, vagy magához tér és öntudatára ébred a nép. Más választása nincsen!

A legfrissebb hírekből:

„Gyurcsány Ferenc szerint súlyosan sérti a választások ellenőrizhetőségét és az eredmény nyílt manipulálására is lehetőséget ad, hogy a jövőben nem lehet betekinteni a határon túli szavazók nyilvántartásába. Ezután egyértelmű lesz a kormánypárti fölény a választási testületekben, miközben a kampány szűkítésével korlátozzák a választók tájékozódási lehetőségeit – véli a volt kormányfő. Beszédét úgy zárta: „Tényként kell tekintenünk, hogy nem lesznek szabad és tisztességes választások jövőre Magyarországon".”

„Működött a kétharmad: elfogadták a választási törvényt”! Ugyan-ugyan… és mikor nem működött, mintha demokráciát sugallna a cím, demokráciát, ami náluk sose volt – egyet mutassanak csak, amit a többséggel szemben nem fogadtak el… Ángyán? És – meg is kapta a magáét! A birkahad mindig és mindenre egységes- ezért hívom a 2/3 diktatúrájának a törvénykezést!

 

2013.04.09.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 44
Tegnapi: 74
Heti: 44
Havi: 4 344
Össz.: 373 455

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: "Pocsodalmak"...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »