Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

Orbán fele-mássága…

 

Látni vélem és érzem is, hogy nagy változás előtt áll az ország. Igen, mert Orbán az EU-val úgy húz ujjat, hogy a kilépést ők mondják ki (provokál). Az EU ezt nem fogja megtenni – nem érdeke ezért Orbán azt tehet, amit csak akar ott is. Fellázít, és maga mellé csatol egy két országot, majd az EU alaptörvényének megváltoztatására tesz javaslatot… és a „pénz a mienk” (!) – továbbra is, miközben az elnyomott emberek - idehaza - nyomora és szenvedése a szokottnál nagyobb lesz… a ráébredés még várat magára, de érik (és csendben még) – akarattá hogy legyen, ahhoz nagyobb felháborodásra van szükség! Erre már Marx is csettintene, bár a helyzet még koránt sem forradalmi (csak van valami!) – ugyanis ezekhez szükséges kell, legyen, hogy a „felső rétegek se tudjanak” a régi módon élni. De mert ők tudnak: a langy-pocsolyában jól elvannak, még dagonyáznak egypár évet, aztán a válságok jóvoltából rájuk szakad az Ég (és utánam a vízözön)! Mert ugye látható, hogy a politika erőteljes válsága következtében mivé lett… akár az országgyűlést nézem (pártgyűléssé degradálódott az EU-val szemben hozott határozat miatt is), akár a koncepciós-pereket (kormányutasításra hozott ítéletek, mert félnek Gyurcsány feltámadásától – minisztereit ítélik el, majd sorra kerül a főnök is? - a narancsosok és a Jobbikosok közül sokan már előre dörzsölik a kezüket). Várom, hogy bejelenti a rendkívüli helyzetet és akkor választani sem kell! – mert már csak ez következhet, minden mást kimerített!

Répássy Róbert véleménye az EU-ból való kilépésről:

„Isten ments, hogy egy ilyen folyamatban Magyarország játssza a főszerepet. De persze a szétesésre  fel kell készülni, arra meg pláne, hogy az unió a mainál lazább szövetséggé alakul.”

Kovács László: A kilépéshez népszavazás kell… „Orbán a jogállam tudatos lerombolásával a saját korlátlan és ellenőrizetlen hatalmát igyekszik megvalósítani. E törekvésében jelent számára komoly akadályt az európai intézményrendszer.”

Vona nyilatkozata: „Orbán Viktor, miközben a nemzetek Európájáról és a nemzetek megvédéséről beszél, valójában folyamatosan felmondja az integrációs leckét, és egyetlen fűszálat sem tesz keresztbe az Európai Egyesült Államok létrehozását célzó folyamatnak.”

Vágó Gábor: Birodalmi gömböcöt hizlal. Miért lépne ki?

„Saját hatalmi legitimációját alapozza meg azzal, hogy népvezérként kiáll, s nekimegy az általa kreált ellenségnek. Természetesen esze ágában sincs kilépni az unióból, tud számolni, tisztában van vele, mennyi brüsszeli pénzt lehet a Simicska-féle birodalmi gömböcön át a saját rendszere hizlalására fordítani.”

Karácsony Gergely: „Tisztában van vele Orbán is, ha kilépnénk, nem tudná finanszírozni sem a klientúráját, sem az országot. A miniszterelnök folyamatosan köpködi az EU-t, szabadságharcos retorikával fedi el a valódi problémákat.”

Molnár Csaba: „Az ő fejében nem Magyarország, nem a magyar emberek és nem is az Európai Unióról áll a történet középpontjában, hanem Orbán Viktor. Ő egy önhitt, önimádó ember, s úgy tetszik, azonosítja magát Magyarországgal. Ami komoly probléma /…/ Egy ilyen ember lelkivilágába simán belefér, hogy visszavágásként megpróbál mindannyiunkat kivezetni az Európai Unióból.”

Nekem meg az a véleményem, hogy ebben is kettős a szerepe, mint a beszéde - ”úgy ébredt, mint alvó agyban a túlvilág” – a megfoghatatlant akarja és sugalmazza, hogy egy fantáziátlan-képnek adjon helyet agyában, mely feszíti, ahogy „halk izzása a testi kéjnek, amit hajnalban feszít a vágy”, mert a kisebbrendűségi-érzése és a becsvágya is eleve kompenzálás – erre predesztinálja.  Hogy- mint észlelőt, magát adja egy ópium-ittas Horthy szellemnek, hogy „káprázatában” és egy prezidenciális szerepben születhessen újjá. Ebben az EU nem kívánatos, nem is kell, hogy nyakára járjanak holmi ellenőrzésekkel – azokat amúgyis „leépíti”, mint anno az IMF munkatársait…

Mesterházyt idézném: „ezt a szemét rendszert lebontani harc nélkül nem lehet”! Az mellett, hogy igazsága van (egyet is értenék) – de- ha 2010-ben nem magukkal lettek volna elfoglalva és a tények, már akkor is tények voltak fel sem kellett volna építeni ezt a rendszert és Orbán mehetett volna… kevesebb „befektetéssel” lemondásra kényszeríthette volna (csak három ok: csalás a választáson, nyitva tartás és buszosztatás – a kétharmad okán, és a kizárólagos hatalomra való törekvése a Fidesz kormánynak). A demokrácia leépítése már akkor is látszott – mindenáron-való bűnbakkeresés, Budai vért izzadt miatta (igaz jó pénzért), csontvázak, a gazdagoknak való juttatások (ami a mai napig tart), adók, családi kedvezmények, banki megsegítés (csak a pénzeseknek kedvezett) – most itt a rezsicsökkentés (amivel nem volna baj, de ez sem másként, a gazdagoknak igencsak hoz a konyhára- átlagolásból a boltban nem adnak kenyeret! És ezek még csak töredéke annak, amit szemétségnek mondanak az emberek… Szeretném tudni a harc alatt Mesterházy vajon mit ért? Orbánnál tudom: betegség (!) Háborúzik, harcol, megvéd - stb. holott senki nem támad - orvosi eset…

Választásról Erdélyből Magyari Lajos „tollából” a Székely Hírmondó is mondja a magáét

Gyurcsányról: „Gyurcsány Ferenc tündöklése pesti és budai csehókban fog véget érni. Körülbelül annyi híve maradt, hogy egy tágasabb vendéglőcskében kényelmesen el is férnek.”

Nemkülönben Orbán is a romkocsmákban…

Na, Te székely hírmondó (mondom én) most aztán nagyra nőttél a Fidesz szemében! – Ha a székelyember ilyen volna én es mesemondó vónék – ekkor dógikat es eszeapritsák Kövér segittségivel  – hogy a gút üssön meg!

Azután persze nem kíméli a többieket sem: hogy „már senkinek sem kell, s egyre nyilvánvalóbb, hogy egykori hívei, alattvalói, lényalói, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila is ellene fordultak, s most a farkastörvény úgy szól, hogy – jobb zsákmány híján! – a sebesült falkatársait is fel lehet falni. De hogyan is áll ez az egész „demokratának” nevezett vircsaft, amely példátlan hataloméhséggel készül a jövő évi választásokra? Ezek soha nem fogják észrevenni, hogy a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai hármas hatalombitorlása és országrombolása után végleg lejárt a történelmi szerepük, s már ellenzéknek sem igazán jók Magyarországon, mert aljas módszereikkel, mocskos szájtartásukkal nem méltóak rá, hogy az Országháza küszöbeit is átlépjék?! A véresszájú Szanyi Tiborok, a hazug Gúr Nándorok, a kétkulacsos Bárándi Gergelyek ideje leáldozott Magyarországon, s a tolvajságból és megélhetési politizálásból „tengődő” szélhámosoknak végleg befellegzett. Gyurcsány most mini-Hitlert játszik, s Magyarország törvényes miniszterelnökének nyugodt álmát kéri számon, mondván, hogy az ország peremvidékeit járva, rengeteg nyomorúságot, szomorú szegénységet tapasztalt. Így igaz! Mind ők okozták, s ha a jobbközép kormány még nem tudott teljes mértékben megbirkózni a Gyurcsány-félék országrontásával, eggyel több ok arra, hogy a nemzeti elkötelezettségű kormánynak újabb mandátumot szavazzon meg az arra jogosultak többsége, hogy a tolvaj posztkommunisták és a nemzetidegen liberális kártevők dúlásainak következményeit felszámolhassák. Más út nincs. A Jobbik szélsőséges pattogása sem az.”

Magyari ki nem magyar csak magyarkodó „valaki”… „kövéren” felkészűlt!

Hát ilyen volna a székely? Ettől a nyikhaj-terrorista- tollforgatótól biztos jobb! – bizton állíthatom!

Valahogy kezdem kedvem veszteni, hogy „ezekből” (mett rosszul ment dógik) egy szűk- nagyon szűk körön kívül bárkit is megismerjek… mert a kégyó es a kégyóbőrből hónyaljig kimaradt, hogy véleményt mond es hitványul es hitvány Ádám-maradékként eszemorzsol, hogy őt esszeaprittsák…

Te Lajos! - nagy művésze vagy a tollnak, a „piros”- szabadságban nem-hívő ember, ki a Fidesszel vallja a „derűs” jövőt, de könnyű léptű békét sem áhító, töretlen jellem sem- nem vagy bizonyosan. Igen-csak megpróbálhatott az idő! Több szót nem is érdemelsz… kibicnek semmisem drága!

Amerikai kongresszusi képviselő Christopher Smith republikánus képviselő véleménye Viktorunkról:

A magyar miniszterelnök „rendkívüli, hatékony, szilárd erkölcsi alapon álló politikus, aki szenvedélyesen munkálkodik azon, hogy előrevigye Magyarországot" – mondta.

Az Egyesült Államokban okkal tekintik sokan olyan európai vezetőnek, akinek a pályája felfelé ível - tette hozzá. Nyilvánvaló, hogy minden alkotmányos újítás, sőt egyszerű törvénymódosítás is apróbb változtatásokra szorul. Hozzátette, Orbán Viktor a hagyományos értékeket védi, és vannak az Európai Parlamentben és az Európa Tanácsban olyanok, akik nem értenek egyet ezzel, de - mint mondta - ilyen a demokrácia.” Hozzáteszem: ami szar, az szar – akárhogy nevezik azt vagy nevezik akár nemesfémnek, mert ha ismerné a viszonyokat és a demokráciánkat, ami diktatúra nem mondott volna ekkora blődségeket! Nagykövetük tudna mesélni neki, miért nem kérdezi meg?

Elolvastam, és azt hittem rögtön lehidalok… már várom, hogy mikor lesz szentté avatása… Marx után szabadon Orbán zsenialitása abban rejlik, hogy mindenki másnál előbb tudta levonni és hajthatatlanul érvényesíti is azt a következtetést, amelyre a világtörténelem tanít: a harc az, ami kétharmados erejére támaszkodik, merthogy megtanulta „helyesen” felmérni „sikereit” és most már „kis-gömböc” módjára feltartóztathatatlanul növekszik! Amerikai háttérrel bizony a győzelemhez vezető út biztosított, ámbár ebből már nem biztos, hogy kelet felé nyit… lehet, magánrepülővel meglátogatja az Amerikai kongresszust (átveszi a soron következő kitüntetést), mert ugye ilyen a demokrácia (?!) – hol kifordítom… hol meg be! Lám! – mit tesz, ha egy kormány jósdát működtet!

Miért is?  – mert magyarázni azt tud, és jósdai sugallatra megmagyarázza majd a bérrabszolgaság lényegét, feltárja előttetek is fejlődéstörvényeit (kérjétek meg kedves Amerikaiak, oly irigylésre méltó), és mert megtalálta azt a társadalmi erőt, amely képes arra, hogy egy új társadalom (ami régi, de benne kormányzó vagy prezident lehet) alkotójává váljon.

Örülnék, ha Amerika befogadná, s ott gyakorolná tovább az istenekbe, ördögökbe, csodákba és más effélékbe vetett hitét… pár év után viszont megkérdezném Christophert, hogy még mindig tartja véleményét?

 

 

  Csonka ország, csonka érzettel...

                          

                          Csalás egymásra vicsorg a maszkolt-arcokon.
                           Itt időz történetlenül a hatalom, a szerződéssel-
                           nyűgözve átremeg határtalan...
                           s vágyain orront, ha más a vélemény- mert gonosz
                           és hitetlen jövőképpel képed fel
                           az elszakadás pillanatának ott
                           a felismerés... egyáltalában nem is létezem.
                           Nem is vagyok ember, csak együtt- gyáván rossz,
                           hol hazárd-közért, számítással ügyetlenkedhetem?—(szőke)
 


2013.07.06.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 51
Tegnapi: 74
Heti: 51
Havi: 4 351
Össz.: 373 462

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Orbán fele-mássága...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »