Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

Meghallgattam Mesterházyi évértékelőjét!

(…ami az elmúlt három évről szólt…)

Elő- és utóíz…                           

Ebben az országban már nem lesz béke… a jelenlegi vezető párt (a Fidesz) tíz-körömmel ragaszkodik a hatalomhoz, de a gyakorlásában és elképzelésekben semmivel sem különbek, mint az átlagember, sőt – helyenként még annyit sem tudnak, mert hiányzik az ismeret (mert nem bőrükön tapasztalják az épp aktuális rosszat, amit a jelen még törvényeivel is alátámaszt)!  Általános megfogalmazásban – talán ennyi…

A másik oldal az un. szocialista – vele meg az a baj, hogy ők maguk sem értik (nem is tudják a definícióját) – összekeverik a kommunistával (azokkal egyenlőknek sorolják be) – értékeivel azonosulnak? A fenéket, hiszen, ha nem ismert a definíció, akkor értéke sincsen.. a régi értékkel nem mérhető, mert abba a magántulajdon nem fér bele. Huh! Nagy semmi ez a fogalom a mai értelmében… hacsak nem találunk más magyarázatot e szónak. Pl.: a magyarországi baloldal csak „egy humanista és közösségi értékrend jegyében” alakítható újjá… az MSZP egy „új középosztály” pártja lett (miként az európai parlamenti választás is igazolta) – és most jön a csavar, mert a gyakorlat azt mutatja, épp kapitalizálódnak (már a forma is rosszabb az eredetinél – gyakorlata kérdéses marad… egyelőre.)!

„Az összefogás azt követeli (hol az összefogás? - és ha volna - szerintem csak követelné! Feltételezve, de a jelen hatalomban nem megengedve…), hogy az állam támogassa a közösségi tulajdon minden formáját, illetve a közösségi gazdálkodás lehetőségeit, melyek a tőkétől és az államtól független gazdasági kezdeményezésekként jelennének meg” (valamiről lemaradtam volna? Ez egy új marxista irányzat?). Szegeden hangzott el még 2009-ben! Felülírta az Orbáni jelen (még akkor is, hogy náluk egy katyvaz minden)!

Ez a mondat igencsak nem helyénvaló a mostani MSZP-s felfogásban… gondolkodásmódjukban a mondat tartalmától teljesen eltérő tartalommal bírnak! - a magyarországi baloldal csak „egy humanista és közösségi értékrend jegyében” alakítható újjá! Bár emberszeretet mondva, az emberiesség kirakatba, az emberi méltóság tisztelete foszlányokban és érdeknek szolgált… az erkölcs mai fogalma meg igencsak vitatottan jelenik meg náluk is…

Szavak vannak tartalmi és érzelmi felfogás nélkül… értelmezhetetlen a kialakult „kép”! Baloldal – baloldali? - maga az a fogalom, hogy „baloldal” vált teljesen értelmezhetetlenné és felismerhetetlenné. „Ha nem lennének a régi, megcsontosodott és megrögzött hazugságpanelek, már az égvilágon senki sem használná a „baloldaliság” és „baloldal” kifejezéseket. Nincsen olyan, hogy baloldal. Nálunk egészen biztosan nincsen. Volt talán valaha…” (!) (Bayer)

Adynak elég volt leírnia, hogy „Mióta ember néz az égre, Vörös csillag volt a reménye” – és baloldali lett belőle. (?) Jaj!

Bayer azt írja: „S ott volt aztán József Attila legnagyobb tévedése: „Tőke és Fasizmus jegyesek. Drága Attila – minden külön értesítés helyett – íme, a való: tőke és baloldal jegyesek. A globalizáció nemzetközi tőkéjének legnagyobb szajhája a nemzetközi baloldal.”

Na - most van baloldal vagy nincs baloldal? Mert - hogy a célok és hasznok világában, e jelenben (a jobboldalra is érvényes – sőt kifejezetten most csak rájuk) túl korán, túl-sok… túl-közeljutott hozzá! És mert, ha van bal - kell lennie jobbnak is (szerintem pont közép nem létezik!) – s „aki itt még örülni tud, hazug, gonosz vagy ostoba”! A jövő is csak azé lehet, aki még gonoszabb ebben a világban…

 És akkor eljutottunk a szélsők taglalásáig… valahogy hányingerem van a lehetőségtől is.

Sokan felhívták a figyelmet a szélsőjobboldali veszélyre is, mely szerintük hazug, erőszakos irányzat, mely széthúzást szít a társadalomban… és igazuk is van! A „hungarista” mozgalom – szervezete épp Szálasit istenítené… jajgathatok már magamban? Kinek- minek ez a sok történelmi hamisított képtelenség, amikor épp a mélypontig ér a közérzet? Baromság az egész, mert túllihegnek mindent… itt be is fejezném. Nekem nem hiányzik a történelemből ez a rész! Nem ad értelmet, hitet, tisztaságot… devalválódott léttel az érdeklődés elmarad (bennem)!

 

MSZP évértékelő!

Nézzük hát – vendég Viktor (pont a Viktor?), na - jó helyes, hogy meghívták csak vicceltem!

Lényegre hát! Lássuk a közélet „porondját”! És Szergej… az EU-ból!

„Hazahúzó”- kampány-rajt… és máris felmerült bennem egy kérdés: értékelhető-e az, ami értékelhetetlen? Lehetséges-e egy olyan alkotmányos környezetben, ahol mindig a Fidesznek van igaza?

Egy ünnepség fényében (mondhatnám is, hogy nem semmi!) – megadták a módját rendesen. Politikai deklaráció: a jó szomszédi viszony!

Véleményem:  V. Ponta meghívása pozitív, élét vették vele a Fidesz Erdélyi ámokfutásának és egy emberi- egymást tiszteletbetartó hangra váltottak, ahogy a Román Miniszterelnök hozzászólása meg is alapozta, mert diplomatikus és emberi volt! Bizony ez még szavazatokat is hozhat – nem is keveset!

Szergej…(bocs’ nem tudom a teljes nevét) az EU-ból szintén kedves szavakkal adta (alapozta) meg beszéde hangulatát… szolidaritás az MSZP-vel. Egyenlőség Európában, mint cél és nem a „forradalmi”- megosztás, mint a Fidesznél!

Gúr N. kezdte: összeszedte a valót egy részére utalt is (időhiányában felsorolni sem lehet, nemhogy előadásban egybefogni) – ahol egyetlen esély az MSZP! (?)

Kunhalmi Ági! Oktatáspolitika hibáit vette sorba…

Szeged polgármester… Tóbiás beszéde! Hinni kell önmagunkban! A baloldalnak helye van az országban! Tapasztaltság, hit, türelem – egy-lendületben erősödött… félúton vagyunk mondta, míg a Fidesz tévúton jár! – a múlt nem győzi le a jelent, a jelen meg nem győzheti le a jövőt! Figyeljünk egymásra.

Közbeszúrt véleményem…

A változás elkezdődött… ez igaz! Valamilyen szinten bizonyosan.  A három év a pártban nagy munka lehetett – elhiszem… de a parlamentben a három év semmittevés volt – ez7t nem bocsátom meg az MSZP-nek! „Nagyszerű” volt, értelme semmi! A Fidesz által feladott magas-labda nem lett leütve már az elején: 2/3 és a kizárólagos hatalomra-törekvés valósága, no- és a választási csalással szerzett hatalom, hol illegitimmé lett a Fidesz kormánya…

Történelmi lehetőség volt már akkor – mára már fakult fénye, legitimitásához asszisztált az MSZP is, sajnos, ezért nálam hiteltelen lett, az ünnepély ellenére is. Nem győztek meg!

A Fidesz kidolgozott már minden technikát a választási győzelemhez (nagyon hülyének kell lenniük, hogy veszítsenek!) – bár külföld felé még csinálhatnak problémát és bukhatnak is: nem is kicsit! De ha nyernek legitimmé váltak végleg, mert lemossák magukról azt a gyalázatot – ami 2010-be maga az igazság volt! Ugyanis egymásután kétszer nyertek és megint lehet, túlnyerik magukat! Az MSZP hatalma, amúgyis rövidéletű lehet, mert a zsírosbödön tetején Matolcsy ül! Pénz nélkül semmi nincsen… Mesterházy meg nem való miniszterelnöknek (nem iskola kérdése)!

Bizonytalankodom? Nem! Nem bízom! Bizonytalankodunk, hogy nem akarunk szavazni? Félünk, mert még egy kísérletet már nem élünk túl!

 

Mesterházy…

Méltatások… udvariassági körök – mint ahogy az már szokás ilyenkor! EU-ban nem szabadság- harcolni kell, de együttműködni igen! A 2012 az elrugaszkodás éve volt a Fidesznél, sikerült is elrugaszkodniuk… mindenkitől!

Emberi példák: merthogy igazságtalanság és kilátástalanság van… pécsi, miskolci debreceni példák…

„Változást akarunk” – mondja! Tények: jobban teljesítettek a szocialisták a nyolc évben, mint a Fidesz (összességében). Orbán 2033-ra ígért csak jólétet! Lám! – a felcsúti Maradona szerint a jólét csak őket illeti meg!

1. erős demokrácia kell. Jogállam, független igazságszolgáltatás, önkormányzatok és önrendelkezés.

2. erős gazdaság. Beruházás- munkahelyek – bér!    

3. igazságos társadalompolitika végül…

Bizalom helyreállítása. Szabályok – átláthatóság – kiszámíthatóság. Felelősség – egyensúly – szabályozás… állam – piac – fogyasztók. Korrupció visszaszorítása, oligarchák vége!

Felelős gazdaságpolitika nem cél, eszköz!

Idősek helyzete: tisztelet – az MSZP megadja, kötelességének érzi. A „Fejlődés és a Szabadság programja… az MSZP a „legek” pártja!

Profi volt a rendezés és szép is!

Véleményem: Orbán ellenében nagyon nehéz lesz – megfeledkeztetek egy lényeges dologról (statárium- adta különleges helyzetről) ez a rendkívüli állapot, ugyanis a Fidesz, ezt játssza el, hogy támadás érte őket! A székház kapcsán – amint tudjuk hazugság volt… Kósa nem merte bemutatni az újságíróknak: hazudott inkább, most meg már készülődnek a védelemre!

Harcias uralommal – izomból építkezik a kormány (mert uralomra termett Orbán?), mert így érzi lelke felsőbbrendűségét! Méltánytalan az ellenzékkel és azokkal szemben, akiknek más a véleménye munkájukról… kíméletlenül elbánik velük- uralomra-vágyásban a társadalmi elzárkózottságot emelte törvényerőre. Nem gentleman csak egy „úr”, kiből hiányzik a lovagiasság, figyelmesség, udvariasság, az őszinteség és nyíltság (burkolva összezavar mindent), nincs kötelességtudás sem népével szemben (elvesz és megszorít), férfias helytállás és becsületesség a mesében létezik és mindig újabb keveredéssel elégíti ki eltévelyedett lelkét! Önámítás lett a „köz”felfogás! „Eredményeiből” a kudarc mi realizálható, ezzel viszont nem pótolja a múltnak sok mulasztását- sőt! Zavarossága miatt újraértékelhetővé vált a nemzet fogalma, tisztázásra és elhatárolódásra!

Mámor, édes mámor…
Remegés oldja még elszórt életjeleit-
Feloldó- közegében homályosak a szavak,
Tétován formát ölt a hang,
Míg teljessé válik
Az ébredés, hogy részeit egybe alkossa
Az idő és anyag —(szőke)
 

 

2013. 03. 09.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 44
Tegnapi: 54
Heti: 360
Havi: 3 505
Össz.: 372 616

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Meghallgattam Mesterházyt...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »