Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

 

 

Orbán és az előrehozott választás...

 

Hangod farkasüvöltés, dúvad mancsa markod.

S kétlábon járkálsz. - Itt valahol hiba van.”

 

...ám büszkeséggel a sorsok iránt

e nép mégis így – nyakig a rosszban -

 

Orbán Viktor tudatosan tervező, megfontolt, ügyes, elitista manipulátor, a rendszeréhez hű új uralkodó osztály megteremtője.” /TGM/

Én azért a tudatosságot megkérdőjeleztem eddig, hittem, hogy mások és köztük tanácsadói- néha bizony beviszik a „nádasba” (a sűrűbe) - ahonnét nehéz kijönnie egyedül. Mert bár Orbán egyedül szereti a bonyolult helyzeteket megoldani, ám vannak ritka helyzetek, ahol másokra szorul. Tudatos? A fenéket az... semmilyen tanulmányt, elemzést, fel nem mutatnak, kapkodnak, tesznek valamit- a „dolgukat”- amit hívnak annak, ami felforgat, ingerelő-

...lásd a legutóbbit, a CSOK-ot, de az előbbiek sem vallanak tudatosságra csak a népszerűsítésük irányait mutatja... (rezsi és banki dolgaik)

Gazdaság hazugságpillérei repedeznek, itt- ott már ketté is törtek, lefülelve Orbán, Varga és a többi is benne, majd jött a migránsügy... politikájukban a hangsúlyt az idegenellenességre tették – bejött – sok a birka és a hívek szépen visszaszállingóztak...

- megtartásukra több energiát fordít most Orbán, mint a gazdaság megújítására. Épp hogy döcögünk még- persze mutatni kell valamit s ezért a statisztikai számokat írják pozitívra. Az MNB tartaléka fogy, ha lassan is, különböző szépítő kitalációkkal fedik le a tragédiát, mert nincs pénzük - elég... ami még van, az kell másra, sajátnak... sok itt a baj a gazdálkodással, megfontolás benne nem volt, és nincs is csak valami büszke-vágytól hajtott akarat vitte Orbánt a stadionok építése irányába. No- és Matolcsy ideje is lejár majd, ezt se hagyjuk ki a számításból, nélküle nem lehet pénzük!

Most bedobták az előrehozott választás kérdését, ha kedvező a fogadtatás (és miért ne volna az, híveik körében) – akkor a gyakorlatát kezdik mérlegelni – no- ez az, amiben nagyok, amiben van gyakorlatuk... a felismerés, és a csalás- hogy itt a lehetőség egy össznépi átveréshez és Orbán teljes kiemeléséhez (király!) - most a migráns-politika kapcsán népszerűek- ki kell használni, mert a győzelem biztos... nincs ellenzék, nincs váltópárt, nincs egy karizmatikus személy más itt mint Orbán és egyedüliként.

Győzelem és hajrá!. Ez bejön. Miként ott a csalás lehetősége is, a sok birka, aláírta a kvóta miatti ellenkezésre- megtagadásra való felszólítást (ok, ez- az ezer-valahány-száz-ember lett volna?- a fenéket!), az aláírók adatait fel lehet használni a választásoknál is. Tehetik, hiszen rajtuk kívül senki nem ellenőrzi azokat, hogy honnan és miként kerülnek kitöltésre a meglévő adatok. Sajnálom, ez így van, bár tagadják.

Nekik- ezt kell tenni, hogy a becsület és tisztesség lovagjaiként mutassák meg magukat a népnek, a világnak, miként és újfent megint ők jönnek ki elsőként... és megerősítve harmadjára is. Innen lesz tudatos minden vele... igen – mert jön az orosz minta- az elnöki vezetés, hová egyenesútja lesz – már-már Európát is vezetni szándékozó – Orbán úrnak. Mindenesetre a miniszterelnöki pozíció olyan módon kerülhet megerősítésre, hogy mindent felülmúl akaratával Orbán (mint eddig is). Kész az igazi diktátori kép! A tisztség viselőjét elég, ha Orbánnak hívjuk, hogy tudjuk és a világ is tudja meg, megfellebbezhetetlen népszerűsége, és döntései mögött mindig ott áll a nép (ja – az a kétmillió!)!

Ezeket a határokon kívül senki nem mérlegeli, csak azt, hogy elfogadása megerősítve, akarata immár „szent” – idehaza népszerű... a nép megelégszik a morzsákkal. De a bonyodalmak most következnek- minekutána, ha nyer megint – nincs meg a hogyan-tovább útja a folyamatoknak. A világban mint Észak-Korea- leírhatjuk magunkat! Pláne, ha az EU tagságát is felteszi egy-lapra!

Ilyenkor vagyok bajban, mert nehéz újakat mondani, mindent leírtam már Orbánról, ekként nincs új a nap alatt, aki még nem ismeri, az majd megtudja (hisz akkor, eddig- valahol burokban leledzett) milyen a diktatúra, milyen lesz a szeretett Vezér, ha nem lesz sehonnan támogatásunk... Kína nyűglődik épp, az Orosz harcol - és a pénzünk vészesen fogy... más mindenkivel, akiknek segítsége szóba jöhetne, azzal összevesztünk, lásd Amerika... stb. Nem is folytatom, és ha tekintetbe vesszük a munka komplex voltát, akkor teljesítményét is teljesen másképp fogjuk látni.

A tények értelmezése vagy csoportosítása azt igazolta, hogy az attitűd megvolt, mielőtt a fajlagos értelmezés létrejött. Tiszteletreméltó az, aki nem megköveteli magának, hanem kiérdemli azt, miként a tényeknek önkéntelenül kedvező értelmezést adunk... szervező funkcióját tekintve és az azonos feltételeket csak mutatva, annak bizonyságául, hogy legyen bár adminisztrációja sikeres vagy sikertelen, az attitűd fontos tényező benne. Színház a világ és Orbán jól játszik benne, a publikumot meg nem lehet eléggé lebecsülni!

Ez nem azt jelenti, hogy tényekben, tárgyi bizonyítékokban nem hihetünk, csupán azt, hogy el kell különítenünk az értelmező elemeket a tényektől.

Egy elfogulatlan személy a tényeket különbözőképpen csoportosíthatja és meg is határozhatja, akként- hogy melyik értelmezés felel meg a valóságnak. Orbán környezetében nincs elfogulatlan személy, ő maga sem az, bárha nem is válogatja a tényeket, de váltogatja érdeknek megfelelően szubjektíven sorolva be azokat... objektivitás nincs. Információk tömegéből Orbán nem tudja kiszűrni, hogy a seggnyalás milyen intenzitású, így összhangba sem tudja hozni a ráutaló tényeket- miként válogassa azt meg, csak a hiúsága felé számítható, miként vegye semmisnek- az meg az ellenzék felé szűrt... ami igazság mégis benne, hogy a tényeket mindenki elfogultan válogatja. Tehát, ha kampányol majd Orbán- nyerni fog. Az előrehozott választás mögött felsejlik valami más is, hiszen az EU-s pénzek nem végtelenül kaphatók, egy idő után nem lesz, a határt ebben is látni kell és a következő ciklust már viheti is az ellenzék, csak ezt kell megnyerniük még, a későbbieket „majd-meglátjuk” alapon „ahogy esik úgy puffan” kezelik! Aztán bukik az ország és az már a nyerő bűne lesz! Orbán kikezdhetetlen... bár elnyomás felőle kedvezőtlen hatásaival mutatja magát, reakciókban, hangulatokban és előítéletekben, az érzelmi reagálások elfedik azokat. A nép észre sem veszi, hogy megint belesétált egy csapdába... többnyire azt hisszük, hogy véleményeink kizárólag gondolkodásunk vagy okosságunk termékei... az okoskodást pedig a véleményeink megvédésére használjuk. Orbánnak mindig voltak és lesznek is érvkészletei – ész-okok, ha hatnak is az attitűd a fontosabb tényező... mutatni pedig- nos ebben jó Orbán... világosan látja aki látja - és belátja, hogy az érzelemnek van nagyobb szerepe, és erre játszik a Vezér... hogy miként feltűnő mértékében, így előbb hiszünk vágyainkkal megegyező, mint logikusan hangzó állításokban, csak azt az információt keressük, ami már a meglévő rokonszenvünket (már akinek van ilyen) igazolja, s az ezzel ellentétest, máris hajlamosak vagyunk semmibe venni! Amikor óhajok, kívánságok lépnek be a képbe, a logika megszenvedi. Az érzések logikája viszont Orbánnál (ezt bizony jól manipulálja) - és abban nagyszerűen el van, hiszen ebben van a tudatossága, hogy hogyan „békíthetők” össze az egymást kizárónak látszó állítások, így respektáljuk az érzelmek tekintélyét (ehhez kellenek a kettős-szavak és a pávatáncos magatartások)! Orbán egy körben forog... mindig aszerint, hogy a a kalapból mit kell előhúzni, hogy tetsző legyen... cirkuszt a népnek és ebben óriásit alkotott! Kenyeret mellé adni, ha nem is tudott, de morzsákon még el van a nép. Így csönd van, az ellenzék meg fújhatja a magáét... mint én is a magamét. Ettől még Orbán a Vezér és az is marad. Európa meg meghajol, mert nem értik a mögöttest, nem értik, hogy a politika nem a becsület mezeje... viszont az érzések logikája tiszteletben tartja az attitűdöket, mivel a viselkedés az attitűdöktől függ, ezt a fajta logikát nem szabad szem elől tévesztenünk, ha az emberek és az EU viselkedését kívánjuk megérteni...

Orbán felkészültségben ha nem is jó- de nem is rossz, de intelligenciája- hagy kívánni valót maga után, merthogy most Európában a szart keveri fel, és ellenségképeket festeget – tapasztalata adja, hogy tudja- mi az, ami változtatható (még) - befolyásolásának mértéke nagymértékben attól függ, hogy az azonos kultúrájú népek tendenciák- milyen fokon ellenőrzik és tartják számon őt... elfogadják, és ez néki éppen elég... (lásd a Lengyel, Cseh, Szlovák)

TGM véleményéhez egy megjegyzés még: „Az minden esetre igaz, hogy a Brüsszel által is kistafírozott milliárdos Altus vezér nagyon messze áll a szocialista internacionáléban megénekelt éhes proletár zsánerfigurájától, ilyen módon elképzelhető, hogy a balos megmondóember megtalálta a jobboldal új vezetőjét.” De nem miniszterelnökként és még-inkább nem államelnökként. A kép ugyan körvonalazódik, de Gyurcsány még nem építette fel magát és úgy néz ki, nem is fogja- indoka egyszerű, mert nem tudja! Még egyszer, már nem kerülhet kormányba, ez bizonyos... az éhes proletár képe meg az idő által elmosva – homályba veszett – no- nem azért, mintha nem lenne éhes ember, hanem mert az idők szava lett más, miként- már van szocialista tőkés és van konzervatív munkás is... új a világ, ám Gyurcsány egyfajta polgári-világ híve és soha nem volt, nem is lesz proletár... mint mondotta is (nem szó-szerint): Európához tartozva, kicsit unalmasan- kényelmesen, de jólétben! Jelen helyzetemben el is tudnám fogadni, de a banki tartozások- a hitelek kapcsán nehéz elképzelnem az unalmat, és főleg a jólétet vele. Mondott valamit, ami soha nem lesz... mert nagyot változott a világ 2009 óta... lemaradt volna az észlelésben, ám mint demokrata, ő sem panaszkodhat... kitömték pénzzel rendesen! Egyszóval nincs ellenzék... a „Jobbik” nem mérvadó már- vagy még (?) - lejáratja őket Orbán, de szövetségesként- azért fogadva lehetnek még... elhittem- eddig, hogy így is lesz... immár- őszintén, nem tudom mit higgyek el velük kapcsolatban... mert-hogy sehova sem sorolhatók, a „szélső” jelző sem állja meg a helyét, hiszen középre futnának, ha Orbán hagyná...

A többi mint az LMP, szapulja Gyurcsányt, hogy van ő - és egyáltalán - és nélküle talán - és akkor más lehetne a politika... vicc kategóriája! Az „Együtt”-es tiszteletre méltó mindenképp, de kevés a vezetéshez... ennyi most! - és már mindegy is, hogy melyik kutyának van két farka!

 

reménytelenséggel lelkembe

 

...rám hogy szakadt a gond

legyen az jól fejembe nyomva

fájdalomra

húsba vájva mosolyogva...

- így okol a ma -

s ekként porcikáim sajgása

valóságomat két-tenyérbe fogja

míg a remény

már-azért-sem

„a hánytorgó szervek szédületében”

türelemre mint gyáva csak lapulva -

ám

háborog a firtatott- a rend

miként a szépet rendre lopja meg

- de miért rám-horgadva...

mégis

miért

ha így adja

borzongását

ím' a test libabőrrel tele -

miért

arra

ami eddig épp volt benne?

- és én azt hittem

hogy titkaim

segítenek valamit -

de szánalomra sorolt az érzet ma

feledéssel átitatva

mert a tett

homályt borított

s bensőmben terjed

...legfőbb részre dermedt

már az érzékek frigyét mutatva – (szőke)

 

2016. 01. 12.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 120
Tegnapi: 74
Heti: 120
Havi: 4 420
Össz.: 373 531

Látogatottság növelés
Oldal: Orbán és az előrehozott választás...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »