Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

Kakofóniáin…

 

Volt idő mikor a sorstalanság érzetét tapasztalta a többség, volt idő mikor padlássöprés adott enni – e korban a „gulág” részein foszlott a lét és tisztázásra üldözve és kiüldözve sok – mert akik a javak felett csak így élhettek… egymásból a lét biológiai törvényéből meghágtak mindent mit történelmi törvényszerűségnek hitt a „bölcselet” – az akkori.

Fényes szelei után a süvöltés már mai: „ruszkik haza” és farkasai mára csahos kutyaként az embertelenség lovagjaivá lettek… erővel alázzák az egyeseket – mi mára többségében él, mert elbukott: az elbukott hiába él esetleg biológiailag – „dögevők már várják hulláját”! Gusztustalan kis senkik, az embertelenség konjunktúra-lovagjai, akik kihasználják az embertelenség megerősödését – alkotmányuk szerint is győzött az erő (!) – mind illő helyén a hatalomban gonoszkodik.

Komplex a visszásság!

Őrület és gőg a legnagyobbak sajátjaként rajtunk fészkelődik.

Elérte Orbán, hogy minden az övé lett – erővel védi is magáét, ha kell, ha nem háborúzik – már mindenki ellen… kioktat mindenkit, mert csak egy igazság létezhet és az csakis az övé lehet! Csodálkozva mondja: valami miatt utálják a magyarokat… nem Viktor! – csak tégedet és a kabinet tagjait, akik kényes gonddal nyalják fényesre a seggedet! De itt a fájdalom és kérlek benneteket, ne bújjatok a magyarok háta mögé, a jutalmat vegyétek és vigyétek érdemeitek szerint!

„Nem Magyarországot támadja Viviane Reding, csak ahhoz ragaszkodik, hogy a magyar jogrendszer is feleljen meg az uniós jognak. Szerinte egy alkotmány soha nem lehet játékszer.”

„Szerinte ez nem Magyarország támadása, hanem a kormány intézkedéseinek bírálata. Az uniós biztos nagyon sajnálatosnak tartja, hogy „a magyar kormány nem teljesítette José Manuel Barroso bizottsági elnök kifejezett kérését, hogy várjon az alkotmánymódosítás elfogadásával addig, amíg az EB nem végezte el elemzését. Ez annál is inkább sajnálatos, mert Barroso elnök márciusban több fontos aggodalmának konkrétan is hangot adott e legújabb változások kapcsán. Kérdéses ugyanis, hogy ezek megfelelnek-e az uniós jognak, különösen a jogállamiság kritériumainak”.

Nos – szépen vagyunk… és most mond, hogy értünk és az országért munkálkodtok! Már nagyon kevés, s egyre kevesebb, aki hisz nektek! Így már a kéz mely erővel nyomaszt, most közvetlen érzésben szemlélheti és átélheti (amit nekünk szánt) a megalázottak sorsát! Tudom az értelem nálatok még eddig nem jutott el, bár már sápadoztok, hogy lesznek köztetek is, akik ártatlanul hullnak el legmeghittebb menedékükből a hátad mögül! Bár Te kicsi Fiam! – a legelviselhetetlenebb helyzetek közepette is mindig úgy tudtad szemlélni magad sorsát – mint olyan szenvedést – amelyben sok-sok ember társával osztozik… hamis képpel hamis a kép! És gusztustalan is – meg szánalmas is - ránk nézve méltatlan, hogy ilyen embert tűrtünk el fölöttünk! A szenvedés, amit okoztál nekünk – az lett miénk, de mára „morális” jogfolytonossága megszakadt, mert kora-szellemi- zűrzavar vette eszedet…

Szereted az életed, hiszen rövid idő alatt lettél dús-gazdag (mára sokadmagaddal), a valóságot és embertelen viszonyait nem látod – harmóniát sem akarsz, mert rendetlenséged állandóságában ágaskodsz – a sínylődő emberek mérhetetlen szenvedéseiről tudomást nem vesztek! Az országot Augenész istállójává változtattad! Most már gondjaidban osztozni nem tudunk, a lényeget már tudjuk rólad… életveszélyessé vált helyzetünkben állástalanul vagy bérmunkával ellehetetlenülve – a közéletből kitagadva, másodrendű állampolgárként elidegenítetten mindensejtünkben veszélyeztetve vagyunk.

Hogyan tovább? „Ameddig én ezen a helyen állok, Magyarországon senkit sem érhet semmilyen bántódás hite, meggyőződése vagy származása miatt. Szeretném világossá tenni: (…) mi, magyarok megvédjük zsidó honfitársainkat. A magyar nemzet megszenvedte a diktatúrákat. Nem fogjuk hagyni, hogy bárki, bármely politikai irányzat, gazdasági erő vagy éppen külföldi hatalom ismét eltérítse Magyarországot demokratikus meggyőződésétől, a szabadság szeretetétől vagy az emberi méltóság feltétlen tiszteletétől" – közölte Orbán Viktor.

Mondja az- az Orbán Viktor, aki egyeduralmával, önkényt és diktatúrát adott a hazának…. s álmodja sorsát még jobbnak, hogy prezidenciális rendszert alkotnak majd, melyben kormányzóként igazgathatja sorsunkat! Azt a…! A nemjóját neki!

Idomított embereid azok, akik eltérítik Magyarországot „demokratikus meggyőződésétől, a szabadság szeretetétől vagy az emberi méltóság feltétlen tiszteletétől"!

Ó! jaj nekünk… és még véleményünk is van – bár totális a „néphülyítés” és mindent elrontottak Orbánék – talán még van remény, ám az nem a választás, mert a hatalmat át nem adják – ezt tudjuk -  de mindenki védi maga igazát. Lehet választás sem lesz már, a Fidesztől ez is kitelik és a 2/3 jogán átírnak mindent erre vonatkozólag is! Tehetik, hiszen csak a vak nem látja, hogy kiépített már Orbán diktatúrája! Kósa meg bohóckodik egy kicsit hozzá, hogy az általános jókedv meg legyen hozzá alapozva… ismétli magát, fújja a besározó-nótáját: ez a tág és szabad forma teremti meg a tartalmat s e tartalom irányítja őt, s építi le a már telített formákat! Hazugságai pincemély-levegőjében fuldoklik a köz…

„A komplex helyzet visszásságára utalva a Fidesz-alelnök megjegyezte, Simor András volt MNB-elnök még nem köszönte meg a Fidesznek az adóamnesztiát, aminek köszönhetően nem ragadt Cipruson a „balliberális bankvezér” vagyona. Szerinte az EU hangulatát a balliberális zöldkórus uralja, amely Kósát egy kicsit a Monty Pythonra emlékezteti, amikor a legnevetségesebben megy szembe saját elveivel.”

-        Az Orbán-kormány történelmi revizionizmusában a kommunista- és liberálisellenes zsidóellenesség ötvözetét konstatálja. -

Hajaj! Lám! – gondolatai mocsarából fel-feltörő buborékgáz bűzén kiapadhatatlan lendülete, ahogy görgeteges monológgá dagasztott sarával, hol minden szava - tényektől elmellőzve még - csúfolódó, ingerkedő célzás. Csipkelődőn vési másra a maga-igazát lényegtelen látásán alkotássá – ott épp – hol egy forma ellentétén nagy- arcra-bontakozása elérte csúcsát - képtelen vádjain és ellenérvek között tréfára is kesernyés perpatvarában. Mit az ő torz-képmása is sugall ellenérvül, már- hogy milyen volt eddigi élete, honnan indult és hová jutott – és bizony tekintélyre is tett szert – most fikción éledt mégis a gyengék, a jogfosztottak, a kitaszítottak „szeretetében”! Egy csoda! Bölcs, derűs és mindent-megoldó embere Orbánnak. Egy- mondatban: nekem nevetséges bohóca csak!

Sajnos Orbán sem érti még – csak ha erőből megértetik vele – mit miért tegyen! Előkészített egy forradalmat, lelkesített, ő pedig ez ideig nem azonosult vele – csak a győzelem kellett és a birkahad vele mégis, érte béget! Eközben kiakadt Európa, mert megmozgatta a képzeletet (igaz ellentétes eredményre vezetett), mégis láttat valamiféle „sírba tételt” – de jólesik a képzeletnek mégis, ha felverik és munkára lökik! Hát így jártunk, hogy ellenünkre szankcióival kibomlik látványra a lényeg és vigasztalan lesz a bánat- egy elrontott ország-élet megbánásra, ám önvád nélkül… többes-számban viselve a büntetéseket és a felelősséget! Mert azt Orbán és hű csapata ránk testálta, amúgy választásilag!

Választásról:

„A Bajnai–Mesterházy küzdelem igazi roncsderbi, hiszen leszerepelt embereket tud csak felmutatni mindkét tábor – mondta Kósa Lajos. Kiemelte, hogy Bajnai mellett is inkább régi arcok kezdenek feltűnni, akik mellett a volt miniszterelnök „csak” külföldi támogatóira számíthat. Kósa véleménye szerint a fentiek mellett az emberek azt látják a felektől, hogy míg megállás nélkül az összefogásról beszélnek, magukkal sem tudnak összefogni. Majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég – tette hozzá.”

Szarügy! – mondhatom, mert tényleg az, nem is titkoltan láthatjuk a hatalom magabiztosságát a választási ügyekben… tudjuk, és aki még nem tudná, annak értésére adatik, hogy nyerni fognak – megvannak a praktikáik. A mostani eredményeik is őket igazolnák? Szétromboltak mindent, nincs gazdaság – következésképpen nincs is, ami beinduljon az „ingyen-hiteltől” sem! „A szakértőnek kétségei vannak afelől is, hogy a csomag valóban beindítja-e a gazdaságot, hiszen csekély a kereslet, ellenben továbbra is fennmarad a kormány által keltett jogbizonytalanság.” Van viszont egy feudális uralkodó osztály, vedd mellé a klerikalizmust, nacionalizmust és egy „fél-ázsiai” állami – megyei, járási közigazgatást – a semmit sem tevő aktatologató alkalmazottait… (!) – amit láthatsz az nem más, mint politikai visszáságán egy vakmerő, hatalom-ittas Vezér - erővel és annak erőszakszerveivel megtámogatva egy jól kialakított társadalmi elmaradottság, négy millió ember nyomorával megspékelt gazság!

Ezt akarjuk? Akkor mi a megoldás, mert az ellenzék „fosként” kenődik fel a „véd-falakon” – egymást figyelik – talán mert a lapok így vannak leosztva?  – nekem marad a bojkott, megtagadom a választást, ilyen körülmények között nem kötelességem a támogatás egyik fél felé sem… és ahogy Orbán mondta általános politikai helyzetértékelésében: "próbáltuk értelmezni az ellenzék mozgását, de nem sikerült, kiderült, senki nem érti. Éppen hogy össze tudtuk szedni, hány potenciális baloldali párt van." Kósa meg rákontráz: egy hatalmi harc zajlik, hogy ki legyen a baloldal vezetője…

"Míg ez nem dőlt el, addig egy ilyen felvetés igazából a baloldali hatalmi küzdelem szükséges velejárója" - fogalmazott.

Valahogy így is igaz! Kakaskodás és pávatánc! Hitelesség itt véletlenszerű… kacérkodás folyik a hatalomért, míg minden oldalról csak nekünk jut a fájdalom, a szívet rándító riadalom és a végső szembenézés az igazsággal, hogy a lényeg is szubjektív – silány tükrében láttatva valósága az emberi érzelmeknek! Hazugságokon elmosódó hangulataival adja a sejtelmes érzés belső reflexióját, amellyel kétségessé teszi a választás tisztaságának látszatát is! Nem édes, de érdes – nem ünnepélyes, de kakofóniáin disszonáns „simasággal” lesznek a szavak, ami hazugságoktól lesz egyedi! Hivatkoznak majd, hogy hazafias kötelességed – már szervezetemre is káros csalódása, folyamatos leleplezése, a vak életkedvnek bonyodalmában rögtöni érzelmi utánzásra késztet – a gondolat törvénytárát foglalja össze! Tagadok mindent! És megtagadom a választást!

 

Elborult az Ég, velem a félsz -
Kirágja lelkemet, sűrűsödik bennem a gond…
Mit hitem saját-közén teremt meg:
A befejezetlenség érzését.
Az indulat könnycseppet morzsol
Szívemig szét, hol leomlik lelkemig a lét!
Jámbor-jelenem lett rezzenéstelen?
Bánt a déli- szürkeség,
Rá vackát most fészkeli az álmos-hűség:
Ágyazza magányát az Ég s kedélytelen
Tünékeny voltára vett ekképp.
Idő és tér összefutó vonalain,
Kezdetét vette töprengésem: „- lenni,
Vagy nem lenni? Ez itt a kérdés”—(szőke)
 

2013.04.07.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 52
Tegnapi: 278
Heti: 1 133
Havi: 4 278
Össz.: 373 389

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Kakofóniáin...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »