Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

Orbán csattanója…

 

Már készülődik a megnyugvás, a harmónia reménye ellenzéki-alakban? „Ote-toi de lá que je m’y mette” (eredj onnan, hadd foglalom el a helyedet)!

 

Nehéz megítélni Orbánékat, mert hatalmuk csak magukért van… okosságból, célokból, érvekből és hasznosságból meglehet - ugyanakkor könnyű is, mert megkülönböztet (látjuk, mert láttatja határait: hatalomgyakorlóit kijelölte, uralkodó részeit és a szolgai részt – könnyítésnek, maguk felé megteremtve a nyomort, ami már elérte az ország háromnegyed részét), de nem lélekből, nem is szeretetből és lelkesedésből…

A népnek, az alvónak (!) - tartózkodniuk kell a hozzászólástól (tehát, ha jót akarunk, akkor, kuss!). Orbán lelkületéből feltörő szavak emészthetetlen volta miatt is, ebben az épületességben már nem számíthatunk semmi jóra! Felismerik már a világban is, hogy e hatalom megnyirbálta az un. „közszabadságot” is (mint a közpénzt)… korlátozással bír az államok között is és negatív értelemben veszik biztosítékát az együttműködésnek. Pénz kell: az a „miénk”! – a velejáró kötelezettségek tekintetében a kötelesség mindig másokat illet, mi teljesen önállóak vagyunk, azaz szuverén államként az ellensúlyok kiiktatása után emelve az általános egyensúly (magyarázat és nézőpont kérdése lenne?)! Szükségszerű - de nem épp ésszerű önmeghatározása Orbánt az örök-ész „képmására” veszi, mégis önmagukból tételezve az államszervezetet. Hogy a fogalom, s azután konkrétabb formában az eszme hogyan határozódnak meg önmagukból, s ezzel hogyan tételezik elvontan mozzanataikat, az általánosságot, különösséget és egyediséget, az megismerhető a logikából (persze nem a szokásos logikából!). Általában a negatívumból kiindulni s rossznak akarását és a bizalmatlanságot vele szemben megtenni elsőnek, s ebből az előfeltevésből mármost ravasz módon kigondolni gátakat, amelyeknek, hogy hatékonyak legyenek, ugyancsak gátakra van szükségük magukkal szemben – ez jellemzi a gondolat szerint a „negatív értelmet” és az érzület szerint a csőcselék nézetét!

Az Egyesült Államok is- az EU mellett szorosan követi a magyarországi eseményeket, mert ha az USA és az EU nem kezeli hatékonyan a magyar irányvonalat, azzal felbátoríthatja a tekintélyuralmi hatalmakat…

„Közelednek a választások, ezért a nemzetközi közösségnek a választási kampányra és arra kell összpontosítania, hogy a hatalom miként kezeli a sajtót, mert az információáramlás korlátozása torzítja a választások végeredményét, még akkor is, ha egyébként tisztességesen bonyolítják le a szavazást.” 

Ám ha Magyarországnak sikerül a függetlenségét igazolásként felhasználni arra, hogy olyan törvényeket fogadjon el, amelyek élesen ellentmondanak az EU elveinek, akkor ez még inkább alááshatja a valóban demokratikus Európai Unió koncepcióját.

Talán, ha a Visegrádi csoport szigorúbban figyelne egymásra, esetleg képes lehetne rábírni Orbánt a kompromisszumra. Orbán ugyanakkor láthatólag tévedésben van az ügyben, hogy az államok mennyire jogosultak az uniós támogatásokra. Emellett azt hiszi, hogy kormánya elismerésben részesült akcióiért…

„Orbán Viktor három év alatt a demokratikus szabadságjogok gyors és agresszív gyengítését vezényelte le, saját politikai hatalmának kiterjesztését kiszámíthatatlan és rövidlátó gazdaságpolitikával körítette, amivel a választók támogatását igyekezett megőrizni. Még azon az áron is, hogy négy év alatt kétszer vitte recesszióba az országot. A földrész reakciója az volt, hogy az Európa Tanács ugyan nem helyezte megfigyelés alá az országot, a helyzetfelmérése azonban sokat átvett a Velencei Bizottság aggályaiból. Az Európai Parlament viszont a Tavares-jelentés jóváhagyásával rögzítette, hogy Magyarország eljárása nem összeegyeztethető az EU értékeivel.”
Szubjektivitás (az orbáni) – fejedelmi hatalomhoz vezet el (nem is értem, hogy miért nem látják? – vagy nem hisznek a szemüknek?)! Vezetőinkben nincs meg az erény, a demokrácia intézményeit leépítik, a választók megtartása érdekében morzsákat ugyan, de mégis adnak valamit… ésszerű törvénykezés nincs.

Orbán vezényletével a Fideszen már úrrá lett a becsvágy s a kapzsiság kerítette egyoldalúan hatalmába! A tevékenység immár népellenes és összeférhetetlen anarchikus volta, közvetve a zsarnokság állapotát hozta, mert mindent a magán- érdeknek vetett alá. Válság van gazdaságilag és politikailag is!
„A politikai válság oda nyúlik vissza, hogy a jelenlegi vezetés a hatalom megragadására használta fel az új alaptörvényt, korlátozza az ellenzéki erőket, miközben azt állította, hogy azzal lezárja a kommunizmus felszámolását. A Fidesz arra alapozza vonzerejét, hogy megmenti a magyarokat a hozzá nem értő és korrupt MSZP-től. Ezen túlmenően az új alkotmányt úgy állítja be, hogy annak segítségével a gazdaság megújulásához és az államadósság csökkentéséhez szükséges garanciákat hozza létre. Európa jelentős része szerint viszont az alaptörvény gyengíti a legfontosabb fékeket és ellensúlyokat, visszafejleszti a liberális demokrácia elemeit, pl. a választókörzetek manipulálásával, a sajtó- és vallásszabadság korlátozásával, valamint az etnikai nacionalizmus terjesztésével.
Az elemzés a legfontosabb jogsértésnek azt minősíti, hogy megfosztották hatalmától az Alkotmánybíróságot. Mindeközben pedig erősödött a Jobbik befolyása. A párt kezére játszik, hogy Orbán nem tudja ellenőrizni, illetve hogy a miniszterelnök dacosan szemben áll az unióval, de kapóra jönnek a szélsőjobbnak az alkotmány nacionalista elemei is.”

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke pedig azt mondta, hogy a kormány alkalmatlan a devizahitelesek problémájának kezelésére. A volt kormányfő szerint a devizahitelezés 2001-ben az Orbán-kormány ideje alatt indult el, visszafizetési problémák pedig az elmúlt három évben lettek… no - no! Állj és ne tovább, mert így rossz az irány Ferenc – tovább görgettétek és hagytátok ránk- égni bajait. Senki nem mondta, hogy Ember vigyázz! És – mert a feltételeknek megfeleltünk, először felvettük a házra, majd szabadfelhasználásra - hozzá, hogy a megemelkedett számlákat is fizetni tudjuk. Görgettük a bajt magunk előtt… ma már a vég. Se ház, se munka, se fizetés (a te időd alatt két munkám is volt)… ma, jómagam is hajléktalanul (Bajnainál már gyengült az igény az „idős-munkásra”… Orbánnál el is vesztettem azt a keveset is, amit kerestem még) – így 70 évemmel a gödör mélye a jövő, de bejelenteni oda sem fognak, mert „szociális” lesz a földdarab! Orbánról a véleményed: „Akinek az a legnagyobb teljesítménye, hogy az elődjére mutogat, az alkalmatlan. B- esetben gyáva. C- esetben mindkettő. A miniszterelnök úrra bízzuk, hogy nézzen tükörbe és döntsön, melyik jelzőt tudja magára alkalmazni” – mondtad Feri. Nyilvánvaló a válasz: egyiket sem, mert hiszi - mint anno te is – hogy minden rendben – még akkor is, ha a semmit sem ér a munkája, mit tett – hacsak „harcait” nem tekintem annak, negatív az is! Mattult lélektükre alkalmatlan a valós világ megjelenítésére – emberektől elszakadó jövő-ígérete a múlt, érte hazudik a ma s minden kormány-közeli hőse! De Ferenc! – kérlek ne így! – mert te már bizonyítottad, hogy kell megszaladni a nehézségek elől, bár még így is tégedet látnálak szívesen kormányfőként… az „igazság-beszéd” (hiába mondják hazugságnak azt) - az „öszödi” és a fizetés-nélküli munkád - anno becsületedre vált – de a küzdelmet feladni hiba volt! A többi nézőpont kérdése – a soha- meg-nem- elégedés végig tarolta az érzelmeket, tönkretette az eszmét (lassan már mindent, mi emberi) – a gazdaságból meg mindenre telik, csak az éhség nem szüntethető meg, a nyomor meg adja a „kötelező” cselédsorsot, telik a hatalom játékaira… de létünk alapjait soha nem tisztázhatjuk! Kényes összefüggéseit feszegetni csak jobbítás érdekében nem fölösleges, ehhez meg akarni kellene „fenn” is – csak méla-táncot mutat az akarat. Hát így vagyunk komám mostanság… a nagyvilágban, mely hintáztat, elaltat a mellékmondatok sűrűjében… ráérősen hömpölyögtet, már-már megáll velünk az élet, mert leragadtunk a múltban a 20-as – 30-as években.

És tovább: az LMP-s Vágó Gábor szerint  "a kormány végre belátta, hogy a devizahitel hibás pénzügyi termék, ugyanakkor a kormány "sem kiköpni, sem lenyelni nem tudja" a problémát. Szarügy, ha foszlik, szakad az anyag, a párt is így (LMP). Még egységet hirdetnek értelem és erkölcs egyetlen biztos mértékével mérve azt, de a megoldás kulcsa – mint az volt is mindig – a hatalom gyakorlói kezében van… a „helyzetjelentő” tényeknek „az ideg-közlése”, bár már kiáltásként hallatik, de a félelmet nem oldja fel - miszerint, amíg: ha valami szar, lehetne még- szarabb is politikát gyakorolja a Fidesz 2/3.

 

Bajnai folytatásában: mindenkinek segítenek, de bosszút nem állnak, ha győznek (filozofálgatással nem fognak)!

"A győztes koalíció csak olyan lehet, amely reményt (és lámpást adott kezembe az Úr!) - és a jó kormányzás képességét nyújtja (egyenlő volna a tudással?), az új kezdet reményét hozza el Magyarország polgárainak. Olyan összefogás lehet csak esélyes a győzelemre, amely nem megosztó (ez helyes), amely középre nyitott - (mindenfelé nyitottnak kell lennie, annak, aki kormányozni akar!), és amely bírja a sokféleséget. (Igen a sokféleségből lehetne építkezni… de épp az élet friss mozgalmaiból kivetett az érdeklődő elme… és a sóvárgás milliói, a harcok, bánatok, utópiák elszenvedőinek tudattartalmában a lét, amellyel eleddig az elszigetelt remetemagány és nem az egység jellemezte Magyarországot. És a hiányzó bizalom, amit oly nagy fennen vindikál most magának a hatalom, de valahogy a mindig-felmerülő- kérdésre nincs érdemi válasz, még nincs: ami a hogyan (?) - kérdése volna).

Bajnai: „Aki visszafelé akarja forgatni, vagy meg akarja állítani a történelem kerekét, annak eltörik a keze.” Ez a mondat Lech Wałęsa-tól származik, a lengyel Szolidaritás vezetőjétől.

Viszont, ez a tény Orbánt egy percig nem zavarja (ellene tenni nem tud senki, csak saját maga- hibái által, ha besokall). Kormányzó lesz a lelkem, ez is tény… a Várban igencsak rajta lesz a teher, ahogy felragyogtatja majd egy tűnt-idő tartalmát – amikor, ahol, ahogy a csattanó: az ősök végtelen sokasága egyesül majd benne, ami már rajta kimondhatatlan teherként hat nyomasztólag (a múlt „szöges-gondjait” hordva szívében) – morális züllöttségében „beborulva” önként feladja célját – amúgyis bonyodalmas érzelmi-értelmi hatásában (eljön ideje)! Akár, mint paródia is megállná helyét, ha rajtunk nem volna az érzet is tragédia…

 Semjén prófétai-válasza a példabeszédek hazug-nyelvét is kölcsönkérte (persze hogy az igazságtartalommal van a baj): „a társadalmi együttélés alapja a kölcsönös bizalom, amely képessé tesz minket arra, hogy összefogjunk és közösen nagy eredményeket érjünk el (nagy eredmény a nyomor, és nem is közös, mert - hogy odafenn a dőzsölők vannak, alattuk a kín velünk!). Ez az összefogás tette erősebbé Magyarországot, tette lehetővé, hogy ma már jobban teljesítünk (ami egy ócska duma), mint a kormányváltás előtti években, amikor a szocialista kormányzás gyakorlatilag csődbe vitte az országot” (mi mindig is érdekesség volt, hogy Orbán maga jelentette ki 2010-ben: „rendben vettem át az országot”!) - gazdasági és morális értelemben is. Ezt a helyzetet váltotta fel 2010-től az együttműködés és a bizalom légköre (és mert volt és vannak, akik anno bizalmat szavaztak, azzal azért nem kellene visszaélni, ha már élni nem tudtak vele). Az összefogás ereje tette lehetővé, hogy az ország kikerüljön a túlzottdeficit-eljárás alól (inkább a kényszer és a hazugsághalmaz), megvédje magát az évszázad árvizével szemben. A magyaroknak ez a bizalmon alapuló összefogása eredményezte a rezsicsökkentés melletti többmilliós társadalmi kiállást is (üres hazugság!), amit – Semjén szerint – a DK le akar rombolni (és mindenki!)! Lovagolj tovább „picinyem”! Erdélyben!

Kopárság van és éppen miattatok, általatok, fél-ország nyomora feloldhatatlan bánat! Bizalom? Felétek? Ugyan-ugyan! – egy társadalmi rend iszonyával, hogy „itt is (így is) megterít a kamatra gyötört áldott anyaföld”?  Düh, félelem és vad ordítozás közepette a létező dolgok és történések színtere már-már „SCIFIS” érzetében (valóságfölötti) – a plakát-mondandók között – a tehetetlenség drámáját szimbolizálva… embertelen-tudásotokkal rothadásra ítélve e nép! Ja! – most jön a család megsegítés, igaz… duma, mert ez is mutatja, hogy az emberekkel nincs kapcsolat, fütty-fogalmataitok sincsen a valóról.

 

Erőbedobás

 

Magasba-törő lázak magánya,
Az élet nagy harcában
Kor-vetélő mozdulattal ígér szabadulást?
 
Ki már megszületve is halott-maga
Most- színeit villantja korának?
S ötletel, míg terének főzi a gulyást?
 
Az most szüléi örökébe „gazdagodva”
Múltat éltet egy-csavarban…
Harcosként dedikál,és „pápaként” oszt áldást!(szőke)

 

2013.07.26.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 36
Tegnapi: 226
Heti: 36
Havi: 3 181
Össz.: 372 292

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Orbán csattanója...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »