Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

Keleti-nyitás és a Tavares-jelentés…

 

Jól ismerjük az oroszokat… ők is beleszóltak hogyan legyünk szabadok – meg Sztálin idők kirakatperei: a megszólalás idejére utalva, Lenin filozófiáját sem hagyva „nyugodni”! Adok-kapok: éljen (!) - és pfuj! Gyarmat és visszavesszük hazánkat (Morvai) – megdöbbent arcok láttán a szavam is elakadt!

Tanulsága persze lehet történelmi (mint azt főnökénél, Orbánnál is megtapasztaljuk): akár, ha az EU-ról is van szó, akár pártokról vagy egyénekről! Hogy megfoszthasd ellenfeledet a támadás lehetőségétől, meg kell fosztanod a védekezés eszközeitől. Nem elég torkon ragadni, meg is kell fojtani (ez a Fidesznél alap… és zsigeri). Bármiképp alakul is a Fideszt nem abból a képlékeny anyagból gyúrták, mint más pártokat (a baráti Jobbikot sem!). Ők teljesíteni fogják küldetésüket: kő kövön nem marad! Nekik nem a jövőt kell felépíteniük, hanem a múltat kell megismételniük (lásd: Horthy-mániájukat)… vad frázisaival mind - már lehetetlenségeket ígérnek – mondanak is – külföld felé így kommunikálják, hogy romhalmazt örököltek bár 2010-ben még Orbán így szólt, hogy rendben vettek át mindent, aztán hogy-hogy megváltoztak, amikor saját tehetetlenségükkel szembesülhettek. Dőltek a „csontvázak” a szekrényekből, egyesek jól meggazdagodtak rajta! Magas tisztség jutalmul Kövérnek is, így teremtik meg - általa - a rettegéses büntetéseket… igazságot persze ne keress! Szemérmetlenül illetlen szándékkal követel, hatalmának teljes latba-vetésével mondja a magáét és diadalmaskodik utólag és nem érti (mert nem akarja érteni) miért szólnak dolgaiba… Magyarország, jobban teljesít - annyira jobban, hogy már követik példáját egyesek, mások meg elirigylik a „jól-létet”!

Már várom is, hogy elmondja még: az EU-ban tévedtek (félig viccesen mondom!)– nálunk egy mintaállam van (jobban is teljesít – hogy mibe most nem taglalom) – mintagazdaságok épülnek ki (a föld-mutyikkal) „esztelenség” nálunk ész többlettel van… csak Orbánra és Kövérre kell nézni (!) – mert mi nem arról az oldalról kezdtük a megújulást, ahogy elmélet szerint (mindenféle vaskalaposok elmélete szerint) kellett volna, s a politikai és a szociális átalakulás nálunk, mint az kiderül (mint eső után az Ég! – és kizöldül a sárgaságból a lét), megelőzte a kulturális átalakítást, amelyhez most érkeztünk… átalakítjuk az oktatást a nemzetiszínház is nemzeti már – anyagi eszközök termelési fejlettsége a szabadságunk és benne rejlünk… jaj, meg lám! Meg a fizetések, a közszolgáké is benne (jelentősen) többletmunka nem fizetett, de többlépcsős lesz a béremelés – és a „szövetkezeteket”, az utolsót is felszámoljuk (Takarék) – megtámogatjuk és magunknak osztunk…

Hogy ez miért nem tetszik külföldnek, mikor szuverén az állam - a kormány már népétől is független, és felelősséget nem vállalva megtiszteli a nép vállát vele – hát, nem is értem (miért is böllenkedik még az ellenzék?)!

Nagy-játékos Orbán, és mint a fociban, úgy itt is lesből támad:

Ezért is, számunkra nem létezik más erkölcs csak, amit megszabott (mert átszabta) – a harc, amit folytat saját érdekeinek van alávetve… minden más csak csalás!

Kövér László mondja is: „Itt akkora a félelem, hogy minden közvélemény-kutatás szerint az összes választó negyede-harmada, a biztos pártválasztók negyven-ötven százaléka a Fidesz–KDNP-re szavazna. Egy olyan pártszövetségre, amelynek kormányára az első pillanattól kezdve azt mondták külföldi és belföldi ellenfelei, hogy lényegében rettegésben tartja az országot. Akkor most a teljes népességnek ment el az esze? Azoknak is, akik nem lázadnak? Hiszen a bizonytalanok, a nem politizálók sem rohannak Bajnai Gordon meg az MSZP táborába, hogy a balliberálisok felszabadítsák őket a rabiga alól. Szerintem inkább azokkal van baj, akik ismét megpróbálkoznak félelmet, gyűlöletet és agressziót támasztani, hogy 2002 után újból ennek a tüzén sütögessék a pecsenyéjüket. Ők viszont tényleg őszintén félnek: attól, hogy ez most mégsem sikerül, s ezzel hosszú időre bealkonyul a legvidámabb barakk és a rablókapitalizmus erkölcseit hatékonyan ötvöző balvilágnak… A balliberális holdudvar – amelynek erejét azért hiba lenne lebecsülni – saját magát hiteltelenítette el. Schiffer Andrásnak igaza volt, amikor a szárszói csődület tagjairól azt mondta: ezeknek az embereknek fogalmuk sincs arról, micsoda részük van nemcsak a Fidesz kétharmados győzelmében, hanem a Jobbik megerősödésében is. Ők idéztek elő olyan szituációt, amikor a választók közül sokan a rendszertagadó Jobbikot választották.”

Azt a betyáros mindenit! Nem semmi! A fő Horthy támogató, akit már külföldön sem szívesen látnak (még vendégül sem)… megtanulta rendesen: hogy vagy te rabolod ki a másikat, vagy a másik rabol ki téged (lelkileg is)…

Vagy te dolgozol a másiknak, vagy az dolgozik neked és érthető – részükről lehet, már az anyatejjel szívhatták magukba a Horthy rendet (mit számít az a tény, hogy kik is voltak a szocializmusban – hogy annak hasznát most is élvezik!). Azt a gondolkodásmódot, szokást, felfogást vezetnék be, hogy olyan embernek kell lenniük, akinek csak az a gondja, hogy megkapja a magáét, másokhoz pedig nincs köze… azok csak szolgaként létezhetnek (a nép fele legalább is, de már az EU is – annak is csak a pénze kell!) – lelkiviláguk, gondolkodásmódjuk erre predesztinálva.

És ha már Orbán Lenin- filozofál az EU-ban, akkor csendben jegyzem meg, csak egyet nem tanult meg ő sem (a kormánya mellett): hogy mi nem hiszünk az örök erkölcsben (nagyobb részben nem) és leleplezzük az erkölcsről szóló mindenféle mesékkel űzött csalást.

Az erkölcs arra szolgál, hogy az emberi társadalom magasabb fokra emelkedjen, megszabaduljunk a kizsákmányolástól… (!)

Amikor a múltat hozza vissza, akkor furcsa- erkölcsről beszélnie! -   az erkölcs Kedveseim! (még Leninnek is így volt akaratában) – egybeforrasztó, összetartó fegyelemben és tudatos a „harcban”: amely új nemzedéket nevel és – hogy emberi körülmények között öntudatos emberré legyen maga is… nem émelygős „magas Kényúri” maszlagokkal kifejezve művelődésében és nevelődésében. Láttuk és látjuk, hogy éltek szüleink, hogy éltünk mi a múltban, és- hogy élünk most – a viszonyok megváltoztak és nincs követendő példa, ezért is félő, hogy társadalmi-robbanás lesz a vége! No, akkor majd magyarázkodhat Orbán (kicsiben és nagyban) Kövérrel és Áderrel együtt.

EU folytatása: a Tavares-jelentés megállapította, hogy Magyarországon az elmúlt három évben elfogadott törvények szembemennek európai alapelvekkel, mint az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, demokrácia, a jog uralma és a kisebbségek védelme. Magyarország továbbá megsérti az unión belüli lojális együttműködés elvét.

Orbán nem akar olyan Európát, amelyben elítélik a kétharmadban megtestesülő egységet, ahelyett, hogy tisztelnék azt.(Amerikai vélemény)

Orbán nem kér az EU gyámkodásából, mindenekelőtt azonban az európai megfigyelési mechanizmusát igyekszik elkerülni…(die Welt)

Orbán azt mondja, nem szeretne olyan Európát, ahol korlátozzák a szabadságot. A politikus éles szavakkal hárította el az EP bírálatát. (die Presse)

Orbán kijelentette Strasbourgban, hogy a Tavares-jelentés minden magyar számára sértő és mélyen igazságtalan. (der Standard)

„klasszikus Orbán-fellépés” volt: egyetlen egy vádpontra sem tért ki, ellenben szabadságharcosnak állította be magát és a magyar nézők összetartozás-érzésére játszott. Vagyis hogy idehaza minden remekül halad, és csak azért üldöznek bennünket, mert Európa többi része irigyli az eredményeinket.(Kurier)

Aki nem ismeri Orbán Viktor előtörténetét, azt könnyen megtévesztheti a miniszterelnök strasbourgi védőbeszéde. A felszólalás kettős mércét emleget, és mélységesen igazságtalannak, illetve sértőnek nevezi, hogy kormánya veszélyezteti az alapvető jogokat, ösztönzi az antiszemitizmust és a homofóbiát. Az alkotmánymódosítás jogsértő módosítása kapcsán a kétharmadra hivatkozik, és azt mondja: nem lehet senkit sem megbüntetni azért, mert az ország egységét reprezentálja.

Milyen, melyik kétharmadról beszél Orbán? A parlamenti „zárt” egység, de nem reprezentálja az ország egységét, legfeljebb a parlamentben betöltött (hozzáteszem: ocsmány szerepét talán) tevékenységét! Az országot több részre szabta, vannak területek, ahol már generáció nőtt föl munka nélkül látva szüléit… dühöng az éhség és Magyarország jobban teljesít? Elmebaj! Nem kicsit, nagyon! Más dolog ábrándokat szőni és megint más jövőt építeni… a jelen munka nélkül és csökkenő tendenciát éli át az ország, akárhogy fényezik is Orbánék a politikát… kilábalás? – jobbítás, gödörből kirángatás? Hol? Erkölcsi törvények maszlagjain át az isteni parancsolatokon keresztül idealista és fél-idealista frázisai, ami inkább elbutítás és nem fejlődés… a régi nemzedék nem tud felejteni, az új meg nem jut munkához, az alapvető feladatait sem tudja ellátni – szétszórt milliók dolga elvégezetlen - csak fényezéssel és EU-s pénzekből tartja fenn az országot a kormány.

Nem véletlen, hogy Orbánék félnek az ellenőrzésektől. Eddig még mindegyik ellenőrzés egy-más mellett csak negatívumot mutatott! Támadásnak veszi… mert szájhősködnek – kárunkra, a legvisszataszítóbb képmutató hazugságokkal.

Elfogadták ezért a Tavares-jelentést az EU-ban!

Parlamenti határozat lesz a válasz, tehát betojt a kormány… engem speciel nem sért, mert ha tényleg úgy mennek dolgaink, ahogy Orbán mondja, akkor nincs mitől félni (ha hazudott, akkor féljen ő!)! A Magyar egy vendégszerető nép – ugyebár? – hát vendégül látjuk az ellenőröket is!

Az orbáni-szó szédítő - fenséggel, önámítás otthona… alkotás-rendjének helyet hogy ad? Kicsúfol csúful, belezsúfolt tartalommal, egy világot süllyeszt el.

Feszültséget fokozó lüktetésével, a való robbanásain, formát bont… és kifejezi iszonyat érzéseit e rendnek (!) Ma a szavak színét, zengését a sötétség járja át… remegi a folyamat „lüktetését”… ha csöndesen muzsikáló magas- és mély hangjaival kitárulkozva szépségének ad helyet a véletlen, többet jelentene önmagánál… de elharapják „végeit”.

 

 

Tukmált táplálék gyanánt a szó
Szózati értelmében… nem így képzeltem el.
Új élet volt remélt, rémképlet lett (!)
Botladozom e jelenben, oldalazva éppen
Négy- év-telten ízében: örök már a keserny’…
Múltamat így hogy felejthetem el?—(szőke)

 

 

2013.07.03.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 41
Tegnapi: 278
Heti: 1 122
Havi: 4 267
Össz.: 373 378

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Keleti nyitás és a Tavares-jelentés
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »