Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

 

 

Orbán a hungarikum...

 

csörgősipkáival zajong még-elébb a körforgásban

s száműz

...igen- száműzni kész

ahogy zeng az angyali kórus

a semmitmondó szónoklatok alatt (szőke

 

“Az Orbán-rezsim igazi hungarikum”

Magyarázat az lehet, hogy a komolyabb gondokért inkább a kormányfő embereit okolják, Orbán Viktort pedig szinte vallási vezetőként tisztelik – írta korábban Jakab Attila vallástörténész a Le Monde Diplomatique magyar kiadásában arról, miként lett a Fidesz elnöke népe lelkipásztora. A vallástörténész szerint „ma már mindinkább létjogosultságot nyer az orbánizmusnak vallástudományi módszerekkel történő vizsgálata és vallási fogalomrendszerrel való leírása”, mivel “az Orbán-rezsim igazi hungarikum”.

Ugye, ez most valami vicc! Ki hiszi, ki hiheti el, hogy ebben az országban ilyen létezik- egyáltalán, hogy létezhet?

És létezik...

Ennek a kapcsolatrendszernek az a lényege, hogy a politikai hatalom egy isteni, transzcendens hatalom akaratát valósítja meg. Az isten/istenek tulajdonképpen a saját hatalmukat és tekintélyüket kölcsönözték az egyetlen uralkodónak (valamint egy szűk, kiválasztott elitnek), hogy az emberek egy eszményi és békés társadalom létrehozására irányuló erőfeszítéseit összehangolja és koordinálja.”

Ja- békés... ezért van állandó harcban a világgal. A kiválasztott elit- az ötödik szinten szánkázik már... szerintem, ez egy betegség és bigottság ötvözete – ezért a félelem elültetése, félelem a spontán erőktől, félelem a tőke vak hatalmától (így kapunk magyarázatot a vagyongyarapodásra), amely azért vak, mert a nép nem számolhat vele előre, mely az embereket azzal fenyegeti – és már nem is csak fenyegeti – hogy véletlenül, váratlanul, hirtelen tönkreteszi, elpusztítja, koldussá, prostituálttá változtatja, éhhalálba taszítja – ez a mai vallás gyökere, és ezt kell mindenekelőtt és mindenekfelett szem előtt tartania, az embereknek, ha nem akar örök tudatlanságban élni.

Így érthető az oktatás szarrá verése, az egészségüggyel együtt.

Fantasztikus téveszmék sorával döngölnek most egy népet a sárba!

A feltételek adva vannak, ha Orbán akarja, akár fegyverrel is kényszerítheti az embereket... ám az éhség korbácsa célravezetőbb, ezért is, hogy minden szociális alapot megkurtított. Szépen beszél, külföldön be is dőlnek neki, de itthon már látható és érezhető, hogy minden csak hazugságra van alapozva! Nem egyszerűsítem le, mert- ez a vallás-mizéria ennél bonyolultabb. Lám, a fia (lehet- az apa kérésére) – épp a fiatalokat hülyíti meg, Orbán az idősebbekkel már elbír maga is – ekként – talán – van békés lefolyás is, de e jelenségnek akkora a pusztító hatása, hogy a világot immár visszájára fordítja (legalábbis idehaza). Tanulás minek, higgy Orbánban, ő gondolkodik helyettetek... higgy egy más világban és élj békességben a lelkedben, de a nyomort fogadd jutalom - sorsod adományaként – s gyanánt, mert egyszer felemelkedhetsz... „boldogok a lelkiszegények, mert övék a mennyek országa”! Atyavilág, ha ennek csak kis része igaz, nekünk végünk van! 2010 óta sikoltozunk itt páran, hogy vigyázz- Orbán tévútja a pokolba visz – a magamódján a Sátán is Isten! - és ekként is rájátszik a keresztényi érzületre...

Orbán nem szereti az ideológiákat, nem szereti a filozófiát sem, de a filozófust is csak herének tartja, mert éppen a filozófia tudna a magig eljutni a héjtól és a fokozatos lebontás adja igazát annak, hogy az út mit Orbán kijelől, nem helyes - az orbáni hit igazságait és vallási dogmáit (amit már fia is művel) hogy a nép, ne csak az ésszel hozza összhangba! Ez a kiinduló pont, majd egy folyamatos elbutítás adja lényegét!

Mindez azért fontos, mert az Orbán-rezsim szellemi alapját tulajdonképpen a demokráciát és a liberalizmust elvető, a német katolicizmus intellektuális peremvidékén elhelyezkedő Carl Schmitt politikai teológiája és jogfilozófiája alkotja.”

Orbán, az országot magáénak- tulajdonának tekinti, tulajdonképpen a Hatalom birtokosának magántulajdona, a lakósok az ő alattvalói, és ő minden hatalom forrása (ő osztja a hivatalokat).

Immár életveszélyben van az ország!

Politikai teológiájának lényege:

- a modern állam alapja a katolicizmus, mivel minden államtudományi fogalom tulajdonképpen szekularizált teológiai fogalom;

- a teológiai tehát természeténél fogva politikai, az egyház pedig egy politikai entitás, amely akarva-akaratlanul befolyásolja az állam és a társadalom szerkezetét;

- a politikai cselekvést a „barát – ellenség” kibékíthetetlen ellentétpár határozza meg;

- az erkölcsnek nincs köze sem a joghoz, sem pedig a politikához;

- gyakorlatilag minden jogszerűvé tehető.

Értjük már, vagy ennyi sem elég? - akkor lásd, a szakadatlanul változó létfeltételeket, az állandó módosításokat, a szegénység szintjének tudatos lent tartását... a viszonyokat fanatizálva és a túlvilági képeket, melyek a túlvilégi életre vonatkoznak s letörölhetetlenül magukon viselik földi eredetük bélyegét! - szinezete és a hiedelmek vele, a specifikus és konkrét sajátosságain...

Ebben a rendszerben, amelyet bizánci „szimfóniának” vagy „harmóniának” nevezünk:

- a Hatalom oltalmazza és (anyagilag) támogatja az Egyházat;

- az Egyház pedig ennek fejében a Hatalom erkölcsi és ideológiai támasza, amelyet legitimál.”

Mivel a bizánci típusú valláspolitikai hatalmi berendezkedés Magyarországon gyakorlatilag töretlen hagyományokkal rendelkezik. a Habsburgoktól egészen Kádárig, elmondható, hogy az Orbán-rezsim jól beleillik a magyar „hosszú időtartamba” (Fernand Braudel).

Ugyanakkor az is vitathatatlan, hogy vallástudományi szempontból az Orbán-rezsim egy rendkívül sajátságos, szinkretista képződmény ...amelyben különböző eredetű elemek (vélelmezett „ősmagyar” pogányság és kereszténység, faji alapú nacionalizmus, neoliberalizmus) ötvöződnek egyetlen személy kizárólagos hatalma biztosítása céljából.

Lényegében véve mindenki – akár barát, akár ellenség – ennek az egyszemélyes, autokrata és lényegében osztatlan Hatalomnak a hangulatváltásaitól, és az önkényétől függ!!!

Ne csodálkozzunk, ha ez lassan-lassan az isteni dimenziót súrolja (lásd csepeli polgármester imaakciója 2012. jan. 13-án); és ma már mindinkább létjogosultságot nyer az orbánizmusnak vallástudományi módszerekkel történő vizsgálata és vallási fogalomrendszerrel való leírása.

Az Orbán-rezsim ugyanis nem import, hanem teljes mértékben saját, hazai magyar termék; igazi hungarikum. Benne a magyar társadalom nem elhanyagolható része önmagára ismer, azonosul vele, ahogy azt el is várják tőle.

Lecsapódik mindaz, amiről alig-alig akar valaki tudomást venni: a felszínesség, a középszerűség, a féltudás kultusza, amely ugyanakkor a saját kiválóságába és megfellebbezhetetlen igazságába vetett mélységes meggyőződéssel párosul.

A politika és a vallás összekapcsolása szinte mondhatni természetes dolog, mivel mindent (különösképpen a pozíciókat) egyfajta vallásos hit (és annak elvárása) leng körül.

...és a mentális beidegződés immár az oka annak, hogy Magyarországon szinte lehetetlen mindennemű racionális párbeszéd, nincsen érdemi tudományos és szakmai közélet, valamint nagyon nagy a fogékonyság a kirekesztésre, a címkézésre, a gyűlöletre és a lejáratásra.

 

Hát ez kurva hosszúra sikeredett, de könyvet lehetne írni róla- lám a tudatos, de hazugságával nagy Orbán, miként csinált és csinál a demokráciából, egy hitre alapozott diktatúrát!

A kiszámíthatatlanság, kiszolgáltatottság, egzisztenciális bizonytalanság, valamint a nemzeti identitás-krízis mindezt fokozza, mert az emberek azon meggyőződését erősíti meg, hogy individuumként, polgárként halálra van ítélve, csakis valamelyik kollektíva tagjaként, alattvalóként vannak esélyei a túlélésre.

Befejezem, mert rosszul leszek...

A lényegéhez még annyit, hogy ennek elsődleges oka még, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszere a saját ideológiai ürességét, gátlástalan anyagi- és hatalomszerzési törekvéseit, egy teljes mértékben eszköziesített és nemzetiesített kereszténységgel igyekszik elkendőzni. Ebbe Szent Istvántól a sámánokig és a Turulba való beleszületésig gyakorlatilag minden belefér.

Mert az Orbán-rezsim nemzeti-keresztény kurzusában valójában nincsen kereszténység, és már nincsenek keresztények sem,

ahogy azt Balog Zoltán református lelkész személyes példája beszédesen érzékelteti. Ebben a kurzusban az imádat tárgya maga Orbán Viktor, aki minden hatalom forrása. Ezt legkiválóbban az elvileg „független” jegybank „független” elnöke körüli mizéria mutatja. A következő elnököt nem kiválasztják, vagy megválasztják, hanem Orbán Viktor az általa előre megjelölt időpontban személyesen meg- és kinevezi.

A napnál világosabb, hogy az orbáni Hatalom a hitet semmiféle kételyt, vagy kérdést el nem tűrő bornírt és tekintélyelvű politikai vakhitté degradálja; miközben a „kommunikációs” erkölcsre azt a feladatot rója ki, hogy eltakarja a kétszínűséget, az eszközöket szentesítő cél érdekelvűségét, a gátlástalan amoralitást, a nepotizmust, a pénz- és hatalomközpontúságot, a maffiaállami praktikákat. (forrás: Jakab, írta: Szőke)

 

csúfolásra

 

Mióta rám nyílt a lét,

nyomor-fekhelyein sírás-görcsén

a rettegés öl szorít...

 

Számítással a lehetségesség,

a valóságot befalazta...

 

Csúfolásra

a szükség másként,

nyálas-diadal-

kegyelemkenyérrel a fizetség

miként

ől és butít itt — (szőke)

 

2016. 04. 22.

 

folytatás: www.magam-emeszto.hupont.hu

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 71
Tegnapi: 226
Heti: 71
Havi: 3 216
Össz.: 372 327

Látogatottság növelés
Oldal: Orbán a hungarikum...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »