Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

Magyarország és a „jogrend”!

„Hé, parasztok! Igen, ti ott a nagy büdösben basszátok meg, akik megint egy nővel keménykedtek fideszkeresztény úriember módra! Szóval, retkek, kapjátok csak ki a fejeteket Viktor atyuska rezsikotmányos seggéből, és válaszoljon valami főokos: hogy is leszünk ezekkel a választásokkal? Az ötvenszeres szorzó általános lesz per koponya, vagy az csak a csicskások kiváltsága lesz a tervek szerint?- /.../ ez a legújabb szavazatfelszorzós módi még új. De az újdonság erejével hat azt látni, a semmi sem számít szintig süllyedtetek a becsinálásban – egy kutyaütő önkormányzati képviselői helyet sem mertek a tiszta választásokra és a szavazókra bízni – és az újdonság erejével hat az is, hogy ennyire pancser módon képesek vagytok lebukni a sunnyogással nyomban.”
Ha eltekintünk azoktól az úgynevezett vallási tanoktól, különböző rendszerektől, mit alkot a 2/3-d, és a dolgok igazi lényege után kutatunk – próbálva nem figyelembe venni a csalafintaságokat, eltekintve a különböző véleményektől, akkor sem láthatok már mást, minthogy egy- az emberi-társadalomtól különvált és állativá lett apparátust.... erőfitogtatással különlegessége- kényszerítő, mások akaratát (erőszakkal is) alávető apparátust. A mocsár nem sziklaszilárd és belemerítkeztek nyakig – nem számít mások véleménye. Ez a kérdés azért kuszált és bonyolult, mert nagyobb mértékben érinti a hatalmasok érdekeit, mint bármely más kérdés. Igazolja ugyan a kiváltságot, annak létezését (bár burkolnák sztaniolba – ám a szar akkor is szar marad), de a lényeget el nem rejti – nagy hibát követnénk el, ha pártatlanságra számítanánk, nem ilyen minőségben a szerep- és jelentősége mégis ilyen megítélésben jut kifejezésre a hatalom felől!  
„De azért az érdekelne, az időköziken összegyűlt képes-hangos bizonyítékokkal, hogy tervezitek majd a 2014-es választásokat legitimnek eladni? Mert az ezzel a megörökített ötvenszeres szorzóval legalább akkora mutatvány lesz, mint Selmeczi Gabriella reménytelen küzdelme a többszörösen összetett mondatokkal.”
Aminthogy bizonyítva már: az emberszabásúak pszichikus tevékenysége nem „előrelátó”, hanem „utólag meglátó”! Az új életmód meg megváltoztatja az embert, ahogy látjuk is, ha jó megy sorsa máris sikeres alkalmazkodásban... bár némelyeknél a tudat maradt ösztön szinten – érzéki képzetek kombinálása, mint képesség, később a gyakorlat folyamatában érvényesülhet még, a valóság visszatükröződése és viszonya lett- lesz más-más, öntudatban még tervezés alatt... amolyan gépies-szájszervvel modellezi a gondolkodást! Aztán a Rogán „kitörés” - amolyan összevissza beszéd... nem lehet bízni a szocialistákban (!) - és bennetek? (Ja- hogy ez fel sem merült?) Elkomolytalankodott országunkban komolytalan vezetéssel lejáratott alaptörvény szabná az utat és hogy a rezsicsökkentés kőbe-vésve, már nonszensz... kiváló munka, amiben az alkotók sem ismerik ki magukat, de mégis – mondják ezerrel a tutit és fényezik a kirakatot. A multik-hogy hordták ki a pénzt (!) – az nem számít, hogy épp Orbán által támogatott gazdag réteg mennyit mentett már ki eddig is, mert nem bíznak a vezetésben, mert nem bíznak a gazdaság növekedésében – többszöröse a multikénak... vagy a nyugdíjkassza lenyúlása hányszorosában is múlja felül (vagy csak része annak?) az elherdált és vagy kilopott pénzt? - az nem számít? Eltapsolva ezermilliárdok, de még mindig a másokra mutogatással fényezi magát a Fidesz! Szégyelljétek magatokat! Vagy a nyugdíjakra hivatkozás (Hoppál) – pofára mért nyugdíjak milliós fizetések mellett, míg másoktól az ellátás is elvéve – és szégyentelenül belehazudnak a képernyőbe (a KDNP-s farizeusokról nem is beszélve). Rogán, Lázár, Kósa, időnként jobb volna, ha meg sem szólalnának (bölcsebb volna)... Kósa orráról is csak- ama pici piros gömb hiányzik, hogy bohóc mivoltában- van az a pénz, amiért jó-pofázkodik!
És megint Horthy, Lezsák-fő- alapítvány-alkotó ötlete nyomán...
– „Amit (ő) és ők maguk előtt látnak, egyetlen kép: Horthy, az országgyarapító képe. Azt ugyanis nem állíthatják, hogy a két háború idején valami fantasztikus gazdasági prosperitás volt, munkás- és parasztjólét következett volna be. Marad a fehér lovon bevonuló fővezér alakja és egy rövid időszak 1938 és 1941 között, amikor visszakaptunk valamennyit az igazságtalanul elvett területekből, és még béke volt. De van itt még valami, amit Kövér László mondott ki, talán elszólásból. A rendeleti kormányzás lehetőségéről beszélek.
A Horthy-kor idézőjeles demokratikusságával ugyanis nemcsak a zsidótörvények fértek össze, hanem az úgynevezett kerettörvények is. Ez azt jelentette, hogy az Országgyűlés „lyukas” törvényeket hozott azzal, hogy ezeknek a tartalmáról, vagyis lényegéről majd a kormány, illetve az egyes miniszterek rendeletei intézkednek. A gyenge parlamenti ellenzék azt mondott, és azt kiabált, amit akart, az Országgyűlésben e törvények kapcsán nem dőlt el semmi, illetve az dőlt el, hogy a kormány a törvényhozó hatalomnak is igazi birtokosa. A képviseleti demokráciából bohózat lett. Ez egy másik ok: az erő tökéletes koncentrációja, ami nagyon tetszik a jobboldalnak.

– Jó hagyomány, szép hagyomány, csak folyton le kell tagadni, hogy a fehér lovas Horthy mögött voltaképpen csak a kudarc van (és a lószar, amit valakinek el kellene már takarítani). Nagyon ködbe borultnak kell lennie annak, aki az ő szobraiban, a róla elnevezett utcák névtábláin a sikert látja.

– Márpedig ez a gondolat vagy inkább elmebaj létezik, és egyszerre két párt is osztozik rajta. A Fidesz és a Jobbik nagyon szoros szellemi kapcsolatban áll egymással. Az az állítás például, hogy 1944. március 19. után az ország elveszítette önállóságát, vagyis innentől semmiért nem vagyunk felelősek, a Jobbik 2009-es választási programjából való, amelyet szegény Bethlen Gáborról neveztek el. A tétel azóta már az alaptörvényben díszeleg, és a Kossuth teret ennek szellemében rendezik át. Általában is igaz, hogy a Horthy-rehabilitáció ügyében vállvetve küzdenek. A Fidesz azzal előz, hogy az általa vezetett önkormányzatok sorra avatják a kormányzó mellszobrait, de már Teleki Pálról is utcák tucatjait nevezték el. Vagy említsem a Prohászka-kultuszt? Vagy hozzam fel annak az erkölcstankönyvírónak a szavait, aki szerint 1918-ban a befogadó és barátságos magyar nemzetnek nekiesve a befogadottak hálátlanul szétbomlasztották az államot? Ugyan kik azok a befogadottak? Nagyon ideillenek Jeszenszky Géza szavai, aki 1990 táján azt találta mondani, hogy a keresztény-nemzeti elvet vallók hitelesebben képviselik a magyarság érdekeit. Mármost egy történész – és Jeszenszky Géza valaha azt volt – pontosan tudja, hogy a keresztény-nemzeti jelző azt jelentette a Horthy-korban is, és ma is azt jelenti: nem zsidó. Aki ezt használja, antiszemita. Aki ilyen terminológiával él, felosztja az országot nemzetiekre és nemzetietlenekre. Akkor is, most is. De hiszen a Horthy-rehabilitációban is ez van: akinek baja van őfőméltósága világával, az nem rendes magyar ember.”
Hozzátenném: a gyilkosok cinkosa épp Horthy volt- igen! - a Kormányzó! De senki Magyarországon nem üdvözölheti Horthyt és idejét másként, minthogy hóhér volt! Mi történt Siófokon, és a zsidókkal, és a kivezényelt katonákkal? Nem is lehet más, mint gyilkos és gyilkosok barátja és gyilkosságok takargatója – hát Lezsák (!) - csak hajrá! Vagy lészen a formák betartása kötelezővé téve és így betartva dicséretére? - vagy külön törvénnyel biztosítva- hozva törvényt a szájak és formák betartásáról? Szeretnétek valamit- valami jót kimenteni a múltból? - semmi nem egész és semmi nem kerek, semmi nem fekete és semmi nem csak fehéren... akkor tegyétek, mert részigazság mindenben van! De erkölcsileg aligha áll a magaslaton! Amolyan bűnpalástoló „fenség” volt! Még keresem a jelzőket, hogy mások érzését ne sértsem meg – de nehezen megy a jó iránya... mert a régi idők egyik mondása éppen az volt: hogy amerre Horhy kormányzó járt, arrafelé fánk és akasztófánk volt bőségesen! Jó étvágyat és pihentető emésztéssel időt hozzá, hogy érzetében én le nem nyelem- vagy lenyeljem én e „halálos maszlagot” (legyen saját ügyem), amivel- amiben csak ölés van, vércsorgás és fogcsikorgatás...hát! Ennyit Horthyról- és többet nem is ér és ért!
És egy idézet még- ezen őrült félreértés kapcsán, mert így teljes a kalamajka: „akkor Magyarország, amely eddig nem volt, hanem lesz, ezentúl, nemhogy nem lesz, ellenben csak volt, hanem se nem lesz, se nem volt, mert inkább tájékozatlanságból eredő, jóhiszemű intézkedések és félreértések láncolata, semmint szándékos vagy gondatlan cselekmények halmazata”!

Jog van és rend - káosz inkább és leginkább a fejekben... ez volna - ily formátlanul - a legjobb áru, ami a mai magyar politikai piacon kapható? - és ráfogással, hogy körültekintő és haladó? És tessenek odaképzelni azt a társaságot, amely odafigyel, amikor ez az ajk kinyílik... azt a társaságot, amely meghallván taglalásait "tanárurunknak" (Lezsák) - ami értelmetlen, érthetetlen, de nem tudja, hogy amit hall (nem is értheti), hogy a romlottság legteteje (mint a jéghegy csúcsa) - ami kiviláglik, de mert illusztris az akarat (a hatalmi közössel) - nélküle nemet sem lehet mondani - és saját romlottsága miatt már nem is érezheti romlotnak a felvázolt "állításokat"... Tényferdítésekkel előadott történeti megjelenítés, mert a részigazságok mellett is, olyan tényekre alapítja ítéletét, amelyet új adatok nem igazolnak. Csak kitalációkkal lázálomban - "én álmom", mondja, hogy tetszetős szavakkal bedőlhessen, s magát megnyergelni engedje! De az eszméktől veszedelmes mégis!Hiába már, ha teátrális szavakkal apostolkodik
ki változtatni akar...
               csupán magunkra hagyva zeng erővé -
mása az anyag, más a lélek - szó-ízén a véglet
lapogat rajtunk önként-önjelölt kétes parancsra:
tíz-évekre hitte hatalmát, s ostobaság fonta
bölcsességén már szaporább léptek formáira bontva
adja a páratlan csodát, keserűségben mézes szájjal
szájal az irgalmasság, hol kínban is önzőn kínál
nyughelyet a rend... mert így rendeltetett--(szőke)

2013.09.25.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 28
Tegnapi: 54
Heti: 344
Havi: 3 489
Össz.: 372 600

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Magyarország és a "jogrend"!
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »