Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

 

 

Orbán uralkodó-kedve...

 

...irgalmatlan természete szerint formálva!

 

Sem mindentudó - sem mégannyira mindenható nem vagyok (mint Orbán és csapata), csak érzem a bajt s látom, hogy ez így tovább nem mehet! - tenni kell a részvétlenség ellen, az érdektelenség miatt, az érzéketlenség, apátia vagy az épp mutatkozó közömbösség ellen, mert szükség van és most van szükség a bátor, kiállni tudó, független és tiszta-erkölcsű, feddhetetlen életű emberekre, akiknek nincs vaj a fejükön és akikkel nem vallunk szégyent (a KDNP-sek kizárva, ők már bizonyítottak)!

Igen, mert sok a kiábrándító látvány... a lét most embertelenségében megfoghatatlan, mert mértéktelen a szenvedés... az emberek egy része durva és goromba, az elvakultság megszállottságában dühöng... itt nem a fenntartás-nélküli fejbólintásokra van szükség, a szolgalelkűség most nem megoldás!

És mert újként az időszámítás Orbánnál, az okokra hivatkozva a kormány megfejelné eddigi képtelenségüket azzal, hogy szeptember 15-e után egy rendkívüli helyzet bejelentésére szánja el magát vagy annak okán, egy szükségállapot bevezetése majd? - jaj! - és majd minden alól felmentve (mi bűnként volt és lesz még általuk) Orbán és kormánya. A menekültekre lészen rákenve minden... és mindig másra (ahogy ez náluk szokás) - így menekülnek meg hiányaiktól, miként a semmittevést is eladják már áldozatos munkának! Majd tartják a markukat, mert a haszonelvet nem feledhetik!

 

Hogy igazsága van Orbánnak is- ezt tudjuk, leginkább részigazság az. Ám- ahogy teszi a „dolgát”- vele embertelensége, ahogy viszonyul a felmerülő problémákra, a módszer- és a nem miniszterelnökhöz méltó kinyilatkoztatásai már minden érzést lerombolnak! - és a nép megvédését zsolozsmázza (mint mindig), annak háta mögül!

Bocs'- de egy egyszerű paraszt is különben gondolkodik... az idegtől már szinte nem látok. Hogy lehetnek ilyen buták?

Egy demokráciában így viselkedni – egy vezető-politikusnak – nem lehet... maga bizonyítja be, hogy nem alkalmas a vezetői szerepre! És itt már régtől nem demokrácia van! Nem véletlen a „Jobbik” előretörése és erőre kapása (akiktől az Isten őrizzen meg), hisz „fő bázisuk” (az „ők is emberek”!) épp- milliós károkat okoztak a hétvégén! Ezekkel az „emberekkel” akarnak rendet teremteni az országban? Akkor jöhetnek a gázkamrák is, mert a Horthy idő, a múlt velük- és Orbánnal ránk köszöntött (?) És egyes („Jobbikos”) politikusok szerint, ott is emberek vannak (mármint az ultrák is azok), szerintem a vadállatoknál is rosszabbak – ilyetén a szavazóbázisuk is- az embertelenség már dics ebben az országban? És a baloldal, ahogy legyengítette magát, úgy erősödik rá az országra ez- az agresszív réteg, akik majd a fejünkre is nőnek... végleg! Most toboroznak, nos- oda vonuljanak, legalább megtanulják mi a rend (ami ott- nem a „Jobbikos” felfogás szerint van!) Oda az ultrákkal és a gárdával is- és mehetne a betyársereg is velük- vezérnek a Zagyva, a szamurájkardos, volt képviselő!

No- de regéljünk még a keresztényi érzületről is, ahol is és ahogy is Erdős szerint inkognitóban kellett és kell (például a Keletinél) segédkezni a menekültek bajainak mindennapos megoldásaiban, az ellátásukban! Nyíltan felvállalni nem lehet? Szép országunk van! Olyan Máriáss (!)

Akik jöttek nem mindenki muszlim és persze nem mindenki keresztény sem, de emberek, akik segítségre szorulnak, őket nem üldözni és becsapni kellene!

Persze itt is vannak tisztességes segítők, akik emberségből segítve és a szűkkeblű gondolkodást mellőzve teszik dolgukat- önzetlenül!

Az Iszlám Állam brutális eszközökkel megsemmisítette az egyik legősibb keresztény közösséget Irakban. Maalulában, ahol a mai napig Jézus nyelvét beszélték, tűzzel-vassal kényszerítették az iszlám felvételére a keresztényeket. Karakosban gyerekeket fejeztek le és akinek a fejét nem póznára tűzték, azt élve temettek el.”

Erdős is viselkedhetne már úgy, emberként- és vallási vezetőként is, akire lehet számítani- akire biztosan lehessen számítani. Tanuljanak a Pápától... (!) Mert enélkül csak külső keretek, akik - mint most is - a vallásüldözések, a világnézeti viharok közepette, a politikai átalakulások mezsgyéjén haladnak – vagy- mert idejekorán felismerték az előremenetel lehetőségét (Orbánnak nyalintva?)... nos így- máról-holnapra széteshetnek! Hol van az „egész” keresztény, hol van a feltétlen keresztény, ha már vezetőik sem azok? (lásd Erdőst- „inkognitóban”!?) A meggyőződéses apostol elveszett, nincs izzó lelkesedő a hitért- csak bigott, azokkal nem sokra mennek most!

Ám van sok öntudatos névtelen, a hitéért és emberségből és meggyőződéséért- minden körülmények közt helytállni tudó, aki hűséges az emberért, nos- ezek az igazi krisztusi jellemek! Csak kérdem Erdőst: hogy tudnak így egységbe forrni, egységesen haladni, szolidaritást vállalni, hogy mindnyájan egyért és egy mindnyájunkért... le kellene már szokni a páholyból való bírálgatásról, kifogásolgatásról, jobbantudásról és ócsárlásról!

Nem úgy kellene szolidárisnak lenni, ahogy azt Szíjjártó tudtunkra adja... a rászorulók kirekesztése megsegítés helyett, ha már itt vannak – nos ez olyan keret, ami minősíthetetlen, viszonyainkban (a jelenben) erkölcstelen, embertelen! A szabályokat már az élet átírta!

Arthur Serratelli püspök pedig a katolikus hírügynökség oldalán hozta le beszámolóját, ahol arra figyelmeztet, hogy James Foley barbár lefejezése egy másik horrorra, a közel-keleti kereszténység szisztematikus lefejezésére hívta fel a figyelmet: legalább egymillió olyan keresztényről tud, akiket meggyilkoltak, vagy elüldöztek vallásuk miatt az iszlamista radikálisok. „A barbár lefejezésekről, keresztrefeszítésekről, a nemi erőszakról és a gyermekgyilkosságokról nem mindig számolnak be. Szíria, ahol sokáig szomszéd volt a két vallás, ma horrorisztikus tettek hazája lett” – fogalmaz a katolikus vezető.”

Ezért kell- kellene egységes fellépés! Összefogás, az elmaradhatatlan szociális tartalommal való telítés. Akként: a támogatás minden irányban, a látogatások a tereken, a pályaudvarokon, a táborokban, ha már szögesdrót mögé dugta a rászorulókat Orbán! - a betegek felkarolása mellett, a sokgyermekes beteg-szülők megsegítése, a lebetegedett anyák és a szemérmetes szegények gondozása, a szerencsétlenséggel sújtottaknak a nyomor enyhítése... stb. Talán ez lenne a keresztények feladata, ez a jézusi szeretet!

A hiba már itt, a világi és egyházi vezetőkben van, mert ragaszkodnak a saját nézetükhöz, mert zsarnokoskodnak a rászorultak fölött, mert basáskodva osztják az észt vagy épp betegesen érzékenykednek rég!

Csak a rosszindulat dívik a jelen pillanatban, vezetőink- elvből lebírálnak mindent, leértékelik a rászorultságot, a maguk szerepét meg fel, becsmérlik a segítőket (lásd, Gyurcsány esetét akár, aki segíteni akar) és minden és mindenki felett pálcát törnek. Rendőri erőket bevetve, nem a vadállatokat fékezik, hanem a tehetetleneket... hazudnak (majd meggyónják bűneiket?), pazarolnak anyagot, időt és pénzt az igazságosság ellen (annak nevében) és fölényességükkel viszont, annál hajlamosabbak a vakmerő és kíméletlen ítéletekre! Hát így állunk most...

Szabadságát megszakítva, a belügyminiszter is beállt a gágogók csapatába, azokat erősítve... az első mondata máris úgy szól: „ a migránsok egyre agresszívabbak!” Ezt most hadd ne minősítsem. Magáért beszélt!

És még egy szót erről: az ilyenek hasonlítanak a keselyükhöz, amely mindenütt csak dög után szaglász... vagy épp- úgy viselkedik mint a gyerek (aki még nincs tudatában az életnek) és könnyelműen szétrombolja a hangyabolyt, amelyet a szorgalom sok ezer munkása egybe alkotott! Az ilyen emberek, akik értelmetlenül bírálják a nyomort, az elesetteket (emlékszünk még a hajléktalanok „kisöprésére”?), most a menekülteket szapulja, s úgy- hogy mások emberségéből való erőfeszítéseiket- munkáját semmisíti meg fölényes vagy meggondolatlan megjegyzésével...

csak látszat-eredménnyel dolgozik! A kormány nincs a helyén, talán úgy helyes, hogy nincs toppon (hazudnak és provokálnak, hogy a kiutasítással élni tudjanak!) – EU-t szapulják, a németeket és az osztrákokat, s azokat- akik emberségből tenni akarnak még... az ilyen emberekben, élen Vezérünkkel, az élet holtponton áll! - de azért a bőr vastag és mint eddig is, és ezután sem másként, de minden évben kicsikarja azt a hozzájárulást, ami őket megilleti, az ország itt is csak a részt kapja, a nagyobb szelet a pártcsaládé és az övék! - csakhogy „működhessék”!

Erdősnek még annyit, hogy a pénz helyett a józan belátás motiválja, mert így nem mehet tovább! - a nép nyomorát, az elesettek, rászorulók szenvedéseit ki viselné jobban szívén mint a papság (így kellene lennie). Jó lenne, ha bennük is égne a tenni-akarás vágya, hogy lángolhatna már szívükben is - és nem csak a szószékről - az emberek jobb sorsának vágya.

Ezek a mondatok a hazai papságnak szólnak, mert nekik ugyan olyan jól kell látni, hogy mire van szükség itt, mi az- ami fáj, mi az- ami szorít e pillanatban, mint az önkéntes- emberségből jelesre vizsgázott segítőknek! A Pápa kijelölte a követendő utat...

Persze van igazság abban is, amit Kertész Imre ír: „Beszélnék arról, hogy a muzulmánok elárasztják, megszállják és elpusztítják Európát, és hogy az európaiak hogyan viszonyulnak mindehhez, az öngyilkos liberalizmussal és a buta demokráciával. (…) Mindig ugyanúgy végződik: a civilizáció eléri az érettség bizonyos fokát, ahol már nemcsak hogy nem képes megvédeni önmagát, hanem látszólag érthetetlen módon a saját ellenségét imádja.” - és persze nagy igazság van abban is, amit a „káld érsek” mond: Meg kell érteniük a közel-keleti realitást, mert egyre több muszlimot engednek be országaikba. Önök is veszélyben vannak. Erős és bátor lépésekre van szükség, még ha azok ellentmondanak az elveiknek, akkor is. Azt hiszik, hogy minden ember egyenlő. De ez nem igaz: az iszlám nem vallja ezt. Az önök értékeik nem a muszlimok értékei. Ha ezt nem értik meg elég hamar, önök annak az ellenségnek lesznek az áldozatai, akit önök engedtek be az otthonukba”!

De a háború, az háború és akinek családja van az menekül, mert erre kényszerítik a kialakult körülmények... hogy miként lesz azután, hol csupa-seb a lét, hol csapdahelyzet van, és honnan sugárzóbb jelt kívánván új hon után hajóz, mert a régiben- az iszlám, nyíltan- a fal mögé zárt nép közé tör, s tűzbe hajít csecsemőt (sivító csecsszopót), s asszonyt, aki meg se szülte mély öle terhét még, nos itt, nem demokráciákról és liberalizmusról kellene regélni, hanem, ha itt vannak- már csak emberségről szóljanak a mesék... Ó, bár hozna örök békeidőt kegyes országlásod, urunk! - mondja ki- keresztény...

Ám Orbán, válogatás nélkül kirekesztő, és politikája a gyűlöletkeltés (emlékezz a plakátokra is) - ezért is a történelem másra nem emlékszik majd, mint botrányaira... kalandor politikájára, még- ha lenne is igazsága...

 

ő

 

Az egyetlen tudomány a világon:

tudni, hogy keskeny az út,

kicsiny a kapu, s aki meg se moccan,

az a legmesszebbre jut” (?)

...kiknek mutatott ő,

égő-időn

rom-mezőn által menekülni ösvényt,

ő, ki- túlélvén a bukást erősebb

hon felé indul,

s mára hatalom, dicsősége fénye

rajta,

már csak kegyeit remélvén

dühét kicsapni itt úr?

Szögesdróttal iránya...

Még élek (!)

...de csak azért

mert kegyébe vett Fortuna-

Akinek a keskeny út se kell már,

és kicsiny kapu se kell,”

annak vége itt!

A szabadság bujtó láza után”

még kérdezek és felelek is -

Még zeng az ima (visszhangja bennem)

a szemérem is kifogyhatatlan -

csak a lét lett veled velem szemérmetlen

...harcod győzve

immár irgalmatlan! – (szőke)

 

2015. 09. 07.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 46
Tegnapi: 226
Heti: 46
Havi: 3 191
Össz.: 372 302

Látogatottság növelés
Oldal: Orbán uralkodó-kedve...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »