Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

Etikai kódex… avagy: az orbáni-verdikt!

 

„Verba volant, scripta monert” (a szó elrepül, az írás megmarad?).

 

Nálunk nincsenek, soha nem is voltak korrupt, részeges, élveteg, hatalmukkal visszaélő funkcionáriusok. No, de ha nem voltak, még kevésé lesznek… olyan áttekinthető, makulátlan és kristálytiszta lesz mindegyiküknek még a magánélete is, mint a szende szűzleány csipkés kis zsebkendője. Persze, ha elolvassák az etikai kódexet nemcsak megszavazzák, mint az alkotmány, de rákérdezéssel sem tudják, mi van benne…

 

Íme, írva vagyon (a teljesség igénye nélkül): a bizalom, mint olyan – a beosztás milyenségére tekintettel súlyozva, híresztelés és bizonyosság tényein át, a megbecsülésen keresztül a körülmények tekintetére utalva, hogy nyilvánosságra hozni bármit is, az annak botrányos volta volna.

 

Mert bódult és bátorságában is öntudatlan (tehát vakmerő, mint a cigány lova) szexualitásban sem mutathat jó-példát e faj… és a faji hovatartozás sem segít rajta… egészségi állapota meg nem is teszi lehetővé s a hivatal betöltését mindegy milyen nemzetien „katyvaz” érzettel bírja. Persze, ha a hatalom pártjához tartozna… de így, - „lopakodva” – nem lehet tükre az emberi érzelmeknek!

 

És- mert nem a becsület lovagja ki van rúgva (ha előtte már felvételre került – bárhova)… ugyanis mindenki retteg tőle (és hányan így a parlamentben is), mindent felhasználnak pártállásra- valló tekintetre (különösen és hangsúlyozottan a 2/3!)  - a más pártok becsületének rondítására! Ott a „három a magyar igazság” sincs betartva, ugyanis sokszorozottan sem megróhatók! Csak az ellenzék, immár „három”- vétség nélkül is.

 

Ki írta és kinek az etikai kódexet? A kérdés marad a levegőben… pedig nem költői volna!

 

„Tudtunkon kívül korrumpálnak… hát tudtunkkal nem is fordulhat elő, kérem, kormánytisztviselők vagyunk, nem a bizánci udvar eunuchjai. Más kérdés, hogy viszonylag ritkán esik meg, miszerint sétál az ember gyanútlanul az utcán, előpattan egy kétes figura pár millióval a kezében, és aljas módon hátba korrumpálja az embert, mi meg ott állunk a végén, a kezünkben a pénz, és nem tudunk mihez fogni a ránk szakadt, tisztességtelen vagyonnal. Ritka eset, de nincs kizárva ez sem.”

 

Aztán nincs többé semmiféle mutyi:

 

„III/2.3. Különösen tartózkodunk hozzátartozóink, valamint a velünk érzelmi, politikai, gazdasági vagy egyéb érdekszövetségben állók állami szerveknél történő alkalmazásának kijárásától vagy kikényszerítésétől”.

 

„III/6.1. Törekszünk arra, hogy minden olyan helyzetet elkerüljünk, amely alkalmas vagy alkalmassá válhat arra, hogy bárki fenyegetéssel, vagy bármely ellenszolgáltatással, előny ígéretével vagy biztosításával, jogtalan előny nyújtására késztessen. Sem magánéletünkben, sem esetleges politikai vagy gazdasági jellegű kapcsolatainkban nem tanúsítunk olyan magatartást, amely alkalmat adhatna arra, hogy mások jogtalanul befolyásoljanak minket”.

 

„III/7.1. Senkinek semmiféle olyan előnyt nem nyújtunk, amely hivatásunkkal vagy munkahelyünkkel összefüggésbe hozható, kivéve, ha erre jogszabály felhatalmaz minket”.

 

„És ha nem hatalmaz fel minket a jogszabály, hát módosítjuk, vagy hozunk egyet, ami felhatalmaz. Legfeljebb. Lehetne még emlegetni szépet, jót, adat- és információvédelmet, vagyonosodási kritériumokat, a reprezentációs és szolgálati utak szabályozását, hiszen tele van szépséggel, jósággal ez az etikai kódex, mint szagos-mise malaszttal, lehetne, de végül is az a szép, ha a maga szikár, catói logikájában ismerkedik meg vele mindenki. Tessék végigolvasni, nagyon ajánlom, izgalmas olvasmány, és csak dicsérhetem az angolos, abszurd humorát.”

 

Nos, ezt a fatörzsét is megszégyenítő szilárdságú „akármit” - a mindig-másra- testáló „valami” tartalmával akarja láttatni a hatalom a derűs jövőt, a könnyű léptű békéjében a töretlen jellemnek számító eligazítással – mára formák hibátlan virtuóza lett…

 

És - ha kell erőit is beveti, hol a megrovás előírt és – ha úgy ítéli meg a pillanatot – akkor tűzzel-vassal, lelki ráhatással, börtönnel és harccal törik meg az ellenkezőket, ha netán szabadságra vágynak! A befogadó élménye sohasem egyértelmű, vonzás és taszítás keverednek benne – viszont útba igazít… kicsinyt merészen, a mindennapitól is eltérően – fenségesen áll előttünk, megdermeszti tagjainkat, és lélegzetet- fojtva szorítja mellünket.

 

Az orbáni-etika: szép (!) – „csak a rettenetes kezdete”! Egy biztos, Orbán a titokzatosság borzongató érzését ébresztette fel: és amire a leíró exponálás idáig eljutott, a látszólagos tárgyilagosságot is fellazította valamilyen feszítés – jól érezhető abban a nyugtalan lüktetésben, amelyből ki-ki megkonstruálhatja a szabálytalan metrumot… „mene tekel ufarszin” (Dániel könyve – megszámláltatott, megmérettetett és szétdaraboltatott – intő szó, baljóslatú figyelmeztetés).

 

Egyszóval metafrázisában: „gyönyörűséges és haszonnal való. Valósággal emeli a lelket, mennyei régiókba, ahol szeráfok dala hallatik, és minden földi mocsok eltávozik tőlünk. Nem ártana minden érintettnek zsebkiadásban állandóan magával hordania, és az élet nehéz pillanataiban fellapozva a művet, megtalálhatnák benne a megfelelő bekezdést. Mint a kínaiak egy időben a Kis Vörös Könyvecskében. Csak egyetlen, picike, mégis kardinális hibája van ennek a remekműnek. Egy apró paragrafus hiányzik belőle. Pedig a nélkül az egész tánciskola érvénytelen… az, amelyik előírná, hogy be is kell tartani.”

 

 

 

A menekvőegyüvétartozásban… a tegnapokból

 

 

 

Félmúlt… s egymást kínálják a történetek.

 

A nyelv nyughatatlan és illetlen bonyolódik

 

Az alkuban-

 

Mit a lét szorongatott helyzetében teremt,

 

Szélen vagy középen, ott egyik úgy, mint a másik

 

Csak magáért van!

 

Elerőtlenült országom, egy-helyben tervel

 

„Elfalángérozta” idejét, most fészkelődik

 

Hiányaiban—(szőke)

 

 

 

Tamás Gazsi minden szavával egyetértek (atv), de már ő is sokkal árnyaltabb hangot üt meg. Nem harcias, csak elemez csupán! Szabadság? Néphatalom – hol a nép, kormányoz? - szavazás – konzultáció és részvétel a közügyekben? Jaj! - 56-ban nem kellett elmagyarázni mi az aktív szabadság… (munkástanácsok magalakulása), de lám! - a 2010 előtti állapotok restaurálása lehetetlen. Mi lesz? A nem megszokás mellett mégis a beletörődés – hanyatlás komfort nélkül. Anyagi leépülés, jövőre-várakozással, nagyjából morgás nélkül lett tudomásul véve. Nem megy jó az emberek sora és mégis tudomásul vette a nép! Változtatás nem a nép dolga – reménytelen a változtatás… nincs miért felháborodni: egye meg a fészkes fene - mondja! Marad minden úgy, ahogy van. Következőkben sem- nem zűrzavaros sem- nem dinamikus nem lesz.

 

Stagnálás a dinamikus rend!?  A kormányzati következtetés: fejlődés nem lesz, de az uralkodó rendszert nem veszélyezteti… amelyben a lehetőség, a népszenvedélyek csatornázása szélső-jobb irányba eltolódott – ez boldogulásuk is… e helyzetben a médiák információi csak érzetre hagyatkoznak – regionális, katasztrofális stb. bajokról nem is értesülnek az emberek. Romok vannak, amit városnak – vagy településeknek - hívnak, szavak és értelmetlenség a félelmek rendszerében, felülről vezérelt propaganda adja a körítést és a hozzá adott vidám zene (rádiók, TV-k). Analóg: gondolatban hittük a megváltozhatatlanságot anno, így éltünk, mert hittünk – és mert Kádár-ideje egy fejlődő korszak volt… ha tetszik, ha nem az volt - egy jóléti állam! 70 –es évek voltak a magyarok aranykora! Tény ma: 4 millió szegény – küszöb alatt élve… eredménye e korszaknak! - rettenetes mértékű tönkretétel folyik a kormány tevékenysége miatt.

Orvosolni nem lehet – ezért lett a királynélküli királyság! Petőfi: „köszöntelek a távolból előre” – nem látszik a pesszimizmus pozitív megváltozása és az irány a jobbítás felé, sajnos a nép részéről sem- nem látszik, viszont érezhető a beletörődés! Kormányzás miatt szétrothadás van és a semmi… békés és teremtő és szabadjellegű társadalom, gondolatilag sem… talán és lehet és majd… ???? Brutálisan, és erőszakkal lehetne csak megváltoztatni – de mert erre a nép nem érett még - hát (!) – csak furcsán nézek ki fejemből és várom, mert váratják velem a sült-galambot! Azt is alig vesszük észre, hogy a kevesellt-időben, a fogyó vagyonnak nevezett órákban egy kicsit az is benne van, hogy munka után nemcsak vakáció következhet (nyolc óra munka is több – a pihenés rovására. Szórakozás már nincs, hacsak az nem, hogy szórakoznak velünk) – hanem a múlás örök törvénye szerint, a halál is eljöhet (sőt egyre közelebb) s akkor már soha nem lesz enyém a világ! Emberek! - az életet nem leélni kell (mire most Orbán kötelez), hanem megélni azt – értelmesen, tartalmasan, egymásnak örülve. A nézelődő élet nem élet! Szenny van és szenvedés… hányszor s hányan érezzük most ezt! – inkább a semmi: a tétlenség és az elhúzódás? – mint az a cselekvés, az a munka, melynek pusztulás a vége? Rezignáltan, reménytelenül, tehetetlenségünk tudatában így vonul félre, aki jó? Nem lehetünk lemondók… gyermekeinkért, unokánkért van feladatunk, de az nem a választás: a mindig ugyanazon pártok cserélése, mert az eredményt nem hoz.

 

Bojkott kell és nem választás… mindent megtagadó tett, ami letörli ezt a „rongyos” valót a képekről, és kitörli a tudatból is e korszak különbözőségeit, hogy vannak a gazdagok (multik, milliárdosok) - és még-többen szegények és nyomorgók. Tettek kellenek: amik képzeletfelgyújtók és erkölcsi-felelősségre indítók, jellem-acélozók, mert ember kell a „gátra”! Bár az ember békére és nyugalomra és örömre született – nem túlfeszített megalázó rabszolgamunkára – a beletörődéssel megoldás nem lesz, a jobb lét azzal nem jön el!

 

 

 

2013.07.23.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 70
Tegnapi: 54
Heti: 386
Havi: 3 531
Össz.: 372 642

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Etikai-kódex...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »