Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

Pávatáncunk?

 …a „kancsal emlék szépítsen tovább”!

 Nemzetközi – és abból is a „lengyel munkásmozgalom” dolgozata, annak íze – magános bemutatása már mutatott valamit Orbánnál (anno)… a „társadalmi szerződés” gondolata sem volt véletlen, azon keresztül egy „szabadabb alkotmány”, majd a nemzeti lélek formálásán át az erkölcsi-hazafias nevelés kérdései… akár.

A nemzeti lét megőrzésének zálogát mégis feledte: „Javítsátok ki, ha lehetséges, alkotmányotok hibáit: de ne vessétek meg azt, ami azzá tett benneteket, akik vagytok”! A föld és az erős állam gondolata nálunk a meggazdagodás forrásává lett! Más a mód ugyan, de kisajátítás, mint tény mégis valós – és nem a szükségleteknek megfelelően. A szerzés szabadsága megfertőzte e hatalom tagjait… a hatalmat már át nem adják (választási csalások és kényszerek beiktatása birtoklásra megszervezettek: demokratikusnak tűnő horizontjával, más perspektívát tárván a kitűnni akaró emberi természetnek!). A hamis – régi dicsőséget szajkózzák, Horthy időkre hajazó intézkedéseikkel a szokások és az erkölcs erényre késztető közlése a történelem legterhesebb örökségeinek átmentésére - zálogul a nemzeti lét megmentésére ad egy lehetségest, mint közös célt…? A hátam közepére se…!

Olyan Rousseau-i: a „szabadságra kényszerítés” elve mellett, ahogy a „legszigorúbb demokrácia” (ami már diktatúra) alkotmánytervezeteit dolgozta ki az Orbáni hatalom, majd „ezerrel” (szinte napi- szinten) módosítja az éppen aktuális érdeknek megfelelően!

Erkölcs nagyon fontossá lett számára… Orbán ebben látja a „belülről irányítottság” lényegét, a kötődést a hazához, bár összekutyulták ezt is, mint minden mást is… a lélekre ez hat mégis és irányítja az akaratot – magyarul az engedelmesség leg-lényege volna! A törvény, amúgyis a külszínt irányítja… ám a nép érdeke az általános akarat, a közakarat volna. De mert helyettünk gondolkodik a hatalom, és tettével a magánérdek előtérbe tolásával közömbösíti a közerkölcs erejét (a közjó már nem fér bele, csak frázisain keresztül „érzékelhető” valaminek) – merthogy az Orbáni elképzelések megvalósítása érdekében az önkényesség elvét vegyíti realizálásra, önkényuralmi rendszerhez vezetett el. Tehát kufárkodnak a törvényekkel, a joggal, az érzelmekkel! Kettősbeszédek célja is ez… kint mást mondani, idehaza megint mást – védi a népet, megvédi az elesettet, a hazát is (hogy ki ellenében? – nem derül ki), de a politikai erkölcsről megfeledkezik. Egységesítő lenne a cél? Miért hogy mégis megoszt? Az önzés szobrát megtervezhetik- és Orbánról mintázhatnák!

Gazdaság… szarrá ment – egyszerűbben: nincs! Jön a kufár-világ, pénzt szerezni mindenáron, mindenképp! Eladja a lelkét is ezért! A becsület eddig sem számított – „a vér nem válik vízzé!”- sajátos a barátság- sajátos a kiválasztás – nem üdvözít! Látjuk már Nagy Imre temetésétől napjainkig az időt és cselekményeit… a szivárvány minden színével jellemezhető átalakulások láttán a neheztelés – de sajátos érdekellentétein ott a villongás is – meg a tülekedés, marakodás, hol minden a politikai segéd-szolgálatok eszközévé vált… nincs elv – gerinc nélkül alkotóelemeire bontottak mindent!

Állam, amit nem tudok megnevezni - csak Magyarországnak hívhatom, de ez is csak egy név… hol az AB alkalomszerűsége biztosított – tartalmi értékét Orbán szabja meg – hol a törvényhozás a hatalom 2/3-a biztosítja mindenek-felettiségét, a politika irányt szab, annak meg Orbán ad „igazságot”!

Tessék már mondani, hol vannak a parlamentben (kevés a kivétel) a jó (esetleg vallásos?), tehetséges (na - ja mire is van tehetsége?), bátor (ahogy zárják soraikat?), kiállni tudó (a hazugságok mellett?), független (mitől is?) - és tiszta erkölcsű (jaj!), feddhetetlen (mindenki sározódott már, vagy most, vagy elő-életében) képviselők? Akiknek, mondjuk nincs vaj a fejükön, akikkel nem vallunk szégyent szinte nem is találni már…

Sunyi megbeszélések, háttéri mutyizások (nemzetközi szintig is), az egyéni érdeket képviselik az ország érdekére hivatkozva… szégyent hoznak a magyar népre. A nép nem köpönyegforgató, honnan fúj az épp „fényes” szél nem nézi, de elvárja a tájékoztatást, az őszinteséget, a nyíltságot…

Az orosz együttműködésnek még örülhetünk is, sohasem volt rossz az a gazdasági kapcsolat – no és nincs kettős beszéd (itt a pofa súlyba…) – kényes kérdésekre ajánlott felkészülten menni és nem sunyiskodó frakció-vezért küldeni a tárgyalásra – mit még el is tagadnak (aha, megszokott diplomáciai ügylet!)! Elvakultság és bizalomhiány ütközik… megalkuvó politika a törvényhozásban - vagy rosszul látnám? – utaznak, agitálnak, izgatnak, szónokolnak, vitatkoznak, fenyegetőznek, híveket keresnek, tábort gyűjtenek? Mi a bánat megy a színfalak mögött?

Orbán „apostolkodása” nagy bajt fog még eredményezni… rubellel két-lábra állni – miközben ráragadt az egyoldalúság, és mert betegesen érzékeny „penész-flórát” ültet mindenütt a kedélybe! Nem felgyullaszt, de begyullaszt, nem izzít, de kárhoztat… és most hogyan tovább? Jó – tudom! MNB-t a kormányzati erőtérbe kell helyezni! És? A gazdaság beindul, vagy tovább gazdagítja a gazdagokat? Bizony! – a nyomor marad! Vége a dalnak – ez az ország az Orbán családé, családi alapon viszont a Fidesz igazgat… ekként kezelve mehetünk a világnak!

Orbánt emberi-gyarlóságainak hibáira senki nem figyelmezteti, téves intézkedéseire nem híják fel a figyelmét – mert félnek a közel állók, hogy kiesnek a kegyéből, vagy - mert esetleg az előmenetelüket kockáztatják? Pedig jobb, ha tudomásul veszi, hogy ő is tévedhet és már nem egyszer, de sokszor (hiába őszül a halánték) - ténykedése nem tapasztalati, de önző érdek - ne is akarja magát pótolhatatlanná és nélkülözhetetlenné tenni vagy ilyennek feltüntetni…

A jellem gyerekek, talán fontos szerepet kaphatna… nem szeretek „fázni” senki irányítása alatt – ráfázni még annyira sem! Nincs szüksége az országnak hazugságokra, fölényes, hiú, könnyen sértődő vezetőkre a nagy-arc nem erény, de ellenszenves és visszataszító!

Megnéztem az eskütételt, és felmerült bennem egy kérdés, melyik alkotmányhoz lesznek hűek Matolcsyék… a mindig aktuálishoz? – merthogy naponta átírják már! Ja, hogy így „szent”?

Egy biztos: az igazi közérdek szelleme elhalt! Ami uralkodik most, az a legszörnyűbb egoizmus!

No – és a himnusz! – bocs’ rá kellet jönnöm, hogy – ahogy ismertem, ez valami más volt (elvették tőlem), mert elénekelni sem tudom – dallama már nem „sajátom”! A „tekerészetek” a gégémet fojtogatják, avagy – ahogy ez a hatalom deformálta, a törvényeknek engedelmeskedve – már történelmet minősít, ahogy „bereked” a különféleség felszínén!

Ideális a hatalomnak: mennél jobban elszigetelődnek tőlünk, annál boldogabban… az elzárkózás politikája – ez adná a nemzeti jellemet? – mert korrigálás mellett is csak korrumpálásra képes a történelmi tradíciókba való „erő”- szakos beavatkozással.

MSZP film… megint megy a vagdalkozás – az vesse az első követ, aki még nem tett ilyent! Jogilag nem ítélhető meg… legfeljebb a tisztességes magatartás kérdőjelezhető. Ettől persze a film maga nem lesz jobb – de ilyen az élet, ha szarból építkezünk, mert ugye a Fidesz politikája sem jobb egy fikarcnyit sem…? Vagy jobb nékünk a tündérléptű, tündéri könnyedségű mesevilágunk prózai valósága – hol a fény elfakul, hol fulladozunk már három éve – hol a szó salakja sem fölös anyag, amit ránk áraszt (fröcsögve kioktatva) a hatalom az országra?  Ahol a sors, az életérzés: léthelyzetünk, kapcsolataink immár oldhatatlanul is együvé-tartozásban porlad el, másnak-rendeltségében a lét sunyiságát példázva érzékelhetően ránk zsugorodik éppen és ezért még dicséretet érdemelne? Jaj! - meg jaj! A francba ébredjünk fel, az Orbáni politika sajnos csakugyan „filmbéli” szégyen… kegyetlenségig illúziótlan és – mert a lét némaságával él vissza, mégis miért - hogy Orbán és Matolcsy már négymillió magunkat juttatott a semmiig? Dicséretes lenne volta? Amit műveltek az nem a gazdaság, a fejlődés a munkahely meglétére utal, inkább vélném egy útonállásnak inkább! Lenyúltak és elvesznek mindent – ezt az MSZP-s film nélkül is tudjuk, mert a bőrünkön érezzük! Tehát nem kell a nagy erkölcsi duma, nem kell a hatalmi tiltakozás… e téren ne legyenek oly nagyon érzékenyek, mert igazságtalan! Persze a film tárgyilagos igazságának az erejét rontja az MSZP ellen érzett ellenszenv, de nincs ez másként a hatalommal szemben sem… ugyanakkor éppen ezért kap nagyobb súlyt „értékét” túlozva egy-egy kampányfelirat, film, vagy beszéd... hogy jó vagy rossz, azt döntse el mindenki maga!

A Jobbik visszafoghatná magát, mert a világrengető neo-náci megmozdulásaikat negatívan nyugtázza a világ és a hazának ártanak – ebből nem lesz kormányzati pozíció, hiába van beígérve – Orbán kénytelen lesz visszakozni! A választási szövetségből is, ha így folytatódik! Következetlenségük következményeként elérik erőik szétforgácsolását, elveszítik minden politikai jelentőségüket, amit a haza hamarosan lomtárba vet – de nem lesz másként a hatalommal sem, ha ragaszkodnak egymáshoz (vagy összenőtt minek kellett – a Jobbik, a Fidesz, no- és a „szent” keresztények?)… ítélet mindig negatív lesz!

Az egyházak adóságát is kifizetik? – kinek a pénzéből teszi a kormány… elég lehetne már a hülyeségből. A mint túllihegés jellemző, kilóra megvásárolt szavazatok adják az alapot a közpénzből védve! Tudjuk, hogy mi megy a szószékről a hívek felé a választások előtt… ez önmagában is gusztustalan! Nekünk, akik a mindennapok szépségét hisszük, a vallás egy szellemi elnyomás csak! Mindenhol, mindenféle formáit hozza: és akkor épp, mikor a gazdasági elnyomás, a politikai- társadalmi megalázottság- az emberek szellemi és erkölcsi életének eldurvulását adja és az ember eltompultságának érzetében szorong! Magunkra hagytak a nyomorban, ehhez nekem üdvözítő malaszt nem kell, a földi életben bízom, és nem hiszem a túlvilágot – onnan még nem kaptam választ semmire sem… magánügy mondanám! Nekem nem kell jutányos jegy a mennyei boldogságra – ördögbe sem csodákba nem hiszek.

Emberibb életet követelek magamnak és családomnak- és az embereknek… prózaian mondom: munkát és kenyeret (nem alamizsnát!) – tisztes megélhetésre elegendő béreket (legalább)! Az álszenteknek átengedem a mennyországot… pedig hiszek, az emberben és a jobb földi életben: nem kell az erő (nincs is az az erő), hogy meggyőzzenek az ellenkezőjéről, mert az lehetetlen. Milyen lelkiismerettel bírnak azok, akik az állami állásokat, az állam biztosította jövedelmeket ilyen vagy olyan állami-egyházi mákony terjesztéséhez kötik? Társadalmi robbanás lesz belőle, mert ezzel a nyomor nem szűnik meg, de mert a szabadság ilyen formája ránehezedik a az emberre elutasítja a vallási előítéleteket… divatot csinálni már ebből is inkább ökörség, mert hozadéka annak a múltnak, ahol jogilag különbséget tettek egyik vagy másik félhez tartozó emberek között…

Elutasítva!

„Európának gyorsan és keményen kell fellépnie a magyar kormány ellen, ha a parlament elfogadja az alaptörvény módosítócsomagját - követeli a Financial Times. Az európai vezető szervek és civil szervezetek tavaly sikeresen gyakoroltak nyomást Orbán Viktor miniszterelnökre annak érdekében, hogy módosítsák az új alkotmánynak azokat a részeit, amelyek veszélyeztették a jogszolgáltatás függetlenségét, illetve a vallás- és sajtószabadságot. A héten az Orbán vezette Fidesz befolyása alatt álló parlament arra készül, hogy visszacsempéssze az európai nyomásra elfogadott változtatások előtti elemeket, amelyek sértik az európai értékeket.

Fékek, ellensúlyok – minek… egyszer volt… most van mese – ha nem értek egyet a Vezérrel, már nem is vagyok magyar. Fenyegetnek? Nem nyíltan, de érezhetően, merthogy az érdek magasabb szempontjait nem ismerem? Egy érdek lehet csak, a haza érdeke – Orbán nem Isten, nem teremthet semmit az ország nélkül… mégis mindent megmagyaráz (helyettünk) – bár már egyre kevéssé hiszem a kibontakozást. Jöhet a magyarázat, merthogy itt nálunk minden rendben van. A következtetés téves – premisszán nyugszik, hogy a partikuláris érdekek nem antagonisztikus jellegűek, hogy „küzdelmükben” nem kölcsönösen lerombolják, hanem mintegy magasabb szintre emelik egymást.

„A magyar miniszterelnök azzal érvel, hogy nem a kormány keze van a dologban, hiszen a reformok többségét egyéni képviselői indítványként terjesztik az Országgyűlés elé, ami lehetővé teszi a jogszabályok gyors elfogadását.” Egyéni persze, pártfeladatként kiadva… az ellenzék épp ezt nem ismerte fel – az elejétől – hogy ezzel megvalósult Orbán diktatúrája. A 2/3 azt tesz, amit csak akar! Az érdek (a Fideszi) mindent felülír! Erkölcsöt tanítani akarnak, de magukra nézve a szabályok betartása soha nem volt kötelező (elég csak arra hivatkoznom, hogy simán „vissza-törvényeltek”, ha érdekük úgy kívánta meg!). „Tudtunk jól cselekedni sokkalta ezelőtt, hogy meg kellett volna tanulnunk nem ártani”!

Kocsis Máté hangsúlyozta: „az alaptörvény módosítása a "szándéka szerint egy jó alaptörvény-módosítás" és minden passzusában megfelel az Alkotmánybíróság (AB) korábbi ítéleteinek.” Hát ennyi – elég volna a pénzek befagyasztására, a szavazat gyakorlásának felfüggesztésére? Mint a kígyó, kibújnak a „szorításból” és a nép szenved tovább! Miközben Matolcsy az egyszerűtől már halad a bonyolult felé – látványtól a látomásig sikertörténeteket vizionál… Orbán segédletével (vagy parancsára inkább!). „A kormány tavaly tett egyértelmű ígéreteit szegi meg. Mindenkinek az az érdeke, hogy az európai értékek védelmében legyen egy határ, amit nem lehet átlépni.”! – „a külföldi sajtóban megjelent "hajmeresztő vélemények" torzítják a valós magyar helyzetet”. Így érvényesülne „unikum jellege”? Hogy Orbán hibái és tévedései tudatában – és mert mégiscsak remélheti, hogy az érdemet nézik (?) – s nem csupán a szándékot, olyasmit bizonyítana, ami már nem először történik (mint olyant komor szemű bírák fognak most boncolgatni!)

 Ajaj! – még az egyszerű ember is azt mondja rá: „nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja”!

„Tán nem tudjátok azt, mily mondhatatlan a nyomor/ Aknáit rejti egy ilyen árva szörny, egy – ember!”(Tóth Á.)

 

Lét gesztusain rémes képzetek lapulnak…
Szomjam nagy, de nem érzem otthonosnak.
Rideg, hamis, szerethetetlen,
Hogy szabaduljak?
Magyar sorstörténésekben,
Csodára vár nap-nap - a vágyban
Egy-formában
Martalék koncain éltetni a tavaszt?— (szőke)

 

2013.03.06.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 71
Tegnapi: 226
Heti: 71
Havi: 3 216
Össz.: 372 327

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Pávatáncunk?
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »