Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

A páva tollai…

 

                  

 

Itt sóhajok, sírás és csikorogva…

 

Ott szörnyű szavak, száz nyelvvel, bőgve mélyen

 

Rekedt-jaj, átok, durva szólamokból csorogva --

 

 

 

Bevezetés vagy felvezetés már mindegy is… borul az agy, nő az idegesség – kapkodások sora, hülye megnyilatkozások, még hülyébb szólamaikkal a fényezés és már minden oldal elveszteni látszik az eszét! Feladják a leckét (a választóiknak)! A fideszisták az erőszak- morálját kifelé-befelé használják (megerőszakolnak már mindent!), erkölcsi elvek diadalát hirdetik fodrozva és bodrozva és olyan összevisszán, hol az idegek már végsőkig borzolva és kuszálva, hogy azt lehetne hinni, hogy kiszabadultak a pszichiátriáról a bolondok…

 

Mindegy is megindult az elszakadás, valami történik, mi- még nem elég körvonalazott – zavar és fennakadás – elméletileg kifelé tisztaságot mutat (itthon minden rendben), mégis elhelyezik piszkaikat a közéletben, és a sötét kavargás az agyba ömlik, mitől hemzseg és nyüzsögni látszik a sok politikusba zárt „tudós”.

 

Eddig, ami megvalósult és már kikerülhetetlen a börtön és a korrupció. Lelki és szociális sorban, mint láncszem egyik sem hibádzik… következményei és elemeiből származtatható elkerülhetetlenségében az un- ortodox-formulázásban feltálalva, fogyasztásra már-már profetikus világossággal az értelem és érdemek logikájából következően van. Mindenki büntetve lesz – ha bűnös, de erre lesznek koncepcióik!

 

Az elhomályosított lelkek önmagukra eszmélésével, piszkolódó és acsarkodó igazságszeretete alapforrásaként valóban Orbán „forradalmi” tetteként aposztrofálva egy centralisztikus szervezési formában, ami már melegágya a valóságos oligarchikus-lét dogmatikus szócséplésének…

 

Ki fogja megállapítani ki az, ki- az igazat és a jót keresi a nép érdekében? A lelki bátorság ma mindennél fontosabb – nem áldozható fel az akarnok (zsarnokin önkényes) hatalomnak a lelkiismeret és az értelem. Ezt a káoszt, ezt a valamit csak egy diktatórikus és erőszakszerveivel kipárnázott hatalommal lehet ideig-óráig fenntartani… mert ha munka lenne (nem rabszolgaként, de partnerként kezelve benne a munkavállaló), tisztes – megélhetésre elég fizetéssel, akkor a cselekedet minden alkotó-szint felemelésére irányítaná megmozdulásait! De így? Mindent elvesznek, lenyúlnak – és még mellé gyalázkodnak, mindenkit letámadnak politikájukkal – csak az erkölcsi-züllés mélyebb okait keresve látható, hogy a kényszereknek adnak utat… (hogy- ahogy ránk zuhannak a tévedések).

 

Valóságban felvetődik egyfajta vezetési- szervezési elv kritikája (Orbán tudását kérdőjelezve), mert akár a részletet vizsgálom, akár a teljes egészet a radikalizmusuk mellett gondolatzavaraikkal bajlódón, zavaros gondolkodásaik révén - mely szerint az ellenzéktől nem vár segítséget, támasztékot – ugyanis magát (magukat) jó-szándékúnak ítéli meg. De mert félrevezeti az embereket, akik már látják és érzik a gazdaság összeomlását, a politikai válságot mi ide vezetett, a demokrácia és intézményeinek leépítésével saját elnyomott helyzetét – váltani akarnak! Váltani, mert ködös minden… mert - ahogy a ködből akárhol kiragadok egy köbmétert, ugyanazt a ködöt kapom ugyanazon tulajdonságokkal - ekként is Orbáni - e gomolygó-anyagkerületében ugyanazt a keveredést ábrázolja anyagköbülete! (na, most nálam a zavar!) Egyszóval: tartalma ugyanaz a tartalmatlanság. Tartalmatlansága: ugyanaz a tartalom…(hát ezt „jól” megmagyaráztam! – érti: ki- hogy akarja)

 

Ellenzék: nincs - önfeláldozó és tiszta nincs! Jó fizetés, kényelmes szék, kondicionált terem és szócséplés náluk is, mint egyéni- és testületi érdek lett elsődleges. Munkát és kenyeret! Ha nem ezzel kezditek, bele se fogjatok, éhezni tudunk e hatalom mellett is (vagy uralma alatt) ehhez nem kell feladnunk semmit – lelkiismeretileg is tisztán állunk, hiszen az elszegényedésünkhöz a „rend-váltás” óta vezetett el az út… egyébként elérkeztünk, mint már a történelemben annyiszor, hogy veszíteni csak láncainkat tudjuk – és ezt mondhatja már négy millió magyar, mert ennek a gazemberségnek a felépítése tudatos volt! Ezért kell öntudatra ébrednünk – pártokban már nem bízhatok (bízhatunk)! A megvilágosodott törpe kisebbség jogtalanságával és igazságtalanságával csak a nyomor mélyebb gödreibe eshetünk. Elég!

 

Erkölcsi és politikai válság oka gazdasági, hozzáértésben csak mindeniknek maga-felé irányát tapasztalhatjuk… nem terjedhet velük az önzetlenség, nincs emberszeretet, lelkiismereti függetlenség, csak önzés és véle a végveszedelem, mely az erkölcsi öntudat megsemmisítéséhez vezet. Európához tartozunk! Ha már függetlenek nem akartunk lenni (a nagyjaink jóvoltából szenvedve és elszenvedve, a velejárókat is, és mert adóságát megfizeti a magyar!)- az uniónak kell szót- fogadnunk… akkor minek böllenkedni vagy pávatánccal kétkulacsolni? De az ellenzéktől kérdezem, miért nincs válaszuk a sok visszásságra? Pedig egyre gyűlölködőbb ellentétek mutatkoznak!

 

Hibák, bűnök, aljasságok vannak… és az érdek ellen (pláne az oligarchák miatt) a nézetekkel szembeni amorális és anti- morális magatartásban nyer kifejezést az „egyesben” és „csoportjaikban,” mi már látszik is a bomlási tünetekben! Hogy körültekintő, vagy haladó, esetleg demokrata és vagy liberális színskáláin egy párt - így együttesen is - a lét szétmálló szürkeségében is a kényszerek, a hatalom kényszerei alatt állnak. Egy „izék” csak, mert a jóról még rossz fogalmaik sincsenek… nem tudnak tapasztalni, nem tudnak akarni s alaphangulatában elvesztette arculatát mindegyik! Egyetértenek a hatalommal egy-néhány- dologban, még örülni is tudnak intézkedéseiknek (MSZP) csak csendben kérdem, ilyent a Fidesztől mikor láttak… (?) - tehát nem tanulnak semmit sem! És jön a csodálkozás, ha fogy a szimpatizáns!

 

„Ők a királyhűségtől csepegő lojalitás hősei.” (?)  Ők csak csináltak valamit – magukkal voltak három évig elfoglalva – most álmélkodva látják mennyi mindenről lemaradtak, a látásképesség attribútumaival az emberi értéktelenség hordozói lettek (!)

 

A Jobbik megszólal… nekik esik vörös-csillaggal, sarlóval és kalapáccsal - és semmi – kivonulás, nem azonosulni stb. már nincs a fegyvertárban? Undorító felszólalás után, még undorítóbb ez a hozzáállás! Mesterházy tönkretette a pártot! Bezzeg a nép legelhasználtabb, legértelmetlenebb, legalsóbb rétegét „frissítik” igenlésre – ezáltal lesz majd értékében több, és felülre-való? Hogy megint elvégezhessék vagy folytassák (amit a Fidesz már nagyszerűen végez gyakorlatával) – nemzetpusztító munkájukat? Nem történik itt más már évtizedek óta… vagy a tébolyból öntudatra ébredt és mi-végre a tett? – mert e felől, semmit nem hallunk! Ami most megy az országgyűlésben: egymásra vigyorognak és kigúnyolják egymást! Erre adjunk voksot? Ami a magyar-történésekből lejön az a reszkető félelem, ostoba cenzúra – hátborzongató szólamokban a gyűlölet, a hajmeresztő fantazmagória, a túlbuzgóság láncolatából a megalázottság és a gondatlan cselekmények pulpitusról való megtorlása… (!) Ez van!

 

Választás…

 

Gyurcsány:”…egy pillanatra fogadjuk el azt, hogy csak ennyire vagyunk képesek. Hogy egy képesség nélküli, alkalmatlan, tehetségtelen néppé lettünk az elmúlt néhány évtizedben. Csak én erre azt mondom, hölgyeim és uraim, hogy így viszont nem érdemes élni.”

 

Én meg hozzáteszem, hogy ha nem akarjuk a Fidesz győzelmet (mert nem kétséges, az lesz!), akkor a „bojkott” az, ami legalább tiszta lelkiismeret adhat! Közmegegyezéssel nem megy, már látom… és mert magunkat meg fölöslegesen siratjuk, hogy e Géniusz, ki kiskirályként orrunknál fogva megvezethetett – magunk akaratából tette, mert a nép megengedte neki – s e nép már méterekkel lentebb mozog, mint az ilyenkor említeni szokásos béka-részlet nívója!

 

Az ellenzékiek egymást figyelik meg, lesik egymás mozdulatát, majd - után- égetnek egy-egy”rakétát” – valahogy eluralkodott a nem-tevés és a gyenge gondolatiság… így senki nem győzhet. Mese meg volt, éppen ettől szeretnénk szabadulni – Matolcsy már máshol mesél, bár… időnkénti megjelenésével még felborzolja a kedélyt, de már legalább békivel van önmagával így jól-lét érzetében…

 

Már Vargát figyeljétek, Ő sem kisebb játékos elődjénél!

 

Lesz-e így demokrácia, valamiféle szociális? – megerősödésére volna igénye Európának is! És ha Orbán ráébred hatalmára, mert hagyja az ellenzék MSZP-s résszel megtámogatva, akkor – akár választanunk sem kell, csak egy esemény hozzá és máris egy különleges helyzetben találtatik a magyar… rendkívüliségében lúdbőröző-kézzel erkölcsi sírba temetheti magát, mert kibírhatatlanná teszi Magyarországot – amúgy is erjedő leheletével!  Kövér sem akasztani akar. „De amit mondott, az - egy kis rossz szándékkal - ellene fordítható. Még kiforgatni se nagyon kell, csak kihasználni a benne rejlő lehetőségeket (...) És összerakjuk.” (!)

 

Így cifrázza magát még: ahány szájnyitásuk, annyi ellentmondás… és így a Fidesz is, mert elhomályosít – ezzel máris aláásta a jövőbeni cselekvőképességet. (Ha már visszamutogatunk!)

 

Tehát bojkott és minden ellenzéki legyen benne, mert ha győznek is legalább Európa látni fogja, hogy a rossz választási törvények mit hoztak, hogy a diktatúra egy országban mit vált ki, hogy az országra már nem hivatkozhat – maximum a „Jobbik” lesz vele! És megítélve így lesznek, mellyel előzetes bűneikre sem kapnak feloldást általunk…

 

Félő az ellenzéki pártok nem lesznek benne, mert a jó fizetés – a kényelmes szócséplések adta gazdagodás lehetőségét egyik sem- föl nem adja! Nincs összefogás! Könnyebb utat hirdetnek a hatalomért és így bukunk el végleg! MSZP és a „sajt” Istenem, és még titkolva sincsen, mennyire szeretik a hatalmat!

 

Bajnai nem politikus alkat – bár jó szakember és gazdaságilag felhasználható jó ötletei is vannak, mégsem javallt! Egyszer már elindult ezen az úton, felkérésre… ráérzett valamire? Holt program, sohasem lesz eleven – de mindenki döntse el magában (!) – kibírunk-e egy hegymenetet… éhhel a nyomorban, mert 2020-ra ígér változást ő is – és? – ha nem jön be? – belepusztulunk! Persze, hogy a Fidesznél sem másként! Mindenkinek magának kell döntenie, mert akár voksol, akár nem a Fidesz marad!

 

Térrepedésein át,

 

Mélyül az átláthatóság.

 

Elemi hangjaival vérszegény a moccanás,

 

Vágy itt indulatában-

 

Pilletánc pillanatán…

 

A lét minden titkát ezért zárolták valóján?—(szőke)

 

 

 

 

 

2013.04.10.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 13
Tegnapi: 278
Heti: 1 094
Havi: 4 239
Össz.: 373 350

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: A páva-tollai...
Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni - © 2008 - 2018 - jellem-ismeret.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »